Waddenkust Forum over boeren en klimaatverandering

21 november 2018 Het klimaat verandert en langzaam maar zeker stijgt de zeespiegel. Welke effecten heeft dit op het gebied achter de Waddendijk?

Op woensdag 28 november verdiepen we ons in de gevolgen van klimaatverandering op boerenbedrijven en de landelijke omgeving. De drie gastsprekers Titian Oterdoom (Programma naar een Rijke Waddenzee), Klaas Laansma (It Fryske Gea) en Tineke de Vries (LTO Noord en Potato Valley) praten je bij over actuele thema’s rondom de verzilting in het kustgebied.

Het delen van kennis staat centraal. We nodigen je daarom van harte uit om met de gastsprekers in gesprek te gaan en ook jouw visie te laten horen.

Wil je deze meet-up niet missen? Meld je aan via aanmelden@sense-of-place.eu