Uitgelicht

Night Light

Sinds januari 2017 is de Provincie Fryslan leadpartner van het Europese Interreg Europe project Night Light. Partners in Hongarije, Spanje, Luxemburg, Denemarken, Slovenië en Italië en Nederland spreken met elkaar over het beschermen en beleven van de nacht. Ze wisselen voorbeelden uit die  laten zien hoe de nacht donkerder kan worden en hoe je deze goed kunt beleven. Het doel van het  project is vooral dat het thema een plek krijgt in beleid zoals in de provinciale omgevingsvisie.  Er wordt gewerkt aan een actieplan waarin vermeld wordt wie zich in de regio met het thema op welke manier bezig houdt en welke acties nog door de verschillende partijen genomen gaan worden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met en meegelift op de acties van PRW (Programmaplan) .

In the Night Light project regional authorities from The Netherlands, Hungary, Spain, Luxemburg, Denmark, Slovenia and Italy join forces to improve their regional policies for the prevention of light pollution, preservation of dark skies and the sustainable exploitation of dark sky places. The project will introduce packages of regional policy measures for each of the partner regions that will result in a lasting reduction of light pollution, the designation of nature areas where dark skies are protected and the introduction of new services and facilities to attract eco-tourism to these dark sky areas.

Vervolgstappen Dark Sky Waddengebied

Foto Duisternis Wadden. Copyright Hans Jellema
Foto Duisternis Wadden. Copyright Hans Jellema

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de intentieverklaring voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied, tijdens de Nacht van de Nacht 29 oktober 2016. Inmiddels wordt er al weer hard gewerkt aan de vervolgstappen.

PRW wil graag de positieve energie van de ondertekening op Zwarte Haan vast houden. Daarom is het belangrijk om snel stappen te zetten in het proces om de duisternis in het Waddengebied te versterken. Bureau Clafis is aan de slag om met een lichttechnicus de partners te bezoeken. PRW werkt nauw samen met de provincie Fryslân om de samenhang met het Interreg project Night Light in kaart te brengen.Ook is er tussen de provincies contact over de monitoringsbehoefte  over duisternis. Mogelijk wordt dit opgenomen in de plannen rondom de basismonitoring vanuit de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Factsheets

PRW is inmiddels aan de slag om factsheets te maken.  Dit resulteert in een beknopte rapportage met een overzicht van:

• de stand van de techniek met betrekking tot verlichting en bijbehorende toepassingsmogelijkheden, gericht op het beperken van lichthinder;

• een update van de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de betekenis van duisternis voor mens en dier en

• een overzicht van best practises om duisternis te versterken.

NMF Noord-Holland organiseerde op 30 november 2016 een inspiratiebijeenkomst over de versterking van duisternis. Op 15 december 2016 organiseerden Programma Waddenzeehavens en Programma naar een Rijke Waddenzee een ‘Werkatelier Innovaties duurzaam havenbedrijf van Wereldklasse’ waarbij ook aandacht voor duisternis.