Trilaterale Regeringsconferentie 2018

De internationale (trilaterale) samenwerking voor de Waddenzee tussen Nederland, Duitsland en Denemarken vindt plaats op verschillende gebiedsniveau's en via verschillende instanties en organen. Eénmaal in de 4 - 5 jaar wordt een trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee gehouden.

De eerstvolgende regeringsconferentie wordt gehouden op 18 mei 2018 in Leeuwarden, Nederland. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voorbereiding op en evenementen rondom de conferentie, die mede in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa georganiseerd worden. Deze evenementen starten al op 17 mei.

De laatste regeringsconferentie met ministers van Denemarken, Duitsland en Nederland vond plaats in 2014 in het Deense Tonder. Alle documentatie, verslaglegging, inclusief de gezamenlijke verklaring vindt u op de website van het CWSS.

In 2010 werd op Sylt werd een gezamelijke verklaring (Sylt Declaration and 2010 Joint Declaration), (pdf, 1,5 Mb) overeengekomen. Dit is een rapportage van de Sylt conferentie over de bescherming van de Waddenzee gehouden op het eiland Sylt op 18 maart 2010, en de vernieuwde ‘2010 Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea’. Deze vernieuwde Gezamenlijke Verklaring vervangt de vorige van 1982.

Op 28 september bood staatsecretraris Bleker de verklaring aan via een aanbiedingsbrief (pdf, 48 Kb) aan de Tweede Kamer. Hij gaat in de brief tevens in op ingediende moties naar aanleiding van de verklaring.

In het Archief regeringsconferenties zijn rapportages over de conferenties opgenomen. De trilaterale regeringsconferenties worden voor bereid door het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS). Als onderdeel van deze voorbereiding wordt eens in de vier jaar in opdracht van de Waddenzeestaten een rapport opgesteld over de kwaliteit van de Waddenzee (Quality Status Report).