WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Jessica Schop.

Rosse grutto, foeragerend op een wadplaat. Foto: Bart Vastenhouw via saxifraga

Natte voeten tijdens het lopend buffet

Door: Dennis Mosk
Datum: 7 december 2017

De droogvallende wadplaten van de Waddenzee zijn belangrijk voor vele diersoorten. In en op deze platen leven onder andere wormen, schelpdieren en kreeftachtigen die een belangrijke voedselbron vormen voor bijvoorbeeld kustvogels. De verdeling van deze bodemdieren (benthos) over de Waddenzee is niet hetzelfde van jaar tot jaar. Hoe kun je voorspellen hoe de verdeling van benthos en kustvogels verandert onder invloed van bijvoorbeeld zeespiegelstijging? Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

De wierde van Ezinge. Foto: Ben Bender via Wikimedia

De Chauken: ondernemende terpbewoners?

Door: Hans Revier
Datum: 30 november 2017

Volgens overleveringen, gebaseerd op Romeinse geschiedschrijvers, waren de Chauken oorlogszuchtige plunderaars. Maar uit archeologisch onderzoek komt van deze voormalige terpbewoners in het oostelijk waddengebied een ander beeld naar voren. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Slakkensporen op het wad. Foto:Waddenvereniging

Spoorzoekers

Door: Tim van Oijen
Datum: 23 november 2017

Het glijden van (zee)slakken is een energetisch gezien peperdure vorm van voortbewegen. Andere manieren zijn tientallen keren zuiniger. Dat het voor de slakken toch loont om over een slijmlaag te glijden komt omdat de slijmsporen vele functies hebben. Ze helpen de weg naar huis of een partner te vinden en kunnen zelfs als voedselbron dienen. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Mantelvisjes met huisje van slijm waarmee ze hun voedsel uit het water filteren

Plankton dat plastic vangt en opeet

Door: Dennis Mosk
Datum: 16 november 2017

Een Amerikaans veldonderzoek heeft aangetoond dat er planktonsoorten zijn, de zogenaamde mantelvisjes, die plastic deeltjes uit het zeewater kunnen invangen. Mantelvisjes maken een huisje van slijm waarmee ze hun voedsel uit het water filteren. Maar dit slijmhuisje is een soort net wat meer dan alleen hun voedsel uit het water vangt. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

De jachthaven van Terschelling. Foto: Henk Postma

Exoten en de recreatievaart

Door: Hans Revier
Datum: 9 november 2017

De wereldwijde scheepvaart speelt een belangrijke rol bij de introductie van uitheemse, vaak ongewenste soorten planten en dieren in het Europese zeemilieu. Uit inventariserend onderzoek blijkt dat de jachthavens in de westelijke Waddenzee ware hotspots voor deze exoten zijn, waarbij de recreatievaart bijdraagt aan de verdere verspreiding in onze kustwateren.Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.