Symposium: Traditionele visserij op de Zuiderzee en de Waddenzee

De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy organiseert in samenwerking met Tresoar op zaterdag 19 januari 2019 een symposium traditionele visserij op de Zuiderzee en de Waddenzee. Het wordt gehouden van 13.30-18.00 uur bij Tresoar (Boterhoek 1, 8911 DH) te Leeuwarden.

Jollen, kwakken, schokkers, botters, aken en blazers. Het zijn allemaal namen van scheepstypen waarmee werd gevist in de voormalige Zuiderzee en de Waddenzee. Bij het vissen werden verschillende technieken gebruikt. De visserij was een traditioneel bedrijf dat werd bedreven vanuit vrijwel elke plaats aan zee, met eigen gebruiken en klederdrachten.

Tijdens dit middagsymposium is er ook aandacht voor het jongste verleden en het heden.

Sprekers
Zeven sprekers komen aan het woord op het symposium. Voor de pauze zijn dat Frits Loomeijer over ‘Ontwikkeling van de zeilende vissersschepen’; Ad Leerintveld met de lezing ‘Het visboek van Adriaan Coenen’ en Rob Leemans en Peter Tolsma over ‘Traditionele vistechnieken’. Na de pauze vervolgt Marloes Kraan de middag met een lezing over ‘Vissersgemeenschappen’, gevolgd door Hans Zijlstra over ‘Rampen op de vissersvloot’ en als laatste komt Barbara Holierhoek aan het woord over ‘Visserij heden ten dage’.
De lezingen worden gehouden in het Nederlands.

Toegang en opgave
Deelnemen aan het symposium kost € 5,00. Opgave voor het symposium kan via www.fryske-akademy.nl/visserij