Dark Sky

Dark Sky Waddengebied

Op zaterdagavond 29 oktober 2016, tijdens de Nacht van de Nacht, ondertekenden 43 partijen*, actief op en rondom de Waddenzee, op Zwarte Haan een intentieverklaring om te komen tot een ’Dark Sky’ voor het hele  Waddengebied. Daarmee moet duisternis een kernkwaliteit worden van het hele Waddengebied en een unieke toeristische belevenis van Werelderfgoed Waddenzee.

De Bildtse landschapsarchitect Nynke-Rixt Jukema, geboren aan de Nieuwebildtdijk bij Zwarte Haan, is de afgelopen jaren een drijvende kracht geweest om duisternis als een unieke kwaliteit van het Waddengebied als geheel te omarmen'. Kwaliteit die past bij het Waddengebied: rust, ruimte, duisternis. In 2016 is dit proces in een stroomversnelling gekomen door het Programma naar een Rijke Waddenzee (een samenwerkingsorganisatie van natuurverenigingen, overheden en gebruikers van het Wad). 43 Partijen hebben hun handtekening gezet onder de intentieverklaring om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied: de provincies, gemeenten, Natuurorganisaties en Nationale Parken, Rijkswaterstaat, Natuur en Milieufederaties en Ministerie EZ /Werelderfgoed Waddenzee en Waddenzee Havens.

Ook is er een internationaal project met de titel Night Light gestart onder regie van de Provincie Fryslan om internationaal ervaringen over beleid, beleving en technologie gericht op de duisternis uit te wisselen. Er wordt nauw samengewerkt op het thema door de diverse partners. Als u vragen heeft, ideeën of op andere manier iets kwijt wilt over duisternis in de Waddenregio kunt u mailen naar Duisternis@fryslan.frl.

* De ondertekenaars: Waddenprovincies, Waddeneilanden, RWS, Ministerie EZ, Ver. Waddenzee Gemeenten (gemeenten vaste wal, Den Helder tot aan gemeente Oldambt),  Coalitie Wadden Natuurlijk (Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer), Waddenzeehavens, Nationale Parken Waddengebied (Schiermonnikoog, Lauwersmeer en Duinen van Texel), Natuur en Milieufederaties.

Meer informatie:

www.nachtvandenacht.nl 

www.sterrendichterbij.nl 

www.friesland.nl 

www.darksky.org

www.rijkewaddenzee.nl