Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

29.05.2015 

Miljoenen zijn rond, Marconi-project Delfzijl kan van start

Het is de gemeente Delfzijl officieel gelukt. De gemeente heeft de benodigde 25 miljoen euro bij elkaar geharkt, om het Marconi-project te kunnen beginnen. Het geld komt onder meer uit fondsen.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Natuur en Landschap, Recreatie, Overig

29.05.2015 

Nieuwe controlevaartuigen op de Waddenzee, maar meer drugs via Zeeuwse havens

DEN HAAG - Het ministerie van Veiligheid en Justitie reageert ontkennend op vragen van Tweede Kamerleden Van der Staaij en Dijkgraaf (beiden SGP)over verminderde douanecontrole op de Waddenzee en de Westerschelde. Wel geeft het...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Wetgeving

29.05.2015 

Website van project over terpen Waddenkust online

Het platform van het project “Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling” is online. Op deze website kunnen wetenschappers en burgers meehelpen om de geschiedenis van zes terpen in Friesland en Groningen boven water te...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring

28.05.2015 

Besluit over gaswinning Skylge pas medio 2016

TERSCHELLING - Het besluit over gaswinning bij Terschelling wordt pas medio 2016 genomen. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) gisteren toegezegd. De minister wil eerst de Mijnbouwwet wijzigen en de aangevraagde...[meer...]

Categorie: Energie, Overheid, Overig

27.05.2015 

Nederlands-Duitse business professionals samengebracht op conferentie

“Don’t think in boundaries, don’t think in borders, but invest in the relationship with your neighbours”, aldus directeur Eems Dollard Regio Karel Groen op de Nederlands-Duitse conferentie van vrijdag 22 mei.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Internationaal

27.05.2015 

Demonstratie tegen gasboring Terschelling

In Den Haag is een manifestatie gehouden tegen gaswinning op Terschelling. De demonstranten vinden dat boringen het milieu te veel schaden en zeggen bovendien dat ze relatief maar weinig opbrengen.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Natuur en Landschap, Sociaal-economisch

26.05.2015 

Samen slimmer meten in de Waddenzee

De intentieverklaring voor een betere monitoring en beheer van de Waddenzee is ondertekend op het WaLTER-symposium in Leeuwarden. De intentieverklaring is ondertekend door Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

21.05.2015 

Nederland en Duitsland werken samen in plan voor Eems-Dollard

De kwaliteit van de Eems-Dollard is al veel jaren een bron van zorg in zowel Nederland als Duitsland. Tot voor kort werd er door beide landen nauwelijks samengewerkt om de natuurwaarden van het estuarium te behouden en verder uit...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Internationaal, Overheid

21.05.2015 

Proefproject dubbele dijk Eemshaven-Delfzijl

Zeespiegelstijging, bodemdaling, aardbevingen als gevolg van gaswinning en afkeuring van de huidige dijk: dit alles heeft versterking van de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl hoog op de bestuurlijke agenda geplaatst. Daarbij...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Natuur en Landschap, Recreatie, Overig

20.05.2015 

Ondernemers gezocht voor exploitatie van Beleefcentrum Kornwerderzand

Om van de Afsluitdijk een toeristische trekpleister te maken, wil De Nieuwe Afsluitdijk bij Kornwerderzand een hoogwaardig en attractief Beleefcentrum ontwikkelen.[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie, Sociaal-economisch

19.05.2015 

Samen slimmer meten in de Waddenzee

Beheerders en bedrijven monitoren de Waddenzee om gegevens in te winnen voor hun beheertaken. Voor een betere monitoring en beheer willen 8 partijen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische zaken, de Coalitie Wadden...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overheid, Overig

19.05.2015 

Gemeenteraad Ameland geeft groen licht voor nieuw zonnepark

De gemeenteraad van Ameland is maandagavond akkoord gegaan met de bouw van een nieuw zonnepark bij het vliegveld van Ballum.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overig

19.05.2015 

Kaartenportaal WaLTER online

Een nieuwe tool en een mooie aanwinst voor de WaLTER website is het kaartenportaal.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

18.05.2015 

IJsselmeervereniging beloont initiatiefnemers Vismigratierivier met prijs

Op donderdag 28 mei 2015, tussen 17.00 en 18.00 uur wordt voor de derde maal de Ir. Marten Biermanprijs uitgereikt, ditmaal aan de initiatiefnemers van de Vismigratierivier.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

13.05.2015 

Afsluitdijk: icoon en internationaal visitekaartje Nederlandse water

De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. Om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, moet de dijk worden versterkt.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid, Natuur en Landschap, Recreatie

13.05.2015 

Zoutwinning Wad kan door

HARLINGEN - De winning van zout onder de Waddenzee mag doorgaan. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakte gisteren bekend dat hij de bezwaren tegen de vergunning voor het Harlinger bedrijf Frisia Zout ongegrond verklaart. De...[meer...]

Categorie: Milieu, Klimaatverandering, Overig

12.05.2015 

Personeel op veerboten in actie voor betere cao

'Onze voorkeur gaat uit naar publieksvriendelijke acties, maar de directie van Wagenborg Passagiersdiensten dwingt ons tot nadenken over onvriendelijke manieren van actievoeren.' Dat zegt Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

12.05.2015 

Broedende grote mantelmeeuw op Texel

Natuurmonumenten heeft een broedende grote mantelmeeuw ontdekt in natuurgebied Drijvers Vogelweid de Bol op Texel. Het is de grootste meeuw ter wereld met een spanwijdte van ongeveer 170 centimeter. Het is officieel de eerste...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

11.05.2015 

Succesvolle eerste ronde fonds 'Iepen Mienskip'

WADDENGEBIED - In de eerste ronde van het Iepenmienskipsfûns hebben elf projecten op de Friese Waddeneilanden een positief advies ontvangen door het Gebiedsplatform Waddeneilanden. Het Gebiedsplatform, bestaande uit inwoners van...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

08.05.2015 

Oosterend Terschelling bekroond met Waddengoud en UNESCO Werelderfgoedstatus

Onder toeziend oog van de burgemeester van Terschelling Bert Wassink, heeft directeur Beleid van de Provinsje Fryslân, Oeds Bijlsma, vanmiddag aan 14 ondernemers uit Oosterend op Terschelling de Waddengoudfiets uitgereikt. Als...[meer...]

Categorie: Landbouw, Sociaal-economisch, Overig

08.05.2015 

Tien procent van AEC-leden stemt voor zonnepark Ameland

HOLLUM – Tijdens de algemene ledenvergadering van de Amelander Energie Coöperatie (AEC) heeft de meerderheid van de aanwezigen zich uitgesproken voor het zonnepark op het vliegveld.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu

07.05.2015 

Rijkswaterstaat ontwikkelt nieuw Kwelderlandschap voor gemeente Delfzijl

Het plan om een nieuw Kwelderlandschap voor de kust van Delfzijl te creeeren, komt een stap verder richting uitvoering. Woensdag 6 mei tekenden de gemeente Delfzijl en Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst waarin daar...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Sociaal-economisch, Overheid, Overig

06.05.2015 

Akkoord over certificering Nederlandse zeilschepen in Deense wateren

De Deense Maritieme Autoriteit en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn het eens geworden over de certificering van Nederlandse zeilschepen in Deense wateren.[meer...]

Categorie: Recreatie, Overheid, Internationaal, Wetgeving

04.05.2015 

Leiders CoWa in training voor incidentbestrijding op de Wadden

In 2014 en 2015 heeft Veiligheidsregio Fryslân functionarissen geworven die leiding kunnen geven aan het Coördinatieteam Waddeneilanden (CoWa).[meer...]

Categorie: Veiligheid, Overheid, Overig

01.05.2015 

Haven Lauwersoog wordt voor 3 miljoen euro opgeknapt

De haven van Lauwersoog wordt voor 3 miljoen euro opgeknapt. De Europese Commissie heeft daarvoor subsidie verleend. [meer...]

Categorie: Visserij, Recreatie

01.05.2015 

Waddenfonds investeert in oliebestrijding

Het Waddenfonds investeert in het project Oliebestrijding waddengebied en havens.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

30.04.2015 

Planprocessen Eemsdelta meer in samenhang

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het op te stellen planMER (milieueffectrapport) voor de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl ligt ter inzage.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Sociaal-economisch, Overig

30.04.2015 

Voortgangsrapportage Samenwerking Beheer Waddenzee naar minister

Het RCW heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische Zaken,...[meer...]

Categorie: Overheid, Natuur en Landschap, Overig

30.04.2015 

Marktconsultatie duurzaam verwijderen van een griesberg in de Eems

Rijkswaterstaat is van plan om in 2016 een griesberg in de Eems op te ruimen. Deze griesberg bestaat uit 200.000 tot 300.000 m3 kalkrijk restproduct van sodafabricage voor de kust van Delfzijl.[meer...]

Categorie: Milieu, Overheid, Sociaal-economisch

30.04.2015 

Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vanaf 14 mei ter visie

Op 14 mei gaat het Ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de Afsluitdijk ter visie, samen met alle bijbehorende documenten. Vanaf dat moment heeft iedereen gedurende zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.[meer...]

Categorie: Overheid, Civiele werken, Overig

28.04.2015 

Deense eiland Fanø vergadert met Ameland

BALLUM – Het gemeentebestuur van het Deense Waddeneiland Fanø vergaderde op Koningsdag in de raadszaal van Ballum. Bijna het gehele Amelander gemeentebestuur had er de Oranjebitter voor uitgesteld en schoof aan de raadstafel aan.[meer...]

Categorie: Internationaal, Overheid, Overig

24.04.2015 

Duurzaam toerismestrategie Waddenzee Werelderfgoed gepresenteerd

Gisteren organiseerde de Stuurgroep Duurzaam toerisme strategie Waddenzee Werelderfgoed de presentatie van de Nederlandse versie van de Duurzaam toerisme strategie. [meer...]

Categorie: Recreatie, Overig, Voorlichting en educatie

24.04.2015 

Thema Klimaat & Veiligheid toegevoegd aan Waddenmonitor

Het waddengebied krijgt deze eeuw te maken met klimaatverandering en zee­spiegelstijging. Daarmee verandert het gedrag van het morfologisch systeem van eilanden, buitendelta’s, geulen en platen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

24.04.2015 

Kamer wil voorlopig geen gaswinning bij Terschelling

De Tweede Kamer wil dat de plannen voor het boren van gas bij Terschelling voorlopig worden stopgezet. De politici vragen minister Kamp om de vergunningsaanvraag van Tulip Oil te bevriezen. Het bedrijf wilde al komende winter...[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Natuur en Landschap

24.04.2015 

Vaargeulproblematiek hoofdoorzaak vertragingen veerdienst

De laatste jaren is de vaargeul naar Ameland steeds meer problemen op gaan leveren en kampen we met, schijnbaar structurele, vertragingen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

22.04.2015 

Voorbereiding Dag van de Garnaal in Lauwersoog

Lauwersoog maakt zich op voor de Dag van de Garnaal.[meer...]

Categorie: Visserij, Recreatie, Voorlichting en educatie

20.04.2015 

Presentatie en workshops 'Duurzame toerismestrategie Waddenzee'

Op 23 april a.s. organiseert de Stuurgroep Duurzaam toerisme strategie Waddenzee Werelderfgoed de presentatie van de Nederlandse versie van de Duurzaam toerisme strategie.[meer...]

Categorie: Recreatie, Natuur en Landschap, Cultuurhistorie, Voorlichting en educatie

20.04.2015 

Onbewoond Waddeneiland Griend ondergaat miljoenenmetamorfose

Het eiland Griend, ten zuidwesten van Terschelling, ondergaat volgend jaar een make-over om te voorkomen dat het wordt opgeslokt door de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

16.04.2015 

Interactieve natuurkaart Waddenzee beschikbaar

‘Biobouwers zoals mosselbanken en zeegrasvelden spelen een sleutelrol bij het ontstaan en behouden van de (bio)diversiteit in de Waddenzee.’ Met deze hypothese als basis heeft het Waddenfondsproject Waddensleutels gewerkt.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

16.04.2015 

‘Beschermingmaatregelen Waddenzee onvoldoende’

De Waddenzee moet veel beter beschermd worden. Dat zeggen onderzoekers van onder andere de universiteit van Groningen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

16.04.2015 

Mosselbanken van levensbelang voor Waddenzee

Mosselbanken zijn 'hotspots van biodiversiteit' in de Waddenzee en daardoor van groot belang voor het leven in het natuurgebied. Uit onderzoek, waarbij 12.000 monsters zijn genomen, blijkt het leven er gevarieerder dan gedacht.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

15.04.2015 

Schier pakt overlast kroegen aan met convenant

De politie, horeca en de gemeente Schiemonnikoog hebben een horecaconvenant opgesteld. Het doel is volgens de partijen 'de nachtelijke rust op straat te waarborgen'.[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig, Veiligheid

15.04.2015 

Start kustonderhoud bij Ameland

Rijkswaterstaat start op donderdag 16 april a.s. met het aanbrengen van zand op het strand van Noordwest Ameland, nabij Hollum. Tussen paal 1.2 en paal 4.2 storten baggerschepen via een persleiding 1,3 miljoen kubieke meter zand...[meer...]

Categorie: Overheid, Veiligheid

15.04.2015 

Terschelling genomineerd voor Wandelgemeente van het Jaar

Waar kan je nou beter wandelen dan ergens op de Waddeneilanden? Nergens toch?[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

15.04.2015 

Nieuwe broedlocaties voor Noordse sterns Eems

In het Oostelijke deel van de Eemshaven komt een locatie waar Noordse sterns en andere beschermde vogelsoorten dit seizoen kunnen broeden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

14.04.2015 

Waddenresearch.nl online: Overzichtelijk onderzoeksportaal

Het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) heeft al z'n onderzoek rond de Waddenzee gebundeld in een nieuw onderzoekscentrum: het Wadden Systems Research Centre.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

13.04.2015 

Zeedijk op Ameland wordt versterkt en opgehoogd

Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat beginnen in de zomer met de verbetering van de Waddenzeedijk Ameland.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid, Overheid

13.04.2015 

Aanpassing maatregelen bodemdaling Franekeradeel-Harlingen

Er zijn extra maatregelen nodig om de bodemdaling door zoutwinning in het gebied Franekeradeel-Harlingen te compenseren.[meer...]

Categorie: Overheid, Milieu, Overig

13.04.2015 

Vaartocht over de Wadden

Werelderfgoed De Waddenzee inspireerde Mathijs Deen tot het schrijven van zijn boek "De Wadden, een geschiedenis". Genomineerd voor de Jan Wolkersprijs 2014, bereikte het boek een eervolle tweede plaats.[meer...]

Categorie: Overig

09.04.2015 

“Een zee van Mosselen” - nieuw handboek over mosselbanken

Tijdens het Symposium “Over leven in de Waddenzee” te Leeuwarden op 16 april a.s. wordt het eerste exemplaar van “Een zee van Mosselen” aangeboden aan een van de beheerders in het Waddengebied. Dit Handboek ecologie,...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Visserij, Natuur en Landschap

09.04.2015 

Tentoonstelling Het Wad en zijn vissers

Met onregelmatige tussenpozen geven de Leeuwarder Courant en het Fries Museum opdracht aan een gerenommeerde fotograaf om zijn of haar visie op Friesland te geven.[meer...]

Categorie: Visserij, Voorlichting en educatie, Overig

08.04.2015 

In juli beluit over gaswinning Terschelling

Minister Kamp neemt in juli een besluit over een vergunning voor de winning van gas op Terschelling door Tulip Oil.[meer...]

Categorie: Energie, Natuur en Landschap, Milieu

08.04.2015 

Wadwachters betrekken post op Texel

De eerste vrijwillige Wadwachters bemannen de mobiele wadwachtershut op Texel. De nieuwe hut staat sinds kort op de Waddendijk, bij de overgang van het natuurgebied Utopia naar De Schorren. Vanaf dit seizoen werken de Wadwachters...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig, Voorlichting en educatie

07.04.2015 

Staatsbosbeheer plaatst tentenkamp op Rottumeroog

Staatsbosbeheer gaat vogelwachters op Rottumeroog dit jaar onderbrengen in een tentenkamp.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

07.04.2015 

Waddenhaven Texel introduceert state-of-the-art havensoftware

Waddenhaven Texel heeft voor de opening van het seizoen de nieuwe app van de state-of-the-art havensoftware FastData in gebruik genomen.[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer, Overig

02.04.2015 

Unieke eilandstaarten vertonen toch veel overeenkomsten

Hoewel elke eilandstaart uniek is, blijkt de natuurlijke ontwikkeling overal in het Waddengebied grofweg hetzelfde te verlopen: een kale zandplaat ontwikkelt zich tot een begroeid terrein met duinen, waarachter zich een kwelder...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

01.04.2015 

Provincie geeft 95.000 euro aan duurzame Waddeneilanden

De provincie Fryslân stelt 95.000 euro beschikbaar voor het programma Duurzame Waddeneilanden dat tot doel heeft om de vijf Waddeneilanden in 20120 energieneutraal te maken.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overheid

01.04.2015 

Terschelling krijgt vijfkoppige adviescommissie gasboringen

De gemeente Terschelling gaat een adviescommissie voor gasboringen benoemen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten.[meer...]

Categorie: Energie, Overheid, Natuur en Landschap

31.03.2015 

Unieke vogelroutes in kaart gebracht op nieuwe website

Langs welke wandelroute zie je de meeste vogels? En waar en wanneer moet je op de fiets stappen om de groenpootruiter te kunnen zien?[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

31.03.2015 

Nieuwe animatiefilm Vismigratierivier

Sinds kort is er een nieuwe film over de Vismigratierivier.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

31.03.2015 

Hoog water: niet parkeren op pier Ameland

NES - De wind gaat vandaag aardig te keer en dat kan het water van de Waddenzee opstuwen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Veiligheid, Overig

31.03.2015 

Resultaten monitoring Eemshaven

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van het monitoringsplan dat in de periode...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

30.03.2015 

Nederland krijgt zijn eerste drijvende getijdencentrale

Nog anderhalve week en dan wordt de eerste drijvende getijdencentrale van Nederland gedoopt. De getijdencentrale krijgt een plekje nabij Texel en moet een schat aan waardevolle (wetenschappelijke) informatie opleveren.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Onderzoek en Monitoring

30.03.2015 

Geen gezondheidsrisico’s na storingen REC Harlingen

Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Harlingen geweest als gevolg van de recente storingen bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) Harlingen.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid, Onderzoek en Monitoring, Overheid

27.03.2015 

Machinaal pellen van Hollandse garnaal zet door

Het blijft een groot geheim hoe het apparaat precies werkt dat de garnaal automatisch pelt. Ook de afgelopen week werd er in verschillende televisieprogramma’s geheimzinnig over gedaan. Het is ook nogal wat, wekelijks gaan...[meer...]

Categorie: Visserij, Sociaal-economisch, Milieu

26.03.2015 

Nieuwe vaarroute bij Blauwe Balg in de Waddenzee

Er komt een nieuwe vaarroute bij de Blauwe Balg tussen Terschelling en Ameland.[meer...]

Categorie: Recreatie, Natuur en Landschap

25.03.2015 

Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek steeds dominanter wordt. Maar met de juiste mix van beheermaatregelen kan dit...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

25.03.2015 

Forse kritiek op provincie over boete afvaloven

De provincie Fryslân krijgt fikse kritiek van de eigen bezwarencommissie over de twee boetes van totaal 40.000 euro die het vorig jaar oplegde aan de Harlinger afvaloven REC.[meer...]

Categorie: Milieu, Wetgeving, Overheid

24.03.2015 

Busvervoer op Schiermonnikoog krijgt hoogste cijfer

Het busvervoer op Schiermonnikoog krijgt landelijk het hoogste cijfer in de klantenbarometer openbaar vervoer.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Recreatie

24.03.2015 

Startbijeenkomst Kolkenproject in het Dollardgebied

Woensdag 25 maart organiseert het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) een bijeenkomst over het project ‘Kolken in het Dollardgebied’. Met dit project wil IVN de kolken in het gebied onderzoeken en deze informatie...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Cultuurhistorie

24.03.2015 

Duisternis als attractie op Terschelling

De Boschplaat op Terschelling is een van de weinige plekken in Nederland waar het echt donker is en waar je ’s nachts miljoenen sterren kunt zien. De duisternis is op dit moment al een attractie op het eiland. Staatsbosbeheer en...[meer...]

Categorie: Recreatie, Natuur en Landschap

23.03.2015 

Waddeneilanden bezorgd

BALLUM - De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden hebben minister Henk Kamp een brief gestuurd over hun bezorgdheid rond de mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied en de Noordzeekustzone.[meer...]

Categorie: Overheid, Milieu, Recreatie, Natuur en Landschap

20.03.2015 

Plan voor zeehondencrèche in Termunten

Een groep Groningse ondernemers en dierenliefhebbers wil een zeehondencrèche gaan bouwen in Termunten. Dit uit onvrede over de manier waarop de crèche in Pieterburen zeehonden opvangt.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

19.03.2015 

Uniek soort zeegras teruggevonden in Waddenzee

Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben in de Waddenzee bij de Afsluitdijk een unieke zeegrassoort gevonden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

19.03.2015 

Boeren Schier doen proef met biodiversiteit

De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog willen ook na de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een inkomen blijven verdienen op het eiland. Zij gaan proefdraaien met het businessmodel biodiversiteit in de...[meer...]

Categorie: Landbouw, Milieu, Overig

18.03.2015 

Nieuwbouw voor pelmachines garnalen Lauwersoog kan tot 75 arbeidsplaatsen opleveren

De haven van Lauwersoog heeft plannen gepresenteerd voor de nieuwbouw voor pelmachines van garnalen. Het nieuwe gebouw zal eerst vijftien banen opleveren, maar dat aantal kan oplopen tot 75.[meer...]

Categorie: Visserij, Sociaal-economisch

17.03.2015 

Eerste slib uit Eems uitgereden op akkers Veenkoloniën

Akkerbouwer Stoffer Hofman uit Veendam is blij met het waddenslib dat dinsdag op zijn akker wordt verspreid. 'We zoeken al jaren naar producten om de grond te verbeteren'.[meer...]

Categorie: Landbouw, Overig

16.03.2015 

Subsidie voor vissershaven en Oostkade Den Oever

DEN OEVER - Hollands Kroon heeft een subsidie van € 750.000 gekregen van de provincie Noord-Holland voor aanpassingen in de Vissershaven en de Oostkade van Den Oever.[meer...]

Categorie: Visserij, Sociaal-economisch

16.03.2015 

Eilanden willen meer aandacht voor zeerampen

TERSCHELLING - De gemeenten Terschelling en Vlieland willen dat Veiligheidsregio Fryslân meer aandacht krijgt voor bedreigingen vanuit de Noordzee, zoals natuurrampen.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Milieu, Overheid

12.03.2015 

Openbaar vervoer op Wadden verandert in 2016

LEEUWARDEN - Eind 2016 verandert het openbaar vervoer in Zuidoost-Fryslân en op de Waddeneilanden Ameland, Terschelling en Vlieland.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

11.03.2015 

Kennisnetwerk Nederland-Duitsland over Eems in beeld gebracht

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

11.03.2015 

Nieuwe vergunning voor garnalenvissers

Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuwe vergunning verleend aan de garnalenvissers in de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Visserij, Wetgeving

11.03.2015 

Eerste glasaal bij Nieuwe Statenzijl

Gisteravond is de eerste glasaal gevangen bij Nieuwe Statenzijl.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

11.03.2015 

Milieuclubs maken bezwaar tegen kwiklozing kolencentrale Eemshaven

Milieuorganisaties tekenen dinsdag bezwaar aan tegen de 'extreme' hoeveelheden giftig kwik die de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent bij de Waddenzee mag lozen.[meer...]

Categorie: Milieu

09.03.2015 

Special over grijze zeehond op televisie

Op woensdag 11 maart a.s. vertelt Mardik Leopold in het TV-programma De Kennis van Nu over de grijze zeehond, die een echt zeeroofdier blijkt te zijn.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

09.03.2015 

Schier gaat scherper letten op autogebruik

Schiermonnikoog neemt het autogebruik onder de loep. Officieel is het eiland autoluw, maar de indruk bestaat dat bewoners en bedrijven steeds vaker de auto pakken.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Recreatie, Wetgeving

06.03.2015 

Duizend zeeforellen uitgezet in Lauwersmeer

In het Lauwersmeer zijn vrijdag duizend zeeforellen uitgezet. De vis moet zich de komende jaren verspreiden over Friesland, Groningen en Drenthe[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie

05.03.2015 

Politie vaak te laat op Waddeneilanden

De politie arriveert vaak te laat bij meldingen op de Waddeneilanden. Op Ameland halen ze zelfs slechts in 35 procent van de gevallen de norm van een kwartier.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Overig

05.03.2015 

‘Waddenkust moet aantrekkelijker voor toerist'

DOKKUM - Noordoost-Friesland moet naar Duitsland kijken om de Waddenkust toeristisch te ontwikkelen. Dat stelt Jouke van Dijk, directievoorzitter van de Waddenacademie en hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de RUG.[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch

04.03.2015 

Waddenzee Werelderfgoed op de Internationale Tourismus Bürse in Berlijn

Van woensdag 4 tot zondag 8 maart wordt in Berlijn de belangrijkste toerisme vakbeurs van de Wereld gehouden.[meer...]

Categorie: Recreatie, Internationaal, Sociaal-economisch

04.03.2015 

Wellness kan toerist teruglokken

TERSCHELLING - Het toerisme is de belangrijkste economische sector op de eilanden. 27 procent van de bedrijven op de Waddeneilanden richt zich op het toerisme. Dat is bijna drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde (10...[meer...]

Categorie: Recreatie, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch

03.03.2015 

Spetterende start voor herstel Zeeforel

Een grote coalitie van natuurliefhebbers, overheden en sportvissers wil aan de slag om de zeeforel weer in gezonde aantallen te laten zwemmen tussen Waddenzee en hun paaigebieden in Groningen en Drenthe. Op vrijdagochtend 6 maart...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie

03.03.2015 

Waddeneilanden sluiten Convenant met Rijk en Provincies

De Waddeneilanden tekenden gisteren opnieuw een convenant met de provincie Fryslân en het Rijk. Ook de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde Sweet, en Texel ondertekenen het convenant. Namens het Rijk...[meer...]

Categorie: Overheid

27.02.2015 

Uitkijktoren bij Westhoek, haven bij Zwarte Haan

Grote plannen voor Noordwest- Fryslân. Een uitkijktoren bij Westhoek en een binnenhaventje bij Zwarte Haan. Het is zomaar een greep uit het ambitieuze ‘Masterplan Westergo’s Waddenroutes’. De plannen werden maandagavond in...[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch

26.02.2015 

Mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee blijven stabiel

IMARES Wageningen UR bestudeert al bijna 20 jaar de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat met name om de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Het onderzoek wordt...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Visserij

25.02.2015 

Gemeenteraad Terschelling keert zich tegen gaswinning

De gemeenteraad van Terschelling heeft zich unaniem gekeerd tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overheid

24.02.2015 

We moeten het wadleven leren begrijpen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Quirin Smeele, programmamanager Wadden bij Natuurmonumenten.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

24.02.2015 

Garnalenvisserij wordt duurzamer met nieuwe natuurvergunning

De garnalenvissers in de Waddenzee beschikken over een nieuwe natuurvergunning.[meer...]

Categorie: Visserij, Natuur en Landschap, Wetgeving

23.02.2015 

Meer getijdenturbines in Afsluitdijk

Tocardo Tidal Turbines, producent van vrijstaande waterkrachtturbines, heeft drie extra T1 getijdenturbines in de sluizen van de Afsluitdijk geplaatst voor het opwekken van hernieuwbare energie uit snelstromend water.[meer...]

Categorie: Energie, Onderzoek en Monitoring, Milieu

19.02.2015 

Crowdfunding voor fileerlokaal Waddenvis

LAUWERSOOG / AMSTERDAM - Goede Vissers Jan Geertsema en Barbara Rodenburg uit Lauwersoog staan al jaren op de boerenmarkten in Utrecht en Amsterdam met hun verse vis uit de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Visserij, Voorlichting en educatie, Recreatie

Displaying results 601 to 700 out of 7375