Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

16.04.2015 

Interactieve natuurkaart Waddenzee beschikbaar

‘Biobouwers zoals mosselbanken en zeegrasvelden spelen een sleutelrol bij het ontstaan en behouden van de (bio)diversiteit in de Waddenzee.’ Met deze hypothese als basis heeft het Waddenfondsproject Waddensleutels gewerkt.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

16.04.2015 

‘Beschermingmaatregelen Waddenzee onvoldoende’

De Waddenzee moet veel beter beschermd worden. Dat zeggen onderzoekers van onder andere de universiteit van Groningen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

16.04.2015 

Mosselbanken van levensbelang voor Waddenzee

Mosselbanken zijn 'hotspots van biodiversiteit' in de Waddenzee en daardoor van groot belang voor het leven in het natuurgebied. Uit onderzoek, waarbij 12.000 monsters zijn genomen, blijkt het leven er gevarieerder dan gedacht.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

15.04.2015 

Schier pakt overlast kroegen aan met convenant

De politie, horeca en de gemeente Schiemonnikoog hebben een horecaconvenant opgesteld. Het doel is volgens de partijen 'de nachtelijke rust op straat te waarborgen'.[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig, Veiligheid

15.04.2015 

Start kustonderhoud bij Ameland

Rijkswaterstaat start op donderdag 16 april a.s. met het aanbrengen van zand op het strand van Noordwest Ameland, nabij Hollum. Tussen paal 1.2 en paal 4.2 storten baggerschepen via een persleiding 1,3 miljoen kubieke meter zand...[meer...]

Categorie: Overheid, Veiligheid

15.04.2015 

Terschelling genomineerd voor Wandelgemeente van het Jaar

Waar kan je nou beter wandelen dan ergens op de Waddeneilanden? Nergens toch?[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

15.04.2015 

Nieuwe broedlocaties voor Noordse sterns Eems

In het Oostelijke deel van de Eemshaven komt een locatie waar Noordse sterns en andere beschermde vogelsoorten dit seizoen kunnen broeden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

14.04.2015 

Waddenresearch.nl online: Overzichtelijk onderzoeksportaal

Het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) heeft al z'n onderzoek rond de Waddenzee gebundeld in een nieuw onderzoekscentrum: het Wadden Systems Research Centre.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

13.04.2015 

Zeedijk op Ameland wordt versterkt en opgehoogd

Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat beginnen in de zomer met de verbetering van de Waddenzeedijk Ameland.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid, Overheid

13.04.2015 

Aanpassing maatregelen bodemdaling Franekeradeel-Harlingen

Er zijn extra maatregelen nodig om de bodemdaling door zoutwinning in het gebied Franekeradeel-Harlingen te compenseren.[meer...]

Categorie: Overheid, Milieu, Overig

13.04.2015 

Vaartocht over de Wadden

Werelderfgoed De Waddenzee inspireerde Mathijs Deen tot het schrijven van zijn boek "De Wadden, een geschiedenis". Genomineerd voor de Jan Wolkersprijs 2014, bereikte het boek een eervolle tweede plaats.[meer...]

Categorie: Overig

09.04.2015 

“Een zee van Mosselen” - nieuw handboek over mosselbanken

Tijdens het Symposium “Over leven in de Waddenzee” te Leeuwarden op 16 april a.s. wordt het eerste exemplaar van “Een zee van Mosselen” aangeboden aan een van de beheerders in het Waddengebied. Dit Handboek ecologie,...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Visserij, Natuur en Landschap

09.04.2015 

Tentoonstelling Het Wad en zijn vissers

Met onregelmatige tussenpozen geven de Leeuwarder Courant en het Fries Museum opdracht aan een gerenommeerde fotograaf om zijn of haar visie op Friesland te geven.[meer...]

Categorie: Visserij, Voorlichting en educatie, Overig

08.04.2015 

In juli beluit over gaswinning Terschelling

Minister Kamp neemt in juli een besluit over een vergunning voor de winning van gas op Terschelling door Tulip Oil.[meer...]

Categorie: Energie, Natuur en Landschap, Milieu

08.04.2015 

Wadwachters betrekken post op Texel

De eerste vrijwillige Wadwachters bemannen de mobiele wadwachtershut op Texel. De nieuwe hut staat sinds kort op de Waddendijk, bij de overgang van het natuurgebied Utopia naar De Schorren. Vanaf dit seizoen werken de Wadwachters...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig, Voorlichting en educatie

07.04.2015 

Staatsbosbeheer plaatst tentenkamp op Rottumeroog

Staatsbosbeheer gaat vogelwachters op Rottumeroog dit jaar onderbrengen in een tentenkamp.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

07.04.2015 

Waddenhaven Texel introduceert state-of-the-art havensoftware

Waddenhaven Texel heeft voor de opening van het seizoen de nieuwe app van de state-of-the-art havensoftware FastData in gebruik genomen.[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer, Overig

02.04.2015 

Unieke eilandstaarten vertonen toch veel overeenkomsten

Hoewel elke eilandstaart uniek is, blijkt de natuurlijke ontwikkeling overal in het Waddengebied grofweg hetzelfde te verlopen: een kale zandplaat ontwikkelt zich tot een begroeid terrein met duinen, waarachter zich een kwelder...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

01.04.2015 

Provincie geeft 95.000 euro aan duurzame Waddeneilanden

De provincie Fryslân stelt 95.000 euro beschikbaar voor het programma Duurzame Waddeneilanden dat tot doel heeft om de vijf Waddeneilanden in 20120 energieneutraal te maken.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overheid

01.04.2015 

Terschelling krijgt vijfkoppige adviescommissie gasboringen

De gemeente Terschelling gaat een adviescommissie voor gasboringen benoemen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten.[meer...]

Categorie: Energie, Overheid, Natuur en Landschap

31.03.2015 

Unieke vogelroutes in kaart gebracht op nieuwe website

Langs welke wandelroute zie je de meeste vogels? En waar en wanneer moet je op de fiets stappen om de groenpootruiter te kunnen zien?[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

31.03.2015 

Nieuwe animatiefilm Vismigratierivier

Sinds kort is er een nieuwe film over de Vismigratierivier.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

31.03.2015 

Hoog water: niet parkeren op pier Ameland

NES - De wind gaat vandaag aardig te keer en dat kan het water van de Waddenzee opstuwen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Veiligheid, Overig

31.03.2015 

Resultaten monitoring Eemshaven

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van het monitoringsplan dat in de periode...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

30.03.2015 

Nederland krijgt zijn eerste drijvende getijdencentrale

Nog anderhalve week en dan wordt de eerste drijvende getijdencentrale van Nederland gedoopt. De getijdencentrale krijgt een plekje nabij Texel en moet een schat aan waardevolle (wetenschappelijke) informatie opleveren.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Onderzoek en Monitoring

30.03.2015 

Geen gezondheidsrisico’s na storingen REC Harlingen

Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Harlingen geweest als gevolg van de recente storingen bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) Harlingen.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid, Onderzoek en Monitoring, Overheid

27.03.2015 

Machinaal pellen van Hollandse garnaal zet door

Het blijft een groot geheim hoe het apparaat precies werkt dat de garnaal automatisch pelt. Ook de afgelopen week werd er in verschillende televisieprogramma’s geheimzinnig over gedaan. Het is ook nogal wat, wekelijks gaan...[meer...]

Categorie: Visserij, Sociaal-economisch, Milieu

26.03.2015 

Nieuwe vaarroute bij Blauwe Balg in de Waddenzee

Er komt een nieuwe vaarroute bij de Blauwe Balg tussen Terschelling en Ameland.[meer...]

Categorie: Recreatie, Natuur en Landschap

25.03.2015 

Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek steeds dominanter wordt. Maar met de juiste mix van beheermaatregelen kan dit...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

25.03.2015 

Forse kritiek op provincie over boete afvaloven

De provincie Fryslân krijgt fikse kritiek van de eigen bezwarencommissie over de twee boetes van totaal 40.000 euro die het vorig jaar oplegde aan de Harlinger afvaloven REC.[meer...]

Categorie: Milieu, Wetgeving, Overheid

24.03.2015 

Busvervoer op Schiermonnikoog krijgt hoogste cijfer

Het busvervoer op Schiermonnikoog krijgt landelijk het hoogste cijfer in de klantenbarometer openbaar vervoer.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Recreatie

24.03.2015 

Startbijeenkomst Kolkenproject in het Dollardgebied

Woensdag 25 maart organiseert het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) een bijeenkomst over het project ‘Kolken in het Dollardgebied’. Met dit project wil IVN de kolken in het gebied onderzoeken en deze informatie...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Cultuurhistorie

24.03.2015 

Duisternis als attractie op Terschelling

De Boschplaat op Terschelling is een van de weinige plekken in Nederland waar het echt donker is en waar je ’s nachts miljoenen sterren kunt zien. De duisternis is op dit moment al een attractie op het eiland. Staatsbosbeheer en...[meer...]

Categorie: Recreatie, Natuur en Landschap

23.03.2015 

Waddeneilanden bezorgd

BALLUM - De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden hebben minister Henk Kamp een brief gestuurd over hun bezorgdheid rond de mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied en de Noordzeekustzone.[meer...]

Categorie: Overheid, Milieu, Recreatie, Natuur en Landschap

20.03.2015 

Plan voor zeehondencrèche in Termunten

Een groep Groningse ondernemers en dierenliefhebbers wil een zeehondencrèche gaan bouwen in Termunten. Dit uit onvrede over de manier waarop de crèche in Pieterburen zeehonden opvangt.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

19.03.2015 

Uniek soort zeegras teruggevonden in Waddenzee

Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben in de Waddenzee bij de Afsluitdijk een unieke zeegrassoort gevonden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

19.03.2015 

Boeren Schier doen proef met biodiversiteit

De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog willen ook na de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een inkomen blijven verdienen op het eiland. Zij gaan proefdraaien met het businessmodel biodiversiteit in de...[meer...]

Categorie: Landbouw, Milieu, Overig

18.03.2015 

Nieuwbouw voor pelmachines garnalen Lauwersoog kan tot 75 arbeidsplaatsen opleveren

De haven van Lauwersoog heeft plannen gepresenteerd voor de nieuwbouw voor pelmachines van garnalen. Het nieuwe gebouw zal eerst vijftien banen opleveren, maar dat aantal kan oplopen tot 75.[meer...]

Categorie: Visserij, Sociaal-economisch

17.03.2015 

Eerste slib uit Eems uitgereden op akkers Veenkoloniën

Akkerbouwer Stoffer Hofman uit Veendam is blij met het waddenslib dat dinsdag op zijn akker wordt verspreid. 'We zoeken al jaren naar producten om de grond te verbeteren'.[meer...]

Categorie: Landbouw, Overig

16.03.2015 

Subsidie voor vissershaven en Oostkade Den Oever

DEN OEVER - Hollands Kroon heeft een subsidie van € 750.000 gekregen van de provincie Noord-Holland voor aanpassingen in de Vissershaven en de Oostkade van Den Oever.[meer...]

Categorie: Visserij, Sociaal-economisch

16.03.2015 

Eilanden willen meer aandacht voor zeerampen

TERSCHELLING - De gemeenten Terschelling en Vlieland willen dat Veiligheidsregio Fryslân meer aandacht krijgt voor bedreigingen vanuit de Noordzee, zoals natuurrampen.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Milieu, Overheid

12.03.2015 

Openbaar vervoer op Wadden verandert in 2016

LEEUWARDEN - Eind 2016 verandert het openbaar vervoer in Zuidoost-Fryslân en op de Waddeneilanden Ameland, Terschelling en Vlieland.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

11.03.2015 

Kennisnetwerk Nederland-Duitsland over Eems in beeld gebracht

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

11.03.2015 

Nieuwe vergunning voor garnalenvissers

Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuwe vergunning verleend aan de garnalenvissers in de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Visserij, Wetgeving

11.03.2015 

Eerste glasaal bij Nieuwe Statenzijl

Gisteravond is de eerste glasaal gevangen bij Nieuwe Statenzijl.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

11.03.2015 

Milieuclubs maken bezwaar tegen kwiklozing kolencentrale Eemshaven

Milieuorganisaties tekenen dinsdag bezwaar aan tegen de 'extreme' hoeveelheden giftig kwik die de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent bij de Waddenzee mag lozen.[meer...]

Categorie: Milieu

09.03.2015 

Special over grijze zeehond op televisie

Op woensdag 11 maart a.s. vertelt Mardik Leopold in het TV-programma De Kennis van Nu over de grijze zeehond, die een echt zeeroofdier blijkt te zijn.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

09.03.2015 

Schier gaat scherper letten op autogebruik

Schiermonnikoog neemt het autogebruik onder de loep. Officieel is het eiland autoluw, maar de indruk bestaat dat bewoners en bedrijven steeds vaker de auto pakken.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Recreatie, Wetgeving

06.03.2015 

Duizend zeeforellen uitgezet in Lauwersmeer

In het Lauwersmeer zijn vrijdag duizend zeeforellen uitgezet. De vis moet zich de komende jaren verspreiden over Friesland, Groningen en Drenthe[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie

05.03.2015 

Politie vaak te laat op Waddeneilanden

De politie arriveert vaak te laat bij meldingen op de Waddeneilanden. Op Ameland halen ze zelfs slechts in 35 procent van de gevallen de norm van een kwartier.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Overig

05.03.2015 

‘Waddenkust moet aantrekkelijker voor toerist'

DOKKUM - Noordoost-Friesland moet naar Duitsland kijken om de Waddenkust toeristisch te ontwikkelen. Dat stelt Jouke van Dijk, directievoorzitter van de Waddenacademie en hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de RUG.[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch

04.03.2015 

Waddenzee Werelderfgoed op de Internationale Tourismus Bürse in Berlijn

Van woensdag 4 tot zondag 8 maart wordt in Berlijn de belangrijkste toerisme vakbeurs van de Wereld gehouden.[meer...]

Categorie: Recreatie, Internationaal, Sociaal-economisch

04.03.2015 

Wellness kan toerist teruglokken

TERSCHELLING - Het toerisme is de belangrijkste economische sector op de eilanden. 27 procent van de bedrijven op de Waddeneilanden richt zich op het toerisme. Dat is bijna drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde (10...[meer...]

Categorie: Recreatie, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch

03.03.2015 

Spetterende start voor herstel Zeeforel

Een grote coalitie van natuurliefhebbers, overheden en sportvissers wil aan de slag om de zeeforel weer in gezonde aantallen te laten zwemmen tussen Waddenzee en hun paaigebieden in Groningen en Drenthe. Op vrijdagochtend 6 maart...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie

03.03.2015 

Waddeneilanden sluiten Convenant met Rijk en Provincies

De Waddeneilanden tekenden gisteren opnieuw een convenant met de provincie Fryslân en het Rijk. Ook de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde Sweet, en Texel ondertekenen het convenant. Namens het Rijk...[meer...]

Categorie: Overheid

27.02.2015 

Uitkijktoren bij Westhoek, haven bij Zwarte Haan

Grote plannen voor Noordwest- Fryslân. Een uitkijktoren bij Westhoek en een binnenhaventje bij Zwarte Haan. Het is zomaar een greep uit het ambitieuze ‘Masterplan Westergo’s Waddenroutes’. De plannen werden maandagavond in...[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch

26.02.2015 

Mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee blijven stabiel

IMARES Wageningen UR bestudeert al bijna 20 jaar de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat met name om de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Het onderzoek wordt...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Visserij

25.02.2015 

Gemeenteraad Terschelling keert zich tegen gaswinning

De gemeenteraad van Terschelling heeft zich unaniem gekeerd tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overheid

24.02.2015 

We moeten het wadleven leren begrijpen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Quirin Smeele, programmamanager Wadden bij Natuurmonumenten.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

24.02.2015 

Garnalenvisserij wordt duurzamer met nieuwe natuurvergunning

De garnalenvissers in de Waddenzee beschikken over een nieuwe natuurvergunning.[meer...]

Categorie: Visserij, Natuur en Landschap, Wetgeving

23.02.2015 

Meer getijdenturbines in Afsluitdijk

Tocardo Tidal Turbines, producent van vrijstaande waterkrachtturbines, heeft drie extra T1 getijdenturbines in de sluizen van de Afsluitdijk geplaatst voor het opwekken van hernieuwbare energie uit snelstromend water.[meer...]

Categorie: Energie, Onderzoek en Monitoring, Milieu

19.02.2015 

Crowdfunding voor fileerlokaal Waddenvis

LAUWERSOOG / AMSTERDAM - Goede Vissers Jan Geertsema en Barbara Rodenburg uit Lauwersoog staan al jaren op de boerenmarkten in Utrecht en Amsterdam met hun verse vis uit de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Visserij, Voorlichting en educatie, Recreatie

18.02.2015 

Veiligheid geen rol bij gaswinning Groningen

Bij de besluitvorming over de winning van het aardgas uit Groningen is tot 2013 niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de inwoners in relatie tot aardbevingen.[meer...]

Categorie: Energie, Veiligheid, Onderzoek en Monitoring

18.02.2015 

Lening van half miljoen euro voor Groninger Kredietunie Eemsregio

De Coöperatieve Kredietunie Eemsregio U.A. krijgt een lening van een half miljoen euro van de provincie Groningen.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

17.02.2015 

Afvaardiging “Wadden Sea Board” brengt werkbezoek aan Texel

In het kader van een “kennismaking met kenniseiland Texel” bezocht op uitnodiging van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee een afvaardiging van de Wadden Sea Board, bestaande uit Co Verdaas...[meer...]

Categorie: Internationaal, Onderzoek en Monitoring, Overig

17.02.2015 

Kadeconstructie Nieuwe Willemshaven Harlingen geïnspecteerd

De 83 jaar oude betonnen kadeconstructie is afgelopen vrijdag door de gemeente Harlingen geïnspecteerd. Dit ter voorbereiding op de geplande renovatie in 2017. Buiten de verwachte ouderdomsverschijnselen zijn er geen...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid, Overheid

16.02.2015 

Feugelpôlle Ameland

De feugelpôlle, Amelands voor vogelkwelder, op de westerkwelder bij Hollum op Ameland is een bijzonder stukje natuur.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

16.02.2015 

Bedrijven in Eemsdelta investeren

Twee subsidies uit de regeling Regionale Investeringssteun Groningen toegekend[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Milieu, Overheid

16.02.2015 

Terschelling maakt zich zorgen over gasboring

Op Terschelling is onrust ontstaan over mogelijke gasboringen bij het Waddeneiland. Dat bevestigt directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging zaterdag na berichtgeving in Trouw.[meer...]

Categorie: Milieu, Energie

12.02.2015 

Rechter: “Geen uitbreiding in baai Dellewal op Terschelling”

De gemeente Terschelling hoeft geen uitbreiding van Hotel Skylge in de baai Dellewal toe te staan. Die uitspraak deed de rechtbank. Eigenaar harry Wetsre wilde bij de rechter afdwingen dat de gemeente afspraken uitvoert die er...[meer...]

Categorie: Wetgeving, Sociaal-economisch, Recreatie

11.02.2015 

Duitsland heeft interesse in Groningse experimenten met slib

De Duitse deelstaat Niedersachsen is zeer geïnteresseerd in de aanleg van een groene dijk in Groningen met slib uit de Waddenzee. Ook de proef om slib uit te rijden over akkers in de Veenkoloniën trekt aandacht.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Natuur en Landschap, Internationaal

11.02.2015 

Beheerders Waddenzee willen graag aan de slag met samenwerking

LEEUWARDEN - Zo’n zeventig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere beheerders van het Waddengebied bogen zich vorige week in Leeuwarden over de vraag; hoe te werken als één beheerder in 2018 en wat te...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

11.02.2015 

Vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers

LEEUWARDEN - De vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers is gelanceerd tijdens de opening van watersportbeurs Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden. Burgemeester Albert de Hoop van Ameland overhandigde namens de...[meer...]

Categorie: Recreatie, Wetgeving, Natuur en Landschap

10.02.2015 

Holwerd aan Zee beoordeeld als potentieel haalbaar

HOLWERD - De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Sociaal-economisch, Natuur en Landschap

10.02.2015 

Documentaire over vogelwachters Boschplaat

De documentaire ‘De Vogelwachter, tijd bestaat niet, enkel tij’ van filmer Hans den Hartog, is 10 februari als verkorte versie te zien tijdens het programma Vroege Vogels (19.20 uur, NPO 2).[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

09.02.2015 

Waddenzout verliest Waddengoud-keurmerk

HARLINGEN - Na kritische vragen van de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming heeft de Stichting Waddengroep besloten om de Waddengoud-erkenning van Wadden(kruiden)zout in te trekken.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Overig

06.02.2015 

Afsluitdijk tien weekeinden dicht voor alle verkeer

De Afsluitdijk wordt de komende jaren een aantal keer gesloten voor alle verkeer. Het gaat om tien weekeinden.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Civiele werken

06.02.2015 

Voorbereiding dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl

Innovatieve dijk tevens aardbevingsbestendig[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid

04.02.2015 

Opening proefinstallatie Stromingsenergie Den Oever

Vrijdag 20 februari 2015 wordt de proefinstallatie Stromingsenergie bij Den Oever officieel geopend. De turbines zijn onlangs al geplaatst.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Onderzoek en Monitoring

02.02.2015 

Duits Masterplan moet de Eems weer gezond maken

Maandagavond ondertekenden de Duitse overheid, natuurorganisaties en de Meyer Werft het Masterplan Ems 2050. De partijen willen de toestand van de Eems verbeteren, zodat de natuur weer uit de voeten kan, terwijl de Eems ook...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer

02.02.2015 

Frits Wester neemt vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers in ontvangst

LEEUWARDEN - De vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers wordt op vrijdag 6 februari gelanceerd tijdens de opening van de watersportbeurs Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden. Dit zal plaatsvinden bij de officiële opening van...[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie, Wetgeving

02.02.2015 

Belangenorganisaties gaan in beroep tegen gasbesluit

Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie en Waddenvereniging gaan in beroep tegen het gasbesluit van minister Henk Kamp.[meer...]

Categorie: Energie, Natuur en Landschap, Milieu

30.01.2015 

Geen normoverschrijding waterkwaliteit haven Harlingen

Rijkswaterstaat heeft extra metingen uit laten voeren naar de waterkwaliteit in de haven van Harlingen. Uit de analyses kwamen geen overschrijdingen van de normen naar voren voor stoffen als PCB’s, dioxines en oestrogenen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Milieu

30.01.2015 

Bijna miljoen euro subsidie voor beheer kwelders Waddenkust

30 januari 2015 - Beheerders en eigenaren van kwelders aan de Groninger Waddenkust kunnen aanspraak maken op een extra subsidie. Het gaat om een bedrag van bijna 100 euro per hectare. Gedeputeerde Henk Staghouwer maakte dat...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

30.01.2015 

Nieuw broedeiland voor noordse sterns

Sinds enkele maanden ligt er een prachtig broedeilandje voor noordse sterns op de Punt van Reide in Groningen. En dat is zeer welkom, want de aantallen broedparen zijn laag en nemen af. De Punt van Reide is een landtong die...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

29.01.2015 

Jachthaven Schier failliet

De exploitant van het horecapaviljoen bij de jachthaven Schiermonnikoog en tevens havenmeester is failliet. De gemeente Schiermonnikoog heeft het faillissement aangevraagd.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Recreatie

29.01.2015 

In 2018 een nieuwe veerboot voor Terschelling

TERSCHELLING - Terschelling krijgt in 2018 een nieuwe veerboot. Het gaat om een 72 meter lange aluminium catamaran, die wordt voortgestuwd door motoren die lopen op vloeibaar gemaakt aardgas (lng: liquified natural gas). Het...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Milieu

28.01.2015 

Defensie oefent met F-16’s op Vlieland

F-16’s van de vliegbasissen Leeuwarden en Volkel gaan van 2 tot en met 6 februari oefen met bommen op de Vliehors Range op Vlieland. Het gaat om NAVO bommen van 500 pond.[meer...]

Categorie: Militaire activiteiten

27.01.2015 

Opinieartikel: Benut alle kennis die je hebt voor het wad

De huidige discussie over de zoutwinning onder de Waddenzee laat zien dat het niet eenvoudig is om kennis in beleid te vertalen. Beleidsmakers en politici hebben kennis nodig om besluiten over het waddengebied te kunnen nemen,...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

27.01.2015 

Het Wad in vijf dimensies

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samen[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

27.01.2015 

Documentaire over vogelwachter Boschplaat op NPO 2

De documentaire ‘De Vogelwachter, tijd bestaat niet, enkel tij’ van filmer Hans den Hartog, is 10 februari als verkorte versie te zien op NPO 2. De film draait om het werk van de vogelwachters van Staatsbosbeheer in het door...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

26.01.2015 

Het zwerverbestaan van drieteenstrandlopers

Drieteenstrandlopers zwerven tijdens de winter de kusten af van Noordwest-Europa. Alleen de Waddenzee lijkt in de nazomer een honkvaste plek om de veren te ruien. Dit blijkt uit veldobservaties van Metawad onderzoeker Jeroen...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

26.01.2015 

Europese Commissie komt zeebaars te hulp

Deze week kwam de Europese Commissie met het bericht dat zij met een aantal noodmaatregelen komt om de vangst van zeebaars te beteugelen, daar de aantallen de laatste jaren sterk teruglopen.[meer...]

Categorie: Visserij, Internationaal, Wetgeving

23.01.2015 

'Vaarroute naar Lauwersoog moet officiële rijksvaarweg worden'

'Dramatisch slecht'. Zo noemen vissers en de handel de bereikbaarheid van de haven in Lauwersoog. Samen met de havendirectie pleiten zij voor ingrijpende maatregelen.[meer...]

Categorie: Visserij, Verkeer en Vervoer

22.01.2015 

Water Industriehaven Harlingen is schoon

Onderzoek van Rijkswaterstaat toont geen afwijkende waarden in waterkwaliteit[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Milieu

22.01.2015 

Monniken komen proefwonen op Schiermonnikoog

Drie monniken van de trapistenabdij Sion in het Overijsselse Diepenveen zijn deze week op Schiermonnikoog.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Overig

22.01.2015 

Drie miljoen voor Waddenfietspad op Afsluitdijk

DEN OEVER - Drie miljoen euro. Dat wil het provinciebestuur van Noord-Holland op tafel leggen voor de realisatie van een nieuw fietspad aan de Waddenzijde op de Afsluitdijk van Den Oever naar het Monument.[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig, Overheid

21.01.2015 

Opzet glastuinbouwproject Waddenglas mogelijk kleiner

De stuurgroep Waddenglas wil alleen fase 1 van het glastuinbouwproject Waddenglas nog uitvoeren. Dit voorstel wordt in de loop van het jaar aan de deelnemende partijen, de gemeente Franekeradeel, de provincie Fryslân en de Dienst...[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

21.01.2015 

Nieuw MZI-beleid is naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het nieuwe MZI-beleid (mosselzaadinvanginstallaties) opgestuurd naar de leden van de Tweede Kamer. De brief en het onderliggende beleidstuk staan nu online.[meer...]

Categorie: Visserij

20.01.2015 

Symposium Holwerd aan Zee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee presenteert samen met het Deltaprogramma Waddengebied op maandag 9 februari de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee.[meer...]

Categorie: Recreatie, Natuur en Landschap, Overheid, Overig

Displaying results 601 to 700 out of 7337