Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

13.10.2017 

Vispassages zijn goed voor de visstand

De vispassages bij de kust zorgen voor een betere visstand in de Friese wateren.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Visserij

12.10.2017 

Eén beheerautoriteit Wadden genoemd in regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord van het ophanden zijnde kabinet Rutte III wordt gewag gemaakt van de oprichting van één beheerautoriteit voor de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

12.10.2017 

Rijkswaterstaat start met groot onderhoud bruggen zeesluizen Farmsum

Maandag 16 oktober 2017 starten Rijkswaterstaat en de provincie Groningen met het groot onderhoud van de 2 buitenhoofdbruggen van het sluizencomplex in Farmsum. Tijdens de werkzaamheden zijn de 2 buitenhoofdbruggen van 16 oktober...[meer...]

Categorie: Overheid, Verkeer en Vervoer

10.10.2017 

'Vissers van de kust': Bot en paling maken comeback in de Waddenzee

Goed nieuws voor visliefhebbers: de paling en de bot maken een comeback in de Waddenzee. De laatste jaren is het aantal van deze vissen voor onze waddenkust sterk gestegen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Visserij

06.10.2017 

Minister Kamp: Geen blokkade op gaswinning bij Schiermonnikoog

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog niet op voorhand torpederen.[meer...]

Categorie: Energie, Overheid

05.10.2017 

Storm zet vogeleiland Griend blank

De storm die vandaag over Nederland raast, zet de kwelder van vogeleiland Griend volledig onder water. De harde wind uit het noordwesten stuwt het water in de Waddenzee op. Via de slenken en de vorige jaar aangebrachte opening...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

02.10.2017 

Boeren op Schiermonnikoog willen melk zelf op het eiland verwerken

Schiermonnikoog - Er bestaat een kans dat er binnen een paar jaar op Schiermonnikoog een zuivelfabriek wordt gebouwd. De zeven veehouders van het eiland onderzoeken de mogelijkheden met FrieslandCampina.[meer...]

Categorie: Landbouw, Sociaal-economisch

29.09.2017 

Stikstof en fosfor-concentraties zoute wateren in laatste 10 jaar gelijk gebleven

De stikstof en fosfor-concentraties in de estuaria, de zoute meren en de Waddenzee zijn gedaald sinds 1990, maar de afgelopen 10 jaar vrijwel gelijk gebleven. De concentraties in de Noordzee zijn ongeveer gelijk gebleven, in de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

28.09.2017 

Grote gasvondst bij Schiermonnikoog

Bij een proefboring 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog is een grote hoeveelheid gas gevonden. De ontdekking leidt tot vreugde en zorg.[meer...]

Categorie: Energie, Onderzoek en Monitoring

26.09.2017 

Weinig mosselzaad in de Waddenzee dit jaar

De Waddenunit heeft vorige week, samen met een aantal onderzoekers, het mosselzaad geinventariseerd in de Westelijk Waddenzee. Dit werd gedaan vanaf de BRU 68. Vorig jaar waren er nog recordaantallen te melden, maar dit jaar is...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Visserij

25.09.2017 

Extra financiering lespakket Razende bol

De natuurlessen over de Razende Bol, een zandplaat tussen Texel en Den Helder, kunnen worden opgeschroefd naar 43 scholen in Noord-Holland. Na een lange zoektocht is de financiering voor dit waardevolle project rondgekomen. [meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

22.09.2017 

Spoelmeer tegen dichtslibben haven Noordpolderzijl

Een zogeheten spoelmeer kan het dichtslibben van de haven van Noordpolderzijl tegengaan. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Noorderzijlvest.[meer...]

Categorie: Beheren, Onderzoek en Monitoring

21.09.2017 

"Overtocht naar Waddeneilanden een stuk duurder?"

Een overtocht naar de Waddeneilanden wordt strakst 21 procent duurder. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bevindingen van belastingdeskundigen.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer

20.09.2017 

Hoogste punt van nieuw waddencentrum op Afsluitdijk bereikt

Bij Kornwerderzand is dinsdag het hoogste punt bereikt van het nieuwe Afsluitdijk waddencentrum.[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie

19.09.2017 

Kamp beantwoordt vragen over gebiedssluiting zeehonden

Minister Kamp van Economische Zaken heeft antwoord gegeven op Kamervragen van de leden Aukje de Vries en Helma Lodders (VVD) over het voorstel omtrent gedeeltelijke gebiedssluitingen in de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie

18.09.2017 

Internationale film over UNESCO Werelderfgoedgebied De Waddenzee

De film Silence of the Tides over het UNESCO werelderfgoed Waddenzee in Nederland, Duitsland en Denemarken gaat in productie. De internationale film heeft van het Waddenfonds en het Filmfonds een subsidie toegekend gekregen en...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

14.09.2017 

Duurzaamste gemeenten op Wadden en Veluwe

Wie in een van de duurzaamste gemeenten van Nederland wil wonen, moet op de Waddeneilanden of de Veluwe zijn.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu

13.09.2017 

Extra noodpomp om water bij Holwerd weg te krijgen

Wetterskip Fryslân zet een extra noodpomp in om water weg te kunnen malen in de omgeving van Holwerd. [meer...]

Categorie: Overheid, Veiligheid

12.09.2017 

Afvaarten sneldienst Vlieland geschrapt vanwege slecht weer

Diverse afvaarten van de sneldienst van en naar Vlieland op woensdag zijn geschrapt vanwege het verwachte slechte weer. [meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

08.09.2017 

Start verkenning dijkversterking Vlieland

Om Vlieland ook in de toekomst goed te beschermen tegen overstromingen is het nodig om de dijk te versterken. Rijkswaterstaat start een verkenning om mogelijke oplossingen in kaart te brengen.[meer...]

Categorie: Civiele werken

07.09.2017 

Luchtfoto's over ontwikkelingen Eems-Dollard 2050

Op tal van plekken langs de Eems-Dollard zie je nu volop activiteiten. Dit heeft alles te maken met de uitvoering van Eems-Dollard 2050 in combinatie met andere projecten.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

06.09.2017 

Provincie Groningen roept op tot meer windparken boven de Wadden

De provincie Groningen wil dat minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken kiest voor meer windmolens boven de Waddeneilanden. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan de minister.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu

05.09.2017 

’Olieramp Waddenzee’ te volgen via Liveblog

De grootste oliebestrijdingsoefening ooit in Nederland gehouden ’Olie Alert Waddenzee’ heeft dinsdag de Noordzee als ’rampgebied’.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

05.09.2017 

Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk

Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid

31.08.2017 

Oliebestrijding Waddenzee voor het eerst grootschalig geoefend

Van olie ruimen op volle zee tot het schoonmaken van droogvallende platen: onder de naam ‘Olie Alert Waddenzee’ organiseert Rijkswaterstaat volgende week de eerste integrale oliebestrijdingsoefening op en rond de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

28.08.2017 

Voorlopig geen wellnesscentrum op Ameland

Er komt voorlopig geen nieuw wellness-centrum op Ameland. De raad op het eiland heeft maandagavond besloten tegen de bestemmingsplanwijziging te stemmen.[meer...]

Categorie: Overheid, Sociaal-economisch

25.08.2017 

Verzet tegen kunstproject Terschelling

88 palen in de vorm van een kunstwerk van Mondriaan voor de kust van Terschelling: het houdt de eilanders, vissers, natuur- en vogelbeschermers bezig. Aanleiding is het plan Sense of Place. In dit grote kunstproject worden grote...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

25.08.2017 

CO2-besparing: Nieuw remmingswerk zeesluis Farmsum maakt tegelijk spuien en schutten mogelijk

Met het plaatsen van een nieuw, aangepast remmingswerk in het Eemskanaal, is het voor de zeesluis in Farmsum mogelijk om veilig gelijktijdig te spuien en te schutten. Hierdoor kan er een grote hoeveelheid water in 1 keer worden...[meer...]

Categorie: Milieu

24.08.2017 

Groot meetprogramma tussen Ameland en Terschelling op 29 augustus 2017 van start

Op 29 augustus 2017 start tussen Ameland en Terschelling een 5-weeks meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, golven, zandverplaatsing en bodemleven in kaart te brengen. Deze kennis is nodig om te bepalen hoe het...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

21.08.2017 

Wadvogeltelling: verstoring valt mee

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Tientallen vogelaars tuurden door hun telescoop naar hoogwatervluchtplaatsen in het...[meer...]


21.08.2017 

Lucratieve viscontracten rukken op: klokvissers slaan alarm

Garnalenvissers die hun vangst via de veiling in Lauwersoog verkopen, maken zich zorgen over het verdwijnen van het aantal zogenoemde 'klokvissers'. Inmiddels kozen 480 collega's voor een lucratief contract met een inkoper.[meer...]

Categorie: Visserij

21.08.2017 

Vlieland brengt afvalverwerking op het eiland in kaart

De gemeente Vlieland laat onderzoek doen naar hoe het eiland momenteel omgaat met de verwerking van afval en andere materiaalstromen.[meer...]

Categorie: Milieu

17.08.2017 

Zes mosselvissers krijgen geen vergunning voor vangen mosselzaad

Zes Zeeuwse mosselkwekers krijgen definitief geen vergunningen voor het invangen van mosselzaad met mosselzaadvanginstallaties (MZI’s) in de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Visserij, Wetgeving

17.08.2017 

Oefening op de Waddenzee om olierampen te bestrijden

Rijkswaterstaat oefent in september op de Waddenzee op de bestrijding van incidienten waarbij olie in het water komt. Rijkswaterstaat werkt daarbij samen met natuurbeheerders en de gemeente Schiermonnikoog. De oefening duurt drie...[meer...]

Categorie: Overheid, Veiligheid

12.08.2017 

Extra vogeltelling op het Wad

Tientallen vrijwilligers tellen dit weekend vogels in het Waddengebied.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

08.08.2017 

Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Visserij, Voorlichting en educatie

07.08.2017 

'Dramatisch' broedseizoen voor lepelaars op Schiermonnikoog

Een record aantal lepelaarsnesten was er dit jaar te vinden op Schiermonnikoog. Toch is het seizoen niet goed verlopen en zijn er maar weinig kuikens geboren. 'Het broedseizoen is zo dramatisch verlopen dat de 270 nesten,...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

03.08.2017 

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid

28.07.2017 

Vaarroute Waardgronden Terschelling is open

De zomervaarroute de “Waardgronden Terschelling” (tussen de eilanden Ameland en Terschelling) is geopend. De route is speciaal bedoeld voor de recreatievaart op de Waddenzee en gaat ten zuiden langs de Blauwe Balg, dwars door...[meer...]

Categorie: Overheid, Recreatie

25.07.2017 

Robbenboot vastgelopen, KNRM evacueert 96 toeristen

De KNRM heeft dinsdagavond bij Ameland 96 passagiers geëvacueerd van de WL35 Brakzand, die op de Blauwe Balg in de Waddenzee aan de grond was geraakt.[meer...]

Categorie: Recreatie, Veiligheid

25.07.2017 

Haalbaarheid Werelderfgoedcentrum Lauwersoog na de zomer bekend

In september moet duidelijk worden of er een nieuw werelderfgoedcentrum komt bij Lauwersoog. Dat laat wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne weten. De raad had gehoopt deze duidelijkheid al te krijgen voor de zomer.[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie

24.07.2017 

Stabiele groei grijze zeehonden in internationale Waddenzee

Er is een stabiele groei geconstateerd van het aantal grijze zeehonden in het werelderfgoed Waddenzee.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

21.07.2017 

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum?snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed...[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie

20.07.2017 

Aanplant nieuwe iepen Waddengebied gaat door

De Stichting Iepenwacht Fryslân zal de komende drie jaar 2300 extra iepen in het Waddengebied planten. Ze doen dat met de Stichting Groninger Bomenwacht en landschapsbeheer Groningen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid

17.07.2017 

Kleirijperij als belangrijke schakel in Programma Eems-Dollard 2050

Langs de Eems-Dollard komt een Kleirijperij. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en het kennisconsortium Ecoshape ondertekenen daarvoor een...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Onderzoek en Monitoring

13.07.2017 

Duisternis Waddengebied prominent in Kust & Zeegids

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust & Zeegids.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

12.07.2017 

Belevingskaart Waddenkust beschikbaar

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een onbekende plek. Een speciale interactieve kaart wijst toeristen nu op al het moois dat...[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie

10.07.2017 

Rijkswaterstaat treft maatregelen aan autobrug Ameland

Rijkswaterstaat heeft aanpassingen aan de autobrug in Nes doorgevoerd om het aantal storingen aan de autobrug te verminderen. Het overgrote deel van de storingen is hiermee sinds eind juni verholpen. Rijkswaterstaat voert de...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

10.07.2017 

Gronings dijkasfalt wordt gebruikt bij landelijke 'stormproef'

Stukken asfalt uit de dijk bij het Lauwersmeer worden maandag gebruikt om de sterkte van het Nederlandse dijkasfalt te testen. Het asfalt is eerder dit jaar uit de Groningse dijk gezaagd.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Onderzoek en Monitoring, Veiligheid

10.07.2017 

Duurzame economie en versterking ecologie inzet voor Waddengebied

Toeristisch aantrekkelijk, cultuur-historisch boeiend en met een duurzame economie. Dat is wat minister Schultz van Haegen (ministerie Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) voor het Nederlandse...[meer...]

Categorie: Overheid

06.07.2017 

Ameland neemt Gouden Quality Coast Award in ontvangst

De gemeente Ameland heeft donderdag de gouden Quality Coast Award gekregen.[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch

05.07.2017 

Erecode in jachthavens Waddenzee

Waar zijn nu de vogels, welke gebieden zijn gesloten in de Waddenzee en op welke plaatsen kom je zeehonden tegen? Bij de jachthavens aan de Waddenzee ligt dit jaar voor het eerst een overzichtskaart met antwoord op dit soort...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Voorlichting en educatie

04.07.2017 

NAM moet beter onderzoek doen naar bodemdaling Waddenzee

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet beter onderzoek doen naar de bodemdaling die ontstaat door gaswinning onder de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Energie, Onderzoek en Monitoring

03.07.2017 

Start veldonderzoek op Ameland naar effect zandsuppleties op natuur

Rijkswaterstaat laat veldonderzoek doen naar de gevolgen van het opspuiten van zand op en vlak voor de kust. Deze zogeheten zandsuppleties worden uitgevoerd om Nederland te beschermen tegen de zee. In Friesland start het...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

01.07.2017 

Onderzoek toekomst van opvang zeehonden

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris van Dam van Economische Zaken ingestemd met het instellen van een wetenschappelijke commissie die advies gaat uitbrengen over de toekomst van de opvang van zeehonden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

29.06.2017 

Willemshaven Harlingen onderdeel van Light Challenge 2018

De gemeente Harlingen wordt deelnemer aan de Light Challenge 2018. De Light Challenge is een ontwerpwedstrijd voor studenten van het MBO en universiteiten.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Sociaal-economisch

28.06.2017 

Financiering vismigratierivier bijna rond

De aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk komt steeds dichterbij.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

27.06.2017 

Behandeling ballastwater waardevol om exoten tegen te gaan

Ballastwaterbehandeling helpt om nieuwe introducties van niet-inheemse soorten te verminderen en zo het risico op ecologische en economische schade te verminderen. Onderzoek van Wageningen Marine Research in de havens van...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Verkeer en Vervoer

26.06.2017 

Geslaagde editie van Dag van het Wad

Vandaag, maandag 26 juni 2017, is het precies 8 jaar geleden dat UNESCO de Waddenzee benoemde tot Werelderfgoedgebied. Dat is dit weekend gevierd met een speciaal feestprogramma. Van Den Helder tot aan Delfzijl werden er tijdens...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Voorlichting en educatie

24.06.2017 

Natuurbrand op Terschelling door droogte

Op Terschelling brak rond 23.00 uur een duinbrand uit op de noordkant van het eiland. Er was een brandgeur geroken, maar de brandweer had enige tijd nodig om de plek van het vuur te vinden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Veiligheid

22.06.2017 

Kunststofsteiger strand Harlingen klaar voor gebruik

Een kunststofsteiger van in totaal 200 m2 is op het strand neergelegd om de strandgangers te helpen schoon en prettig het water van de Waddenzee te bereiken. De modulaire blokken zijn door Harlinger bedrijf BDS in twee steigers...[meer...]

Categorie: Overheid, Recreatie

12.06.2017 

Dag van het Wad: Verjaardagsfeestje Waddenzee Werelderfgoed

LEEUWARDEN – In het weekend van 24 en 25 juni viert de Waddenzee haar Werelderfgoedstatus. Van Den Helder tot aan Delfzijl worden er tijdens deze “Dag van het Wad” tal van activiteiten georganiseerd langs en op het Wad. Veel...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

09.06.2017 

Boeiende verbeelding van Waddenzee op Oerol

Op 8 juni 2017 vond de opening van Oerol weer plaats in de betonningsloods op Terschelling. Dit jaar is dit extra speciaal omdat deze loods van Rijkswaterstaat 100 jaar bestaat.[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie

08.06.2017 

Plan versterking Prins Hendrikzanddijk Texel goedgekeurd

De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk op Texel goedgekeurd.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Natuur en Landschap, Veiligheid

07.06.2017 

Stormweer maakt slachtoffers onder broedvogels op Wad

Het slechte weer met de harde wind heeft grote gevolgen voor broedvogels op en rond het Wad.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

06.06.2017 

Jaarrapportage Wadden in Beeld 2016 beschikbaar

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied.[meer...]

Categorie: Beheren, Onderzoek en Monitoring

06.06.2017 

Start onderzoeken naar effecten zandsuppleties op natuur

Op maandag 12 juni 2017 starten de veldonderzoeken naar de gevolgen van het opspuiten van zand op de natuur voor de Nederlandse kust. Het eerste onderzoek start in Ter Heijde in de provincie Zuid-Holland.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

02.06.2017 

Meer zand voor geul voor kust Ameland Zuidwest

1 juni 2017 - Rijkswaterstaat start vandaag met onderhoud van de zeebodem bij Ameland Zuidwest. Voor de kust ligt daar van nature een diepe geul, het Borndiep. Ter hoogte van strandpaal 46 tot strandpaal 48,2 vult een schip deze...[meer...]

Categorie: Overheid, Veiligheid

31.05.2017 

Waddenfonds investeert € 3 miljoen in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale...[meer...]

Categorie: Overheid, Recreatie

31.05.2017 

Start bouw Wadden Center Afsluitdijk

Dinsdag is de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van het Wadden Center op de Afsluitdijk bij Cornwerderzand.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Voorlichting en educatie

30.05.2017 

Integraal Managementplan Eems-estuarium

Nedersaksen en Nederland hebben voor het eerst een gezamenlijk Integraal Managementplan (IMP) opgesteld. Nederland en Nedersaksen delen namelijk een belangrijk natuurgebied: het Eems-estuarium, waar zout en zoet water samenkomen....[meer...]

Categorie: Internationaal, Natuur en Landschap, Overheid

25.05.2017 

Opening 360 graden Wadden Experience

Gisteren opende de 360 graden Wadden Experience in het Natuurcentrum Ameland. Een beleving van het waddengebied en het werk van Rijkswaterstaat. Een VR bril is niet nodig, je beleeft de beelden om je heen in een ronde zaal.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

24.05.2017 

Meer licht op duisternis: Factsheets Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Hoe kunnen we meer duisternis bereiken in het Waddengebied? Welke effecten heeft licht op mens en natuur? Hoe kan je anders omgaan met het gebruik van licht, rekening houdend met economische bedrijvigheid, veiligheid en...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap

17.05.2017 

Samenwerking centraal in grote oefening oliebestrijding Waddenzee

Onder de naam Olie Alert Waddenzee houdt Rijkswaterstaat samen met andere organisaties een grootschalige, meerdaagse oefening oliebestrijding. Centraal in deze oefening staat de samenwerking tussen de vele partijen die met...[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

15.05.2017 

Markttoegang China voor Nederlandse schelpdieren

Nederland krijgt groen licht voor de export van mesheften (of ‘scheermesjes’) naar China. Dat is het resultaat van een twee jaar durende onderhandeling met de Chinese autoriteiten.[meer...]

Categorie: Internationaal, Sociaal-economisch, Visserij

11.05.2017 

Website basismonitoring wadden gelanceerd

De website Basismonitoring wadden is online. Dat betekent een nieuwe stap in de richting van één loket voor betrouwbare informatie die waddenbeheerders en onderzoekers met diverse meetprogramma’s in het waddengebied vergaren.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

11.05.2017 

Provincie wil meer geld voor onderzoek historische wrakken

Er moet veel meer geld komen voor onderzoek naar historische scheepswrakken in de Noordzee en de Waddenzee. Dat vragen de provincies Fryslân, Groningen, Zeeland en Noord- en Zuid-Holland volgens het NRC in een brief aan minister...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring

10.05.2017 

6,5 miljoen euro voor investeringen in Eemsdelta en Zernike Science Park

Er komt 6,5 miljoen euro extra beschikbaar voor investeringen door bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Het gaat om de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG2017) voor bedrijven. De...[meer...]

Categorie: Overheid, Sociaal-economisch

10.05.2017 

Eemsmond moet meer onderzoek doen naar gevolgen uitbreiding haven

De gemeente Eemsmond moet aanvullend onderzoek doen naar de lozing van restwarmte als de Eemshaven wordt uitgebreid. Dat heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) geadviseerd.[meer...]

Categorie: Milieu, Sociaal-economisch

10.05.2017 

Rapport: Wadden kunnen nog deze eeuw verdrinken

De Waddenzee kan nog deze eeuw verdrinken. Dit is de conclusie van het rapport 'Toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem' van de Waddenvereniging, waaraan ook NIOZ, TU Delft en UU meewerkten.[meer...]

Categorie: Klimaatverandering, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

08.05.2017 

Uitvoeringsprogramma Dark Sky Waddengebied

Een groot congres in 2018, nachtelijke wandelingen, sterrenschuren, duisternistuinen en pelgrimsroutes. Het is een greep uit het nieuwe uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

08.05.2017 

Meer rust voor vogels en zeehonden op ‘t Wad

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee tijdelijk beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie

02.05.2017 

Zeldzame witoogeend in Lauwersmeer

In het Lauwersmeergebied en Lauwersoog zien vogelaars al een paar dagen een witoogeend rondzwemmen. De witoogeend is de zeldzaamste duikeend van Europa. De aantallen zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen. De vogel heeft...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

01.05.2017 

Nieuw waterbehandelingssysteem in noordelijke havens

Groningen Seaports introduceerde vorige week voor de haven van Delfzijl en de Eemshaven een nieuw waterzuiveringssysteem. In twee jaar hebben Damen Shipyards en Mariflex op initiatief van Groningen Seaports een nieuw mobiel...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Sociaal-economisch

25.04.2017 

Wat te doen met Waddenplastic?

Afvalverwerkingsbedrijf Suez onderzoekt het recyclen van plastic uit de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Milieu, Onderzoek en Monitoring

21.04.2017 

Bunkers op Vlieland letterlijk aan het licht gebracht

De bunkers van stelling 12H op Vlieland waren jarenlang een goed bewaard geheim. Het is het enige bunkercomplex dat nog intact is. Het wordt nu teruggebracht in oude staat, met als doel om er uiteindelijk een bunkermuseum van te...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

18.04.2017 

Pilotstudie inzicht in toerisme Waddengebied

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Sociaal-economisch

12.04.2017 

Monitoring relatie waterrecreatie en natuur Waddenzee

Eerste onderzoekjaar bijna afgerond[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Recreatie

12.04.2017 

Bouw nieuw gemaal in Waddenzeedijk bij Marrum gestart

Maandag 3 april zijn de werkzaamheden voor project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ bij Marrum officieel gestart.[meer...]

Categorie: Klimaatverandering, Natuur en Landschap, Overheid, Veiligheid

11.04.2017 

Jaarverslag Waddenfonds beschikbaar

In het afgelopen jaar heeft het Waddenfonds 22 miljoen euro kunnen investeren in 19 projecten. Deze projecten zijn in dit jaarverslag opgenomen in een totaaloverzicht van alle gehonoreerde subsidieaanvragen uit het afgelopen...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

11.04.2017 

Chemport Europe gaat vergroening chemie aanjagen

De chemiesector in Groningen en Drenthe wil wereldwijd een leidende rol gaan spelen in de groene chemie, waarbij chemische bedrijven gebruik maken van duurzame grondstoffen. Daarin is nu een volgende stap gezet. In het nieuwe...[meer...]

Categorie: Milieu, Sociaal-economisch

07.04.2017 

Sterren kijken in een starbarn aan het Wad

De echte duisternis ervaren, sterren kijken in een starbarn en de activiteiten van nachtdieren en planten observeren. Naar het zich laat aanzien, kan dat volgend jaar in Zwarte Haan. Het was de plek waar architecte Nynke-Rixt...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig

06.04.2017 

Inspirerende ideeën voor nieuwe toekomst Tonnenloods op Terschelling

Woensdagavond 5 april presenteerden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling een denkrichting met visualisaties voor een mogelijke toekomstige invulling van de Tonnenloods in West-Terschelling.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Overig, Voorlichting en educatie

03.04.2017 

'Natuurorganisaties en toerisme moeten meer samenwerken'

Natuurorganisaties en toerismeondernemers in het Waddengebied moeten meer oog hebben voor elkaars belangen. Ze moeten niet de strijd met elkaar aangaan. Dat zegt Jasper Heslinga van de Rijksuniversiteit Groningen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Sociaal-economisch

28.03.2017 

Provincie trekt 21.000 uit voor zilte groenten Terschelling

De provincie steunt de teelt van zoute groente op Terschelling met 21.000 euro subsidie. Het geld komt ui het Iepen Mienskipsfonds. Door het telkens hoger wordende water wordt ook de landbouwgrond almaar zouter. Stichting De...[meer...]

Categorie: Landbouw, Milieu, Overig

28.03.2017 

Inval bij Harlinger schelpenbedrijf vanwege fraude

De Inspectie Leefomgeving en Transport van Rijkswaterstaat hebben maandag een inval gedaan bij twee locaties van een schelpenbedrijf in Harlingen.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Wetgeving

23.03.2017 

Start onderzoek rol mosselbanken en zeegrasvelden op voortbestaan Griend

Onderzoekers starten een experiment om inzicht te krijgen in de samenhang tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het Waddeneiland Griend. Aan twee kanten van het vogeleiland komen stroken met mosselkratjes en zeegras. Het gaat in...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

22.03.2017 

Ameland krijgt LED-verlichting

Ameland laat alle openbare verlichting op het eiland vervangen door duurzame LED-verlichting. Buiten de bebouwde kom en bij de wegen naar het strand komt blauwgroene verlichting, dat minder schadelijk is voor de natuur.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Natuur en Landschap

22.03.2017 

Werkzaamheden Afsluitdijk van maart 2017 tot en met september 2017

Rijkswaterstaat werkt van maart 2017 tot en met september 2017 op diverse plaatsen op de Afsluitdijk. Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan de Stevinsluizen, één van de draaibruggen van het Lorentzsluizencomplex en de heftorens...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Verkeer en Vervoer

18.03.2017 

Deense Nationalpark Vadehavet op werkbezoek

Op 17 en 18 maart waren twintig vertegenwoordigers van het Deense Nationalpark Vadehavet ( Deens voor Waddenzee) op werkbezoek in Nederland. Op 17 maart kregen ze in het Huis voor de Wadden nadere uitleg over de Nederlandse...[meer...]

Categorie: Internationaal, Natuur en Landschap, Sociaal-economisch

Displaying results 1 to 100 out of 7340