Internationale conferenties

Trilaterale regeringsconferenties

De internationale (trilaterale) samenwerking voor de Waddenzee tussen Nederland, Duitsland en Denemarken vindt plaats op verschillende gebiedsniveau's en via verschillende instanties en organen. Eénmaal in de 4 - 5 jaar wordt een trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee gehouden. De laatste regeringsconferentie met ministers van Denemarken, Duitsland en Nederland vond plaats in Maart 2010 op het Duitse Waddeneiland Sylt.

De eerstvolgende regeringsconferentie wordt gehouden op 5 februari 2014 in Tonder, Denemarken. Een eerste concept van de nieuwe gezamenlijke verklaring en alle bijlagen zijn te bekijken op de website van het CWSS.

Op Sylt werd een gezamelijke verklaring (Sylt Declaration and 2010 Joint Declaration), (pdf, 1,5 Mb) overeengekomen. Dit is een rapportage van de Sylt conferentie over de bescherming van de Waddenzee gehouden op het eiland Sylt op 18 maart 2010, en de vernieuwde ‘2010 Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea’. Deze vernieuwde Gezamenlijke Verklaring vervangt de vorige van 1982.

Op 28 september bood staatsecretraris Bleker de verklaring aan via een aanbiedingsbrief (pdf, 48 Kb) aan de Tweede Kamer. Hij gaat in de brief tevens in op ingediende moties naar aanleiding van de verklaring.

In het Archief regeringsconferenties zijn rapportages over de conferenties opgenomen. De trilaterale regeringsconferenties worden voor bereid door het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS). Als onderdeel van deze voorbereiding wordt eens in de vier jaar in opdracht van de Waddenzeestaten een rapport opgesteld over de kwaliteit van de Waddenzee (Quality Status Report).

Wetenschappelijke symposia

Om de 4 jaar vindt er een symposium plaats waar wetenschappers van de drie Waddenzeelanden Denemarken, Duitsland en Nederland bij elkaar komen. Deze symposia zijn mede bedoeld om wetenschappelijke input en aanbevelingen voor de volgende regeringsconferentie te leveren. 

Het laatste symposium vond plaats op 20 november 2013. Meer informatie op de website van het CWSS

12th Intern. Scientific Wadden Sea Symposium

Van 30 maart t/m 3 april 2009 vond het internationale symposium 'Science for Nature Conservation and Management - The Wadden Sea ecosystem and the EU Directives' in Wilhelmshaven (D) plaats. Meer dan 270 deelnemers bogen zich over de vraag hoe wetenschap en onderzoek een positieve bijdrage kunnen leveren bij de implementatie van Europese richtlijnen (zoals de Kaderrichtlijn Water) in het Waddengebied. Ook de input van onderzoek bij vraagstukken van beheer en natuurbescherming stond op de agenda.

Lees hier over de resultaten van het symposium