WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Vanaf het voorjaar van 2012 werkt ook Ecomare mee aan deze artikelenreeks.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door een wetenschappelijk medewerker van de Waddenacademie, de Waddenvereniging en Ecomare.

Zeetong. Foto: Hans Hillewaart, wikimedia

De favoriete zandbak van de tong

Door: Hans Revier
Datum: 23 maart 2017

De ondiepe delen van de Nederlandse kust, zoals de Waddenzee, vormen een belangrijke kinderkamer voor opgroeiende platvissen. Om stranden en duinen te onderhouden maakt men meer en meer gebruik van zandsuppleties. Het zand dat opgespoten wordt kan van invloed zijn op deze kinderkamerfunctie. Daarom bestudeerde men in het laboratorium welk soort zand jonge tong prefereert. Fijn zand is duidelijk favoriet. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

De gewone kokkel (links) en de brakwaterkokkel. Vondsten van Schiermonnikoog. Foto: Karel Essink

De scheve kokkel

Door: Tim van Oijen
Datum: 16 maart 2017

Een kokkel met een scheve schelpvorm heeft geen rare afwijking, nee, hij behoort tot een andere soort: de brakwaterkokkel. Op het wad zul je ’m niet gauw vinden. Wel zit hij in poelen en/of kreken op Texel,  Ameland en Schiermonnikoog. Bij recente bezoeken aan Vlieland, Terschelling en Rottumerplaat zijn geen brakwaterkokkels aangetroffen maar ze zouden er nog op kunnen duiken. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Een frisgroene dijk bij stormachtig weer, in de buurt van Noorderleeg. Bron: Henk Postma

Brede groene dijken

Door: Hans Revier
Datum: 9 maart 2017

Om voorbereid te zijn op de zeespiegelstijging en een aantal zwakke plekken te repareren zullen de noordelijke waterschappen de komende jaren de Waddenzeedijken van Friesland en Groningen versterken. Hiervoor zijn een aantal nieuwe dijkconcepten ontwikkeld. Een daarvan, de aanleg van brede groene dijken, blijkt goedkoper en beter in het waddenlandschap inpasbaar te zijn. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Microplastics in het waddengebied

Door: Tim van Oijen
Datum: 2 maart 2017

Dat er nogal wat plastic afval in het waddengebied belandt, is genoegzaam bekend. De Noordzeestranden van de Waddeneilanden liggen soms bezaaid met plastic rommel. Tot op heden blijft de problematiek rond de microplastics onderbelicht. Uit een aantal studies blijkt dat op stranden, duinen, wadplaten en in het zeewater de kleine, voor het bodemleven schadelijke deeltjes, alom tegenwoordig zijn. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Ribkwal. Foto: Petra Urbanek (Eigen werk) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Alien ribkwal vindt nieuw thuis in de Waddenzee

De samenstelling van kwalachtige soorten in de Waddenzee is in het laatste decennium veranderd. Sinds 2006 zweeft er een nieuwe aliensoort rond in de waterkolom: de Amerikaanse ribkwal. Vergeleken met inheemse soorten kan deze stofzuiger enorm effectief foerageren en piekt het in aantallen op het moment wanneer de inheemse soorten in aantallen afneemt. Hiermee verovert de Amerikaanse ribkwal een nog ongebruikte niche in de Waddenzee. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie. 

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.