WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Platte oesters. Bron: Wikimedia

Keert de platte oester terug?

Door: Hans Revier
Datum: 19 april 2018

Door intensieve visserij, strenge winters en virusinfecties verdween de inheemse platte oester bijna helemaal uit onze kustwateren. Uit verschillend onderzoek blijkt echter dat het smakelijke schelpdier schoorvoetend terugkeert. Kunnen we het herstel een handje helpen? Lees meer.

De zandmotor voor de kust van Zuid-Holland vanuit de lucht gezien. Foto: Beeldbank RWS

Een stukje wad langs de Hollandse kust

Door: Tim van Oijen
Datum: 12 april 2018

In 2011 werd de Zandmotor aangelegd voor de kust bij Ter Heide (Zuid-Holland). Deze grote zandsuppletie heeft tot doel om in een keer de kust decennia te verdedigen, omdat het zand langs de kust wordt verplaatst. Aan de noordoostzijde van de suppletie vormde zich een lagune. Hier vestigden zich kleine diertjes zoals slijkgarnalen, die kenmerkend zijn voor intergetijdengebieden zoals de Waddenzee. Lees meer.

Zeegras in de Grevelingen. Foto: Laura Govers

Zeegrasonderzoek

Door: Cora de Leeuw
Datum: 5 april 2018

De laatste jaren zijn er grote vorderingen gemaakt in de kennis over de mogelijkheden en methoden van het herstel van zeegras in de Waddenzee en elders. Onderzoek heeft uitgewezen dat behandeling van zeegraszaden met kopersulfaat een effectieve manier is om besmetting met ziekmakende Phytophthora-schimmels flink te reduceren. Ook de manier van verspreiden van zeegraszaden gebeurt steeds efficiënter. Het herstel van zeegras in de Waddenzee en de Grevelingen is daardoor een stapje dichterbij gekomen. Lees meer.

Lepelaars. Foto: Henk Postma

Lepelaars eten meer vis dan verwacht

Door: Hans Revier
Datum: 29 maart 2018

In enkele decennia namen in het waddengebied de aantallen broedparen van de lepelaar spectaculair toe. Maar de laatste jaren bleek aan deze groei een einde te zijn gekomen. Op zoek naar oorzaken onderzocht men of het beschikbare voedsel een rol speelt bij het bereiken van een plafond van de broedpopulaties op de eilanden. Tegen de verwachting in vond men dat lepelaars in plaats van garnalen veel jonge platvis en grondels aan hun jongen voeren. De recente schaarste aan jonge platvis in de Waddenzee zou een oorzaak kunnen zijn voor het niet verder groeien van de lepelaar-kolonies. Lees meer.

Strom op de kwelder. Foto: Henk Postma

Storm over de kwelder

Door: Tim van Oijen
Datum: 22 maart 2018

Kwelders worden steeds vaker genoemd als onderdeel van een kustverdedigingsstrategie. Bij een storm dempen ze de golven en beschermen zo het achterland. Maar hoe goed doorstaan de kwelderbegroeiing en -bodem een hevige storm? En wat zijn daarvan de gevolgen op de lange termijn? Wetenschappers hebben de bestaande kennis hierover samengevat en de voor- en nadelen van kwelders in de kustverdediging op een rijtje gezet. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.