Wetenschappelijke adviescommissie zeehondenopvang

De ministerraad heeft op 30 juni 2017 op voorstel van staatssecretaris van Dam van Economische Zaken ingestemd met het instellen van een wetenschappelijke commissie die advies gaat uitbrengen over de toekomst van de opvang van zeehonden. Het instellingsbesluit kunt u hier vinden.

De commissie staat onder leiding van prof. dr. A.N. van der Zande en bestaat verder uit vijf leden waarvan er twee uit het Verenigd Koninkrijk komen. De commissie zal antwoord geven op de vraag wanneer en welke zeehonden in de toekomst nog opgevangen moeten worden en hoe die opvang er dan uit komt te zien. Het gaat daarbij om ecologische, dierziekte en dierwelzijnsaspecten. De commissie start op 1 september 2017 en komt binnen zes maanden met een advies.

Opdracht van de commissie

De opdracht van de commissie is om een wetenschappelijk advies uit te brengen over de zeehondenopvang. De opdracht en de samenstelling van de commissie is te vinden in het instellingsbesluit. Het advies dient in te gaan op de volgende vragen:

1. In welke situatie is opvang toelaatbaar en wanneer wordt opvang ontraden? Hierbij zal worden gevraagd in te gaan op zowel de benadering dat wilde dieren zo min mogelijk moeten worden opgevangen (in welke gevallen is opvang wel nodig) als op de benadering dat er ruimte wordt geboden aan opvang vanuit dierenwelzijn van het individuele dier (in welke gevallen zijn er bezwaren tegen opvang)

2. Hoe moet er gehandeld worden in situaties dat opvang wordt ontraden?

3. Waaraan dient de opvang te voldoen, welke behandeling en verzorging maakt deel uit van de opvang en wat zijn de grenzen van opvang wanneer wordt besloten tot opvang?

4. Welke voorwaarden dienen er gesteld te worden aan het terugzetten van de dieren?

Werkwijze van de commissie

De commissie heeft haar werkwijze in de eerste bijeenkomst vastgesteld. Deze kunt u hier vinden.

Contact

Heeft u vragen aan de commissie dan kunt u die stellen door een mail te sturen naar j.latour@altwym.nl