WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Jessica Schop.

Historische print uit 1733. Bron: Manders, 2017.

Scheepswrakken als (voedings)bodem

Door: Cora de Leeuw
Datum: 1 februari 2018

Het is voor velen onzichtbaar, maar de Waddenzee ligt vol met kades, bruggen en vooral veel scheepswrakken. Zij zijn een bron van kennis over het verleden van Nederland als maritieme natie. Eind 2017 is Martijn Manders, werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, gepromoveerd aan de Leidse Universiteit op onderzoek naar hoe dit erfgoed behouden kan worden. De wrakken worden onder andere bedreigd door biologische afbraakprocessen. Met name bacteriën, schimmels en de Paalworm zijn geduchte vijanden in de strijd om het behoud van het onderwatererfgoed.  Lees meer.

Blaasjeskrab, Hemigrapsus_sanguineus. Bron: Wikimedia

Kannibalisme en exotische krabben

Door: Hans Revier
datum: 25 januari 2018

De uitheemse blaasjeskrab en de penseelkrab wisten in korte tijd de Waddenzee te koloniseren. Op het Duitse wad werd onderzocht hoe beide nieuwkomers concurreren met de strandkrab. In tegenstelling tot deze inheemse soort blijkt bij de exotische soorten veel minder kannibalisme voor te komen. Bovendien produceren ze hun nakomelingen in andere periodes van het jaar, zodat de jonkies elkaar niet beconcurreren. Lees meer.

Elektronenmicroscopische foto's van enkele foraminiferen. Bron: wikimedia.

Foraminifeer als gastheer

Door: Tim van Oijen
Datum: 18 januari 2018

Foraminiferen zijn piepkleine diertjes die een huisje van kalk hebben. Ze zijn algemeen in de wadbodem en komen voor tot een diepte van dertig centimeter. Daar heersen vaak zuurstofloze omstandigheden. Wetenschappers vragen zich af hoe de diertjes zich er kunnen handhaven. Mogelijk spelen bacteriën die in de foraminiferen huizen hierbij een rol. Lees meer.

De bodem van de Waddenzee is rijk aan bacteriën en virussen. Bron: Saxifraga-Marijke Verhagen

Klappende bacteriën

Door: Jessica Schop
Datum: 11 januari 2018

In de bodem van de zee barst het van de micro-organismen, waaronder bacteriën en virussen. Door golven en getij verspreiden ze zich op verschillende manieren in het sediment. Samen met variaties in de beschikbaarheid van zuurstof heeft dit grote gevolgen voor de hoeveelheid voedingsstoffen die op verschillende dieptes aanwezig zijn. Lees meer.

Kaart met een impressie van de kerstvloed1717. Bron: Wikimedia

De Kerstvloed van 1717

Door: Hans Revier
Datum: 21 december 2017

Op eerste kerstdag is het precies 300 jaar geleden dat een enorme stormvloed grote delen van Noord-Nederland en Noord-Duitsland onder water zette. Door achterstallig dijkonderhoud waren de gevolgen in met name de provincie Groningen desastreus. De ramp betekende een ommekeer in het denken over kustverdediging en dijkbeheer. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.