VergunningenregisterVanaf 2014 worden vergunningenlijsten Waddenzee gepubliceerd. De lijsten worden steeds aangepast aan de actualiteit. De huidige bestanden lopen tot en met juli 2017. Per wet/ activiteit zijn hieronder de lijsten te downloaden.

Vergunningen Natuurbeschermingswet (pdf, 37 Kb)

Vergunningen Waterwet (pdf, 39 kb)

Vergunningen Ontgrondingenwet (pdf, 9 Kb)

Vergunningen Handkokkelvisserij (pdf, 9 Kb)

Vergunningen Visserij staand want (pdf, 9 Kb)

Vergunningen Omgevingswet (pdf, 56 Kb)

Vergunningen Wadlopen (pdf, 243 Kb)

Een overzicht van de vergunningen die verstrekt zijn via de Waddenzeekustgemeenten volgt nog.

De bevoegde gezagen zijn: 

MEZ: Ministerie van Economische Zaken, PNH: Provincie Noord-Holland, PFR: Provincie Fryslân, PGR: Provincie Groningen, RWS: Rijkswaterstaat, WF: Wetterkip Fryslân, HHNK: Hoog-heemraadschap Noorderkwartier, WNZV: Waterschap Noorderzijlvest, WHA: Waterschap Hunze en Aa’s.

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan dit vergunningenregister Waddenzee. Op 23 april 2014 verzond staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de antwoorden op de vragen van kamerlid Dik-Faber over de cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied.

De antwoorden op de Kamervragen

Als opvolger van dit statische register wordt gewerkt aan een online vergunningenregister.