Agenda

U kunt via info@waddenzee.nl evenementen en publieksactiviteiten opgeven. Deze worden gratis door ons geplaatst in deze Agenda. Het gaat hierbij vooral om grootschalige en bijzondere activiteiten (zoals congressen, inspraakbijeenkomsten, festivals) die gerelateerd zijn aan de Waddenzee en/of het waddengebied.

Voor informatie over vrije tijd activiteiten zoals excursies, vaartochten en tentoonstellingen van diverse organisaties in het Waddengebied, ga naar:

Vrije tijd / Excursies en evenementen (op deze website)

De Waddenacademie organiseert op 19 mei 2020 in Hornhuizen samen met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad, Provincie Groningen en Visit Wadden…

Lees meer