Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

24.06.2016 

Waddenzee telt weer een groeiend aantal mosselbanken

Er zijn weer meer meerjarige mosselbanken in de Waddenzee. Dat blijkt uit een telling van natuurorganisaties. Deze mosselbanken liggen met name in het gebied, waar mosselvissers geen zaad vangen. Dat is in 2008 afgesproken tussen...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

23.06.2016 

‘Dag van het Wad’ op 26 juni

Zeven jaar geleden werd de Waddenzee uitgeroepen tot Werelderfgoed. Op zondag 26 juni wordt dit heugelijke feit voor de allereerste keer gevierd! Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft samen met ondernemers en...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie

16.06.2016 

Mogelijk toch rijksgeld voor sluizen Afsluitdijk

Er komt mogelijk toch geld van het Rijk voor de verbreding van de sluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Dat zegt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.[meer...]

Categorie: Overheid, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer

13.06.2016 

Koninklijke Nederlandse Munt slaat Waddenvijfje

De ceremoniële Eerste Slag van de nieuwe herdenkingsmunt het Wadden Vijfje vond vrijdag plaats. Arjan Berkhuysen, Directeur van de Waddenvereniging, deed dat bij de Koninklijke Nederlandse Munt.[meer...]

Categorie: Overheid

07.06.2016 

Rijkswaterstaat ruimt paraffine op bij Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Simonszand

Op het strand van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Simonszand is paraffine aangetroffen. Rijkswaterstaat is sinds zaterdag bezig met het ruimen van de paraffine op Schiermonnikoog. Een opruimactie voor Rottumerplaat en...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overheid, Overig

03.06.2016 

Sense of Place: kunst tegen krimp in waddenkustregio

Oerolbaas Joop Mulder breidt zijn podium uit van Terschelling naar de hele noordkust van Friesland. Sense of Place is een van de pijlers onder KH2018 – kunst tegen de krimp.[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch

03.06.2016 

Landschap komt tot leven in Tijdtafel van Nieuw Atlantis

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes, gedeputeerde Kunst en Cultuur en Water van provincie Fryslân.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Overig

02.06.2016 

Stranden Waddeneilanden krijgen hoog cijfer van badgasten

De stranden van de Waddeneilanden scoren hoog in een onderzoek van Zoover, een platform waar vakantiegangers hun beoordeling op kwijt kunnen.[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie

02.06.2016 

Verrassend veel vogelnesten op het Rif

Afgelopen vrijdag, 27 mei, heeft de bemanning van de Krukel (Eén van de vier boten van de Waddenunit) een vogelnesten-inventarisatie uitgevoerd op het Rif. Dat is een zandplaat in de Waddenzee tussen Schiermonnikoog en Ameland....[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

01.06.2016 

Overeenkomst over aanpak kweldergebied bij Hallum

In het kweldercentrum Noarderleech bij Hallum hebben bestuurders van de provincie Friesland, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de gemeente Ferwerderadiel op 30 mei hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig, Recreatie

31.05.2016 

Ruimtegebrek slib oorzaak vertroebeling Eems-Dollard estuarium

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het Eems-Dollard estuarium voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de afname van...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

30.05.2016 

Waddenlab moet circulaire economie Waddengebied aanjagen

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed Waddenzee; het zogenaamde WaddenLab. De intentieverklaring is vrijdag 27 mei ondertekend...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig, Sociaal-economisch

30.05.2016 

Streefbeeld Eems-Dollard

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de Westerwoldse Aa en de Termunterzijldiep moet beter.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

25.05.2016 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee na de zomer van start

Met de opdrachtverlening aan Van den Herik Sliedrecht wordt na de zomervakantie gestart met de verruiming van de vaarweg vanaf de Noordzee naar de Eemshaven. Met de verruiming wordt de vaarweg geschikt gemaakt voor schepen met...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer

23.05.2016 

Afsluitdijk open voor vis

Zaterdag 21 mei 2016 was de Wereldvismigratiedag. Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout- naar zoetwater zwemmen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

19.05.2016 

Big data-onderzoek voor versterking Waddennatuur

Groot onderzoek naar wisselwerking natuur en recreatie in Waddengebied[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Recreatie

18.05.2016 

Verzilting bestrijden met drainage

Systeemgerichte drainage verkleint de kans op zoutschade op percelen. Een proef in het kader van project Spaarwater in Herbaijum wijst dat uit. Friese Statenleden lieten zich vorige week bijpraten over het project en namen een...[meer...]

Categorie: Landbouw, Onderzoek en Monitoring

17.05.2016 

Kansen voor zeewier in Eems-Dollard?

De teelt van zeewier kan uiteenlopende economische en maatschappelijke voordelen bieden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig, Sociaal-economisch

09.05.2016 

Internationaal plan van aanpak moet broedvogels in de Waddenzee redden

Een internationaal plan van aanpak moet de vogelstand op het Wad van Nederland, Duitsland en Denemarken verbeteren.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

03.05.2016 

Wadden voortaan beter in beeld

Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de organisaties die in Noord-Nederland samen verantwoordelijk zijn voor het beheer van het waddengebied.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

28.04.2016 

Waddenzee Werelderfgoed nu ook zichtbaar vanaf de snelweg

Werelderfgoed Waddenzee onopgemerkt voorbij rijden op de snelweg? Dat zit er niet meer in. Op de A7, A31 en de N9 staan sinds vandaag borden die toeristen wijzen op het unieke natuurschoon achter de dijken. Op provinciale en...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie

26.04.2016 

Schuitengat beter bevaarbaar

Rijkswaterstaat markeert Schuitengat als normaal vaarwater[meer...]

Categorie: Overheid, Verkeer en Vervoer

22.04.2016 

Rijkswaterstaat ruimt olie op strand Terschelling

Aan de westkant van Terschelling is over een lengte van tien kilometer een dun spoor stookolie op het strand aangetroffen. De olie is aangetroffen tussen paal 18 en 27 op het Noordzeestrand.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overheid

21.04.2016 

Eigenaar eeuwenoude japon uit Texelse Waddenzee bekend

TEXEL - Het is bekend wie de eigenaar was van de eeuwenoude en uitzonderlijk goed bewaard gebleven japon die vorige week in een scheepswrak bij Texel werd gevonden.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring

20.04.2016 

Waddenacademie evalueert vier onderzoeksprojecten Waddenfonds

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

20.04.2016 

Extra handkokkelvergunningen blijven gehandhaafd

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vindt dat de tien additionele handkokkelvergunningen voor de Waddenzee gehandhaafd kunnen blijven.[meer...]

Categorie: Visserij, Wetgeving

20.04.2016 

Loodsmeeting Terschelling levert schat aan ideeën op voor Tonnenloods

Rijkswaterstaat, Gemeente en Staatsbosbeheer met betrokkenen aan de slag met plannen voor 100 jaar oude loods.[meer...]

Categorie: Overig

20.04.2016 

Flinke stappen gezet op weg naar programma Eems-Dollard 2050

Het zijn belangrijke maanden voor de toekomst van de Eems-Dollard. Voor 1 juni aanstaande moet er een voorstel liggen voor een meerjarig adaptief programma – inmiddels het programma Eems-Dollard 2050 gedoopt – waarmee de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

15.04.2016 

Beleefcentrum Afsluitdijk impuls werkgelegenheid

Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hier mee ingestemd.[meer...]

Categorie: Overheid, Recreatie, Sociaal-economisch

15.04.2016 

Zeldzame garderobe uit zeventiende-eeuws scheepwrak in Waddenzee

Bij een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel hebben archeologen een grote archeologische vondst gedaan, bestaande uit onder meer een zeer exclusieve japon die wonderbaarlijk goed bewaard is gebleven.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring

14.04.2016 

Informatiecentrum Afsluitdijk toont werkzaamheden

Op de Afsluitdijk is een tijdelijk informatiecentrum geopend. In het centrum kunnen mensen informatie krijgen over het werk dat de komende jaren wordt uitgevoerd op en om de weg.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Energie, Overig, Verkeer en Vervoer

13.04.2016 

Den Haag overlegt met Wadden over het nachtelijk varen

Het Rijk zal met de Waddengemeenten en de watertaxibedrijven praten over het 's nachts varen. Nu mogen snelle watertaxi's niet varen als het donker is. Aukje de Vries van de VVD vroeg de Tweede Kamer dinsdag om daar wat aan te...[meer...]

Categorie: Milieu, Overig, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer

12.04.2016 

Website Investeringskader Waddengebied online

Het Waddengebied van Fryslân, Groningen en Noord-Holland is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de ecologische waarden en een duurzame economische...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

07.04.2016 

Noord-Holland dient bezwaar in tegen helihaven Eemshaven

De provincie Noord-Holland heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de komst van een helihaven in de Eemshaven. Volgens Noord-Holland zorgt een nieuwe helihaven 'alleen voor ongewenste concurrentie' voor Den Helder Airport.[meer...]

Categorie: Overig, Verkeer en Vervoer

06.04.2016 

Olieruiming havens Oudeschild komende dagen naar verwachting afgerond

Rijkswaterstaat verwacht nog enkele dagen nodig te hebben om in de haven van Oudeschild de laatste resten olie op te ruimen.[meer...]

Categorie: Milieu, Overheid, Overig

06.04.2016 

Geen olie meer aangetroffen in water voor oostkust Texel

Vanmorgen is uit een gecoördineerde actie tussen de Kustwacht en Rijkswaterstaat gebleken dat er in het water voor de oostkust van Texel geen olie meer is aangetroffen.[meer...]

Categorie: Milieu, Overheid

06.04.2016 

Overblijfselen ‘Atlantikwall ' in het Waddengebied bij Punt van Reide bewaard

Het Waddenfonds heeft de aanvraag voor een bijdrage aan de Fiemel Batterie op Punt van Reide toegekend. Dit betekent dat er een bedrag van ruim negenhonderdduizend euro beschikbaar is om de verhalen tot leven te gaan brengen die...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Overheid, Overig, Recreatie

06.04.2016 

Verrassend: voedseldichtheid op het wad geen goede voorspeller voor aantallen vogels

Het leek zo logisch: dieren concentreren zich op plekken waar voor hen veel voedsel te vinden is. Toch ligt het niet zo simpel, ontdekten wetenschappers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

05.04.2016 

Maatregelen oliebestrijding kwetsbaar gebied oostkust Texel

Op verzoek van Rijkswaterstaat worden maatregelen ingezet om de oliefilm aan de oostkust van Texel te ruimen. Hiervoor worden ten noorden van de haven van Oudeschild absorberende materialen neergelegd.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig, Veiligheid

05.04.2016 

Opruimen gasolie in haven Oudeschild Texel nog in volle gang

Volgens de meest recente inschatting is er op donderdag 31 maart ca 72 m³ gasolie in de haven van Oudeschild gelekt. Daarvan is inmiddels ca 50 m³ opgeruimd. Daarmee is de laag resterende olie in de haven dunner en vluchtiger...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overheid, Veiligheid

05.04.2016 

Waddenfonds investeert € 8 miljoen in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig, Recreatie

04.04.2016 

Drones en de Waddenzee

Drones zijn sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van de Intertoys-variant voor de kleinkinderen tot de stealth-variant voor gewapende activiteiten; je komt de term overal tegen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

29.03.2016 

Weer rechtszaak over patiëntenvervoer Waddeneilanden

Er komt weer een rechtszaak over het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden. De regionale ambulancevoorziening, de RAV, moet weer de strijd aan met het Belgische Heliventure. Zij hebben een kort geding aangespannen. Inzet...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Wetgeving

23.03.2016 

Glasaal dit jaar vroeg door vishevel bij Roptazijl

De glasaal die Friesland via de vishevel bij Roptazijl binnenkomt is dit jaar eerder dan anders. De kleine aal die in zoet water groot wordt kan door een speciale installatie in het gemaal bij Zwarte Haan en Roptazijl de polder...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

23.03.2016 

Algemeen Overleg Wadden in de Tweede Kamer

Op donderdag 24 maart 2016 van 13.00 tot 15.00 uur vergadert de commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wadden.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overheid, Overig, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer

23.03.2016 

Boot duwt ponton met stacaravans naar Ameland

Vakantiepark Klein Vaarwater op Ameland laat tien stacaravan op een wel heel bijzondere manier naar het eiland komen.[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer

23.03.2016 

Waddenfonds investeert in verbetering lokale leefbaarheid

Het Waddenfonds investeert in 2016 in totaal € 500.000,-- euro in lokale innovaties in het Waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds, moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van...[meer...]

Categorie: Overig, Sociaal-economisch

22.03.2016 

Eerste positieve resultaten pilot ‘Waddenslib voor zandgrond’

Het opbrengen van waddenslib op zandgrond is niet schadelijk voor gewassen en bodem. Dat is de eerste bemoedigende conclusie van de pilot ‘Waddenslib op zandgrond’ waarvan deze week het eindrapport is gepubliceerd door Groningen...[meer...]

Categorie: Landbouw, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

18.03.2016 

Mosselbanken in de Waddenzee blijven liggen

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de Waddenzee. Deze banken bestaan inmiddels zeker 20 jaar op dezelfde locatie. De oude...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

17.03.2016 

Noordelijke waterschappen ontvangen € 6,9 miljoen voor pilots verbetering Waddenzeedijk

De Noordelijke waterschappen kunnen starten met de uitvoering van verschillende pilots om te komen tot snellere, goedkopere en toch gedegen dijkversterking. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft het plan van...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Veiligheid

15.03.2016 

Vlieland en Terschelling herdenken Engelse aanval van 1666

Vlieland en Terschelling bereiden zich voor op de herdenking van 1666, een rampjaar voor beide Waddeneilanden. In dat jaar hebben de Engelsen, tijdens de verschillende zee-oorlogen tussen de Republiek en Engeland, flink...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Overig, Voorlichting en educatie

14.03.2016 

Start pilot registratie Vaste Vistuigvisserij

Op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone gaat een selectie vaste vistuigvissers vanaf deze maand visserijactiviteiten meer specifiek registreren. Deze gegevens leveren interessante informatie op over de ontwikkeling van de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig, Visserij

14.03.2016 

Werelderfgoed Waddenzee wint prijs op internationale beurs

Op de internationale toerismebeurs in Berlijn is het Werelderfgoed Waddenzee in de prijzen gevallen. De organisatie kreeg een derde prijs in de categorie 'reisondersteuning en media'.[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie

10.03.2016 

Garnalendoppen als gewasbescherming in akkerbouw

Waddenfonds investeert € 450.000,--[meer...]

Categorie: Landbouw, Overig, Sociaal-economisch

09.03.2016 

Nieuwe plannen voor Havendijk Den Oever

De Havendijk in Den Oever is toe aan versterking. De Havendijk is niet hoog genoeg waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Veiligheid

09.03.2016 

Waddenacademie brengt audit over trekvissen uit

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Op 8 maart heeft dr....[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

09.03.2016 

Werelderfgoed Waddenzee op Internationale Toerisme Beurs in Berlijn

Onder het motto “Natuurbeheer en Welvaart" nemen het Werelderfgoed Waddenzee en het UNESCO-Programma voor Werelderfgoed en Duurzaam Toerisme deel aan de ITB-Berlijn.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal, Overig, Recreatie

09.03.2016 

Inloopbijeenkomsten verbetering Waddenzeedijk

Informatie over werkzaamheden in Zwarte Haan, Holwerd en Wierum[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Voorlichting en educatie

08.03.2016 

Hoe reageert zeegras op bedreigingen in z'n omgeving?

Promotie-onderzoek op Radboud Universiteit[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

07.03.2016 

Rijkswaterstaat helpt bij herstel vogeleiland Griend

Het vogelparadijs Griend dreigt weg te spoelen doordat de beschermende zandhaak uit de jaren tachtig door de dynamiek van de zee is verdwenen. Rijkswaterstaat helpt Natuurmonumenten, beheerder van dit eiland, met het treffen van...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

07.03.2016 

Drone ingezet voor monitoring zeegrasherstel

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - Bij Schiermonnikoog is voor het eerst een drone ingezet bij de monitoring van groot zeegras. Dat melden Natuurmonumenten en de Radboud Universiteit...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

07.03.2016 

Nieuw Deens Waddencentrum medio 2016 open

Het nieuwe Deense Waddenzeecentrum (Vadehavscentret) in Vester Vedsted bij Ribe in het zuidwesten van Jutland, dat momenteel in aanbouw is, gaat half 2016 open. Het nieuwe centrum is ontworpen door het gerenommeerde Deense...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Natuur en Landschap, Overig, Voorlichting en educatie

04.03.2016 

Podiumdag Toerisme in het waddengebied

Op woensdag 11 mei 2016 organiseert het lectoraat Mariene Wetlands Studies (School Leisure & Tourism Management Stenden Hogeschool/ETFI) in samenwerking met de Waddenacademie een podiumdag over het toerisme in het waddengebied.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Overig

03.03.2016 

Texel bouwt drijvende zonnecentrale op rioolwaterzuivering

De Texelse installateur Texel4Trading plaatst op de bezinkbak van de Texelse rioolwaterzuivering een groot drijvend zonnepark.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Klimaatverandering

02.03.2016 

Klein zeegras bij Griend

Tijdens een veldbezoek aan Griend op 18 februari jl. is op het wad rondom Griend een patch klein zeegras (Zostera noltii) ontdekt.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

01.03.2016 

Ameland in de race voor titel 'Wandelgemeente 2016'

Ameland is genomineerd als 'Wandelgemeente 2016', samen met de gemeenten Castricum en Valkenswaard. De verkiezing is georganiseerd door de wandelkrant 'Te Voet'. Journalisten van die krant hebben op het eiland gewandeld en...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

29.02.2016 

Staatsbosbeheer begint met excursies naar Rottumeroog

Staatsbosbeheer organiseert deze zomer en herfst publieksexcursies naar Rottumeroog.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

24.02.2016 

Platte oester biedt ook kansen voor duurzaam medegebruik in Waddenzee

Bij de mogelijke herintroductie van de platte oester in de Waddenzee liggen er niet alleen kansen voor natuurherstel, maar ook voor duurzaam medegebruik. Die conclusie valt te trekken na een bijeenkomst in de Visserijloods op...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch, Overig

24.02.2016 

De Waddenzee als een archief van landschapsontwikkeling, klimaatverandering en geschiedenis

Een Noordwest Duits consortium van onderzoeksinstituten krijgt 1,8 miljoen euro subsidie in de komende vier jaar om de zeespiegelstijging en landschapsontwikkeling in de laatste 10.000 jaar langs de Oost-Friese kust te...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Klimaatverandering, Natuur en Landschap, Overig

23.02.2016 

Bagger wordt kleidijk langs Eems en Dollard

De dijken langs de Eems en de Dollard gaan op de schop. Ze worden verstevigd om bestand te zijn tegen de verwachte zeespiegelstijging.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Milieu, Civiele werken

22.02.2016 

Wadvaarderstrofee naar Waddenvereniging

De Waddenvereniging heeft dit jaar de Wadvaardersbokaal ontvangen. De natuurorganisatie ontving de prijs ondermeer vanwege haar jarenlange inzet voor het gebied.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Overig

19.02.2016 

Schelpenstrandjes Texel klaar voor grote sterns

Vrijwilligers hebben de schelpenstrandjes hersteld in Utopia, een vogelrijk natuurgebied aan de oostzijde van Texel. Na intensief gebruik door duizenden grote sterns, kluten, kokmeeuwen en vele andere vogels was het tijd voor...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

18.02.2016 

Koninklijke Marine Den Helder verwelkomt eerste hybride sleepboot

De Koninklijke Marine verwelkomt zaterdag 20 februari haar nieuwste sleepboot in de haven van Den Helder. Het schip, genaamd Noordzee, is de eerste van drie hybride sleepboten die door Damen in Roemenië zijn gebouwd. De drie...[meer...]

Categorie: Overheid, Militaire activiteiten, Milieu

17.02.2016 

Fryslân schaft beddenboekhouding Waddeneilanden af

Om de regeldruk voor ondernemers te verkleinen is de beddenboekhouding afgeschaft. Sinds 1995 moesten recreatieondernemers op de Waddeneilanden het aantal overnachtingsmogelijkheden bijhouden. Doel hiervan was het aantal...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overheid, Wetgeving

17.02.2016 

Projectplan Waterwet Griend, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid

16.02.2016 

Wadvaardersdag in Harlingen

HARLINGEN - Op zaterdag 20 februari 2016 vindt de jaarlijkse Wadvaardersdag plaats in het gebouw van de Maritieme Academie Harlingen, tegenover het NS hoofdstation.[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

12.02.2016 

Kamervragen over afvaloven Harlingen

PvdA-Tweede-Kamerlid Lutz Jacobi heeft samen met haar fractiegenoot Yasemin Çegerek Kamervragen gesteld over de uitstoot van de afvaloven in Harlingen.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

12.02.2016 

Overzicht potvisstrandingen Noordzee

De afgelopen weken spoelden en stranden er geregeld levende en dode potvissen op de stranden van menig aan de Noordzee grenzend land aan.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

11.02.2016 

Werkzaamheden sluiscomplexen Afsluitdijk in 2016

Rijkswaterstaat gaat eind maart het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand vervangen. Vervanging van het systeem is nodig om de bediening van het complex in de toekomst veilig en betrouwbaar...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

11.02.2016 

Eemshaven krijgt uitkijktoren

Speciaal voor de liefhebbers van grote hoogtes en vergezichten komt er een uitkijktoren in de Eemshaven. De toren wordt ruim 9 meter hoog en wordt gebouwd op de zeedijk.[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie

10.02.2016 

Vlieland geeft groen licht voor zonneweide

De gemeente Vlieland heeft dinsdag een vergunning afgegeven voor het bouwen van een zonneweide op het voormalige terrein van Defensie.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overheid, Overig

10.02.2016 

Huisartsen: doe iets tegen afvaloven Harlingen

HARLINGEN - Huisartsen en andere vertegenwoordigers van de medische beroepsgroep uit Harlingen en directe omgeving willen dat de politiek actie onderneemt tegen de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. Daarbij willen...[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

09.02.2016 

Groen licht voor herstel vogeleiland Griend

Vrijdag 5 februari kreeg Natuurmonumenten groen licht van de provincie Friesland om aan de slag te gaan met het herstel van Waddeneiland Griend. Het onbewoonde Waddeneiland is onmisbaar voor honderdduizenden trek- en broedvogels,...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

05.02.2016 

Woudagemaal en Waddenzee in tv-serie over werelderfgoed

Er komt een speciale televisieserie over het Nederlandse werelderfgoed. Het Klokhuis begint in maart met tien afleveringen van 'Werelderfgoed'. Het Woudagemaal in Lemmer en de Waddenzee zijn de twee Friese monumenten op de UNESCO...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

04.02.2016 

Duits-Nederlands opleidingsproject van start

'Bildungsnetzwerk' goedgekeurd door Eems-Dollard Regio.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Internationaal

04.02.2016 

Harlingen pakt probleem van plastic afval in Waddenzee aan

Plastic soep is ook een probleem in de Waddenzee. Dit jaar wordt begonnen met het opruimen van plastic afval in het Werelderfgoedgebied.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig

03.02.2016 

Regiecollege Waddengebied wil na positieve evaluatie snel verder

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied kwam op 1 februari met een reactie.[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

03.02.2016 

Platte oester terug in Waddenzee?

De platte oester moet weer terug naar de Waddenzee. Om te zien of dit mogelijk is, wordt er dit jaar nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dat meldt 'Naar een rijke Waddenzee'. Dat is een zogenaamde netwerkorganisatie voor en...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

03.02.2016 

Provincie pakt afvaloven in Harlingen aan

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân legt aan de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen een last onder dwangsom op van maximaal 615.000 euro vanwege foutief handelen in oktober vorig jaar. Toen werd niet gemeld dat bij de...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Wetgeving, Milieu

03.02.2016 

TenneT opent opslag voor Mega Kabels in Eemshaven

Vandaag neemt TenneT een speciale kabelopslagruimte in gebruik in Eemshaven. In het pand van 2.309 m2 vloeroppervlakte kan in totaal 4.600 ton aan hoogspanningskabels worden opgeborgen. Het gaat om kabels met een diameter tussen...[meer...]

Categorie: Energie, Sociaal-economisch, Overig

02.02.2016 

Langjarige metingen zeewatertemperatuur Marsdiep

Sinds 1860 wordt de zeewatertemperatuur in het Marsdiep dagelijks om 8.00 uur met de hand gemeten vanaf de dijk bij de steiger van het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

01.02.2016 

Waddenhelikopter krijgt standplaats op vliegbasis Leeuwarden

De Waddenhelikopter van RAV Fryslân krijgt een standplaats op de vliegbasis van Leeuwarden. Dat schrijft de provincie naar aanleiding van vragen van de FNP-fractie. Lange tijd was het niet duidelijk of Leeuwarden of Eelde de...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Overig

01.02.2016 

Informatiemarkt verruimen waterkering op Terschelling

Op woensdag 17 februari organiseert Rijkswaterstaat voor omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden een informatiemarkt over de verruiming van de waterkering.[meer...]

Categorie: Overheid, Civiele werken, Overig

01.02.2016 

Siemens en Prysmian aan de slag met aanleg Deens-Nederlandse zeekabel

De onderzeese stroomkabel van de Eemshaven naar Denemarken wordt aangelegd door de bedrijven Siemens en Prysmian. De partijen zijn door netbeheerders TenneT en Energinet.dk aangewezen de aanleg van de kabel voor hun rekening te...[meer...]

Categorie: Energie, Sociaal-economisch, Overig

01.02.2016 

Zeegras keerde als enige plant terug naar zee

Het genoom van de bloeiende plant die naar zee ging[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

29.01.2016 

Petitie tegen voornemen auto's bezoekers te weren op Texel

TEXEL - Het voornemen van de gemeente Texel om toeristen te verleiden zonder auto naar het eiland te komen, valt niet in de smaak bij een aantal Texelgangers. Daarom is er een petitie gestart tegen het plan met de duidelijke...[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer

29.01.2016 

DNA van zeegras kan landbouw van pas komen

De komende jaren krijgt de landbouw steeds vaker te maken met brak water dat over de dijken op de akker komt. En daarom is het nuttig meer te weten over het zeegras-plantje, dat de sprong van zoet naar zout al gemaakt heeft.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Landbouw, Natuur en Landschap, Overig

28.01.2016 

Andere aanpak voor dijkverbetering Ameland

LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân kiest een andere aanpak voor de dijkverbetering op Ameland. Door onvoorziene omstandigheden is het nodig om de werkzaamheden anders te organiseren.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid, Natuur en Landschap, Overig

28.01.2016 

Website Investeringskader Waddengebied online

Het Waddengebied van Fryslân, Groningen en Noord-Holland is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de ecologische waarden en een duurzame economische...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

28.01.2016 

Culinaire tocht met schipper Jan Rotgans op NPO2

Culinair expert Janny van der Heijden van het NPO-programma Landinwaarts maakt met schipper Jan Rotgans uit Den oever een Fruits de Mer-tour op de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overig

Displaying results 201 to 300 out of 7313