Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

09.11.2015 

“Verbind Werelderfgoedstatus Waddengebied met de Sustainable Development Goals van de VN”

Donderdag 5 november jl. vond een lezing met het thema 'Sociaal-Economische Waarde van het Waddengebied' plaats, georganiseerd door de Waddenacademie en SER Noord-Nederland.[meer...]

Categorie: Recreatie, Internationaal, Natuur en Landschap, Overig

06.11.2015 

Vijfde Waddenfondsdag over de Wadden als Werelderfgoed

Het jaarlijkse congres van het Waddenfonds gaat dit jaar over de Waddenzee als Werelderfgoedgebied. Op donderdag 26 november zullen tijdens de Waddenfondsdag sprekers uit binnen- en buitenland zich buigen over de vraag hoe de...[meer...]

Categorie: Overig, Overheid

06.11.2015 

Natuurorganisaties stellen ministerie van EZ in gebreke om zoutwinning

HARLINGEN - De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben het Ministerie van Economische Zaken in gebreke gesteld in verband met hun WOB-verzoek omtrent de zoutwinning in de Waddenzee van mei dit jaar.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

05.11.2015 

Plannen Vismigratierivier ter inzage

Van maandag 2 november t/m maandag 14 december 2015 ligt de ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ten behoeve van het project Vismigratierivier Afsluitdijk ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder zijn...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Civiele werken, Overig

04.11.2015 

Geslaagde Doe & Kennisdag Terschelling

Afgelopen zondag 1 november organiseerden Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat een publieksdag als aftrap voor het nieuw op te stellen beheerplan voor Terschelling. Zo’n 700 bezoekers wisten Ieders Plak te vinden, de plek waar de...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overheid, Overig

03.11.2015 

Terschellinger zit goed als zeespiegel stijgt

Eiland heeft een natuurlijk uitgebalanceerde zeewering[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Klimaatverandering, Veiligheid, Natuur en Landschap

30.10.2015 

Waddenacademie brengt position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems uit

De Waddenacademie heeft vandaag haar advies over hoe te komen tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het Eems estuarium aangeboden aan het bestuurlijk platform E&E (Economie en Ecologie in balans). [meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

30.10.2015 

Bouw Waddenbelevingspunt Den Oever komt steeds dichterbij

De Waddenzee is Werelderfgoed. In Den Oever is dit echt tastbaar. Om meer informatie over dit Werelderfgoed te geven, en te kunnen genieten van de Waddenzee en de natuur wil het college een Waddenbelevingspunt bouwen in de...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Natuur en Landschap, Overig

30.10.2015 

Vissers kunnen haven van Lauwersoog straks beter bereiken

Gedeputeerde Staghouwer: 'Het is fantastisch dat er goed nieuws aan komt'[meer...]

Categorie: Visserij, Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

29.10.2015 

Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

De Waddenunit heeft in vier uur tijd maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

29.10.2015 

Versterking havendammen Den Oever

Rijkswaterstaat versterkt voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de havendammen bij Den Oever. Rijkswaterstaat en HHNK hebben hiervoor in september 2015 een realisatieovereenkomst gesloten.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Verkeer en Vervoer

28.10.2015 

Wethouder Terschelling verheugd over uitkomst motie gaswinning Tweede Kamer

Wethouder Hendrik van der Wielen is verheugd dat de motie tegen de gaswinning op Terschelling met een meerderheid is aangekomen in de Tweede Kamer.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overig

26.10.2015 

Vogels kijken niet op van een drone

Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

23.10.2015 

Uit de Duurzaamheidsrapportage Rijkswaterstaat: Griend staat model

Een broedgebied voor de grote stern en een rustpunt voor de trekvogels. Dat is van oudsher de belangrijkste functie van het vogeleiland ’Griend’. Het eiland is gelegen in het midden van de westelijke Waddenzee, langs de vaarweg...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overheid, Overig

21.10.2015 

De Wadden in beeld en geluid

Op de website beeldengeluid.nl is een uitgebreide verzameling historische filmpjes te vinden over de Wadden en de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Cultuurhistorie, Overig

21.10.2015 

Doe & Kennisdag Terschelling 2015

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat organiseren op zondag 1 november 2015 een publieksdag voor eilanders en liefhebbers van het eiland: ‘de Doe & Kennisdag Terschelling’. De organisaties doen dit vooral om mensen, te betrekken bij...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overheid, Overig

21.10.2015 

Record aantal doortrekkers en wintergasten op Balgzand

HOLLANDS KROON - De najaarstrek is voor vogelliefhebbers een belevenis. Er trekken miljoenen vogels over Nederland, maar vaak ’s nachts. Op Balgzand kunt u de drukte van de trek wel beleven. Tijdens de telling half oktober werd...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

20.10.2015 

UNESCO World Heritage Wadden Sea visitor centre in Cuxhaven opens

The brand-new UNESCO World Heritage Wadden Sea visitor centre in Cuxhaven opens its doors for the first time on 21 October 2015.[meer...]

Categorie: Internationaal, Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie, Recreatie

19.10.2015 

Natura 2000-Ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ter inzage

Het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ligt van 19 oktober t/m 30 november 2015 ter inzage. U kunt in deze periode uw mening over het plan geven door een zienswijze in te dienen. Dit kan bij voorkeur digitaal, maar ook...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

16.10.2015 

Tweede Kamer maakt zich zorgen over vaargeul Lauwersoog

De VVD in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de economische gevolgen van de problemen met de vaargeul naar Lauwersoog. Door verzanding van de geul is de haven steeds slechter bereikbaar. Op termijn zouden er helemaal geen...[meer...]

Categorie: Visserij, Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch, Overig

16.10.2015 

Nieuwe motie in Tweede Kamer tegen gaswinning Terschelling

De Tweede Kamer probeert opnieuw om de gaswinning bij Terschelling niet door te laten gaan. PvdA, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren kwamen donderdag met een motie waarin ze zich daartegen uitspreken.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Natuur en Landschap, Overig

16.10.2015 

Zout zet rem op wadvogel

Wadvogels die in warmere streken overwinteren, hebben daar vaak ook met een hoger zoutgehalte van water en voedsel te maken. Dat zout zet in combinatie met de warmte een duidelijke rem op het functioneren van een vogel. Dat...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

16.10.2015 

Allert Bijleveld winnaar van de Waddenacademieprijs 2015

Op 15 oktober werd tijdens het symposium ‘Wadden op de Kaart’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2015, ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Allert Bijleveld voor zijn proefschrift over...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

15.10.2015 

Publicatie historische waddenkaarten in Leeuwarder Courant

Tresoar en de Waddenacademie houden vandaag in Leeuwarden het symposium Wadden op de kaart.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Cultuurhistorie, Overig

15.10.2015 

Waddenacademie en Tresoar starten Internationale Waddenbibliotheek

Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, dat is het doel van de Internationale Waddenbibliotheek, die op donderdag 15 oktober...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Onderzoek en Monitoring, Overig

14.10.2015 

Groningse bedrijven krijgen 1,5 miljoen Europese subsidie voor vernieuwende projecten

Geld voor schone schepen en duurzaam bouwmateriaal[meer...]

Categorie: Milieu, Sociaal-economisch, Internationaal, Overheid

13.10.2015 

Spontane vestiging Groot zeegras bij Rottumerplaat

Onderzoekers van Rijkswaterstaat, Radboud Universiteit, the Fieldwork Company, Arcadis en Staatsbosbeheer hebben afgelopen donderdag een nieuw veld Groot zeegras (Zostera marina) onderzocht ten zuiden van Rottumerplaat en...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

12.10.2015 

Verkenning naar versterking vispopulatie in Waddenzee

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de vispopulatie in de Waddenzee te versterken.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Visserij, Overig

12.10.2015 

Businesscase voor netwerk van ontvangers 'getagde' vissen

In de komende maanden wordt er een businesscase uitgewerkt voor een netwerk van ontvangers die 'getagde' vissen kunnen registreren. Zo moet onze kennis over vissen in de Waddenzee worden vergroot.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

12.10.2015 

Asbest in dijk Ameland ligt er al 25 jaar

HOLLUM - Het asbest dat in de dijk tussen Hollum en Ballum is gevonden, ligt waarschijnlijk al een jaar of 25 onder de zode.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid, Civiele werken

12.10.2015 

Schiermonnikoog op het glasvezelnetwerk

Op Schiermonnikoog wordt maandag begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Het gaat om 1300 aansluitingen over het hele eiland.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Overig

12.10.2015 

Vliegbewegingen boven de Marnewaard van 12 tot en met 16 oktober 2015

Van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober 2015 vinden er boven oefengebied de Marnewaard vliegactiviteiten plaats met jachtvliegtuigen. Het betreft hier vluchten ten behoeve van Close Air Support-opleidingen van de...[meer...]

Categorie: Militaire activiteiten

09.10.2015 

Getijdencentrale bij Texel werkt beter dan verwacht

De getijdencentrale die bij Texel sinds april stroom opwekt uit de stroming van eb en vloed, doet het beter dan verwacht. De drijvende energiecentrale levert stroom aan huishoudens op Texel en heeft al twee stormen zonder...[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overig

09.10.2015 

Aanvraag Waddenfonds voor waddendorpen Dongeradeel

HOLWERD - De vier waddendorpen Metslawier, Holwerd, Ee en Paesens-Moddergat bundelen hun krachten. Als onderdeel van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel zijn er binnen deze dorpen...[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Recreatie

08.10.2015 

Afspraken over veiligere doorvaart in Eems-Dollardgebied

GRONINGEN - De Federale Directie Vaarwegen en Scheepvaart en Rijkswaterstaat gaan nauwer samenwerken. Dit moet zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart in het Eems-Dollardgebied.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Overheid, Overig

08.10.2015 

LIFE-subsidie mogelijke nieuwe financieringsbron voor projecten kustverbetering

De provincie Groningen heeft samen met waterschap Hunze en Aa´s, Stichting Het Groninger Landschap en Groningen Seaports een aanvraag ingediend voor een LIFE-subsidie. Het gaat om een bedrag van circa vier miljoen euro voor...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Overig

08.10.2015 

Eemshaven krijgt Wadden Werelderfgoed Centrum

EEMSHAVEN - De Eemshaven krijgt een Wadden Werelderfgoed Centrum. Deze nieuwe aquariumattractie opent begin 2018 de poorten bij de Borkum-veerdienst van AG Ems.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Natuur en Landschap

06.10.2015 

Innovatieprogramma Slib een stap dichterbij

Er zit te veel slib in de Eems-Dollard. Eén van de maatregelen om daar wat aan te doen is het slib uit het systeem halen. Een meerjarig Innovatieprogramma Slib moet daarvoor oplossingsrichtingen gaan bieden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

05.10.2015 

Veel natuurlijk mosselzaad

Er ligt dit jaar veel natuurlijk mosselzaad op de diepere delen van de Westelijke Waddenzee. Dat is goed nieuws voor mosselvissers én de natuur, want de afgelopen twee jaar was natuurlijk mosselzaad schaars.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Visserij

05.10.2015 

Griend op Google Streetview

Het echte 'straatbeeld' van Griend[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig, Voorlichting en educatie

02.10.2015 

‘Wad een workshop’ genomineerd voor Publieksprijs Archeologie 2015

Project Erfgoedpartners, Stichting Verdronken Geschiedenis en het Isotopen Instituut (Rijksuniversiteit Groningen), in samenwerking met Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, project Buitendijks...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Cultuurhistorie, Voorlichting en educatie

01.10.2015 

Hendrikus Venema nieuwe programmamanager Programma Rijke Waddenzee

Hendrikus Venema is de opvolger van Kees van Es bij het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Vanaf half oktober gaat Venema aan de slag als programmamanager van PRW.[meer...]

Categorie: Overig

01.10.2015 

Houting in de Waddenzee

Hoe kun je beter kennismaken met de zee dan door mee te gaan varen op een onderzoeksschip. Als onderdeel van een cursus over mariene systemen voor Master studenten van de Universiteit Wageningen, wordt er gevaren en gevist op de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

30.09.2015 

Seinen op groen voor spoorlijn Roodeschool - Eemshaven

Alle seinen staan op groen voor de verlenging van de spoorlijn tussen Groningen - Roodeschool naar de Eemshaven.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

30.09.2015 

Vaargeul naar Ameland wordt mogelijk korter

AMELAND - Om de vertragingen van de veerdienst van Holwerd naar Ameland te verminderen, overweegt het rijk om een bocht van de vaargeul af te snijden. Dat is een van de mogelijke oplossingen die minister Melanie Schultz van...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Recreatie, Overheid

29.09.2015 

Vlieland krijgt windturbine in centrum van het dorp

Een woning op Vlieland krijgt eind deze week een RidgeBlade windturbine op het dak. Dat is een soort van schoepenrad dat in de lengte over de nok van het huis wordt geplaatst.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Sociaal-economisch

28.09.2015 

Dreigend tekort aan zoet water door Google

GRONINGEN - Het nieuwe datacenter dat Google bouwt in de Eemshaven gebruikt straks zoveel koelwater dat een tekort aan zoet water kan ontstaan. Dat kan in de zomer tot problemen leiden, zegt waterschp Hunze en Aa's.[meer...]

Categorie: Overig, Milieu

25.09.2015 

Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken?. Hoe kunnen we elkaar helpen? En wanneer zijn we tevreden over de samenwerkingsagenda beheer?[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

25.09.2015 

Dorpen waddenkust krijgen verhalenbanken met mozaïek

In tien dorpen in het Groninger waddenkustgebied komen zogeheten verhalenbanken te staan, waarop met mozaïektegeltjes verhalen worden uitgebeeld. De verhalen zijn door dorpsbewoners zelf aangedragen. Gedeputeerde Henk Staghouwer...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Recreatie, Overig

23.09.2015 

Eerste paal Zonnepark Ameland een feit

De bouw van Zonnepark Ameland is op vrijdag 18 september officieel gestart. Jacob Dijkstra van de gemeente Ameland verrichte als initiatiefnemer van het zonnepark samen met de 'groenste groene Amelander' Ab Kiewied van...[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Sociaal-economisch

23.09.2015 

Raapstrategie Japanse oesters in beeld

Het Programma Rijke Waddenzee is een dag met de UQ4 van Jaap Vegter mee op pad geweest om het oesterrapen in de praktijk te ondervinden.[meer...]

Categorie: Visserij, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

23.09.2015 

Werelderfgoed Wad in nieuw centrum

LAUWERSOOG - Het provinciebestuur legt twee miljoen euro opzij voor een Werelderfgoedcentrum Waddenzee op Lauwersoog. De vissershaven kan wel een stevige publiekstrekker gebruiken.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap, Recreatie

23.09.2015 

Rijkswaterstaat test waterkering Vlieland

Jaarlijkse voorbereiding stormseizoen[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Veiligheid

23.09.2015 

Haai aangespoeld op Texel

Een bijzondere vondst op het Waddeneiland Texel: op het strand van De Cocksdorp  lag een gladde haai in het zand. Het vrouwtje was al een tijdje dood toen het aanspoelde. De ogen waren al weg, terwijl de dode vis ook een...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

22.09.2015 

Natuurnetwerk Nederland bijna rond

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) is bijna klaar met het aanwijzen van de 160 natuurgebieden die het Natuurnetwerk Nederland gaan vormen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid

21.09.2015 

Dialoogdag E&E: nieuw licht op vertroebeling Eems

De 18e Dialoogdag van Ecologie & Economie in Balans leverde een aantal boeiende discussies op. Vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties wisselden interessante informatie uit over de nieuwste...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch, Overig

21.09.2015 

Opening tweede zeehaven Texel

TEXEL - De vernieuwde NIOZ Kennishaven op Texel is donderdag geopend. Hiermee beschikt Texel over een tweede zeehaven, die tevens als aanjager moet dienen voor de economische groei van de buurgemeenten Hollands Kroon en Den...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Verkeer en Vervoer, Overig

18.09.2015 

Toegevoegde waarde vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft een positief advies gegeven over de vismigratierivier.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Civiele werken, Overig, Onderzoek en Monitoring

18.09.2015 

Schiermonnikoog vraagt Tweede Kamer gaswinning Wadden tegen te gaan

SCHIERMONNIKOOG - Het gemeentebestuur van Schiermonnikoog heeft de Tweede Kamer gevraagd om gaswinning bij het eiland tegen te gaan. Verschillende Kamerleden hebben een brief van het college gekregen, schrijft Omrop Fryslân.[meer...]

Categorie: Energie, Sociaal-economisch, Overig

17.09.2015 

Natuurfilm over de Razende Bol

Ruben Smit, de maker van de film De Nieuwe Wildernis, heeft de ruige natuur op de zandplaat Razende Bol op spectaculaire wijze gefilmd. De film is gemaakt in het kader van het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

17.09.2015 

Start werkzaamheden reconstructie Veerdam Ameland

Rijkswaterstaat start volgende week met de werkzaamheden voor de reconstructie van de Veerdam op Ameland en verwacht medio 2016 klaar te zijn. Dit is nodig om de veiligheid en bereikbaarheid van de Veerdam te garanderen.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig

17.09.2015 

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Internationaal

17.09.2015 

‘Franeker Waddenpoort geeft impuls aan regio’

FRANEKER - Er wordt stevig aan de (vaar)weg getimmerd in Franeker. De Ster van de Elf steden wil zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke toegangspoort in het Friese waddengebied.[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch

16.09.2015 

Deltaprogramma 2016 aan Kamer aangeboden

Het werk begint nu pas echt..... Dat is de belangrijkste boodschap van Deltaprogramma 2016 (DP2016) dat het kabinet op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. DP2016 rapporteert over de nieuwe fase die het...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Civiele werken, Recreatie, Sociaal-economisch

14.09.2015 

Geen prijsverhoging bij Rederij Doeksen

De prijzen voor een overtocht gaan bij Rederij Doeksen volgend jaar niet omhoog. Het ministerie geeft daar geen toestemming voor.[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch, Overig

14.09.2015 

Krimpstatus levert drie ton op per jaar

DOKKUM - De zes gemeenten in Noordoost-Fryslân krijgen vanaf volgend jaar jaarlijks ruim drie ton extra om in te spelen op de gevolgen van de bevolkingskrimp. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) bekendgemaakt....[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Overheid

14.09.2015 

Open Dag Eemshaven over grootste windmolenpark op zee

EEMSHAVEN – Groningen Seaports houdt zaterdag 26 september, in samenwerking met Gemini – de bouwer van het grootste windmolenpark op zee in Europa – van 11.00 tot 16.00 uur een open dag in de Eemshaven.[meer...]

Categorie: Energie, Voorlichting en educatie

11.09.2015 

Record aan meerjarige kokkels in de Waddenzee

De Waddenzee is nog nooit zo rijk geweest aan meerjarige kokkels. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Imares Wageningen UR naar de kokkelbestanden. Sinds het verbod op de mechanische kokkelvisserij ruim tien jaar geleden...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

10.09.2015 

Kustonderhoud strand Ameland-Midden

Rijkswaterstaat start op vrijdag 11 september a.s. met het aanbrengen van zand op het strand van Ameland-Midden. Tussen raai 12.400 en raai 17.000 storten baggerschepen via een persleiding 1 miljoen kubieke meter zand op het...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Overheid, Overig

09.09.2015 

Vergunningen energiecentrale RWE Eemshaven definitief

De vergunningen die de provincie Groningen heeft afgegeven voor de energiecentrale van RWE zijn definitief. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist. Inzet van de juridische strijd was de vraag of de vergunningen die de...[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Wetgeving

09.09.2015 

Recreatieplatform adviseert gemeente en Staatsbosbeheer op Terschelling

Op woensdag 2 september ondertekenden de deelnemers van het recreatieplatform het convenant Recreatieplatform Terschelling. Dit convenant geeft de ondernemersverenigingen, de VVV en rederij Doeksen formeel een adviserende rol bij...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overheid, Sociaal-economisch

08.09.2015 

Onderzoek herbestemming Tonnenloods Terschelling voortgezet

De Tonnenloods van Rijkswaterstaat op West-Terschelling verliest haar functie als opslag en onderhoudswerkplaats van ijzeren zeeboeien. Daarom zoeken de gemeente, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer al geruime tijd naar...[meer...]

Categorie: Overig, Cultuurhistorie, Overheid

08.09.2015 

Vloot mag weer mosselzaad vangen

YERSEKE - De mosselvloot is vandaag uitgevaren om voor het eerst sinds anderhalf jaar weer op mosselzaad te vissen. Het was tot op het laatst onzeker of de vergunning op tijd zou binnenkomen, maar gistermiddag kwam er dan toch...[meer...]

Categorie: Visserij

07.09.2015 

Film over Razende Bol bij Ecomare

In de filmzaal van Ecomare draait vanaf 8 september de nieuwste film van natuurfilmer Ruben Smit. De film toont de Razende Bol in al zijn schoonheid. Acht mensen kunnen dit unieke natuurgebied bezoeken, via een prijsvraag die...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

07.09.2015 

Atlantikwallproject op koers

"Op Terschelling is het opknappen van het oorlogserfgoed een groot succes voor eilanders en toeristen. We moeten cofinanciering niet af laten hangen van alleen het Waddenfonds, terwijl het doorgaan van het project afhankelijk is...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Voorlichting en educatie

04.09.2015 

Waddengemeenten bundelen regels zeegebied

Dertien Waddengemeenten trekken de regie over het Waddengebied naar zich toe met een gezamenlijke beheersverordening voor hun zeegebied. Ze hebben daarin afspraken gemaakt over onder andere natuurontwikkeling en archeologisch...[meer...]

Categorie: Overheid, Wetgeving, Overig

03.09.2015 

Nader onderzoek naar kansen voor Holwerd aan Zee

De slagingskans van het project Holwerd aan Zee wordt verder onderzocht. Dit spraken de overheden en de Stichting Holwerd aan Zee af in een bestuurlijk overleg. Het gedane onderzoek in de huidige verkenningsfase levert veel...[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Overheid, Recreatie, Overig

03.09.2015 

Uitstoot van REC in Harlingen wordt jaar lang gemeten

Er komen 22 meetstations rondom de afvaloven in Harlingen te staan, die doorlopend meten of er giftige stoffen in de lucht zitten. [meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid, Onderzoek en Monitoring

02.09.2015 

Waterschap onderzoekt 16,5 km dijk Ameland op asbest

Wetterskip Fryslân gaat op Ameland de Waddenzeedijk over een lengte van 16,5 kilometer onderzoeken op asbest.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Civiele werken

01.09.2015 

Ameland ’82 wil eigen veerdienst voor Ameland

De Amelander partij Ameland ’82 wil dat er een Eigen Veerdienst Ameland wordt opgericht. De partij wil onderzoeken of het mogelijk is een veerdienst in te richten als op Texel. Daar vaart de TESO.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch, Overig

31.08.2015 

Cursus wadbiologie aan de Seniorenacademie

Van oktober tot en met begin december zal de Seniorenacademie Hovo Leeuwarden een nieuwe cursus Wad Biologie gaan aanbieden. Zeven colleges rond alle aspecten van het bijzondere ecosysteem in dit Werelderfgoed én een afsluitend...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

28.08.2015 

Waddenfonds investeert in verziltingprojecten

Door het stijgen van de zeespiegel in de Waddenzee en door bodemdaling krijgt de landbouw in het Waddengebied steeds meer te maken met grondwater dat zout is. Het Waddenfonds ondersteunt twee projecten die de landbouw helpen om...[meer...]

Categorie: Landbouw, Overig, Onderzoek en Monitoring

28.08.2015 

Hoeveel haaien zitten er in de Waddenzee?

De Waddenvereniging en garnalenvissers gaan samen onderzoek doen naar het aantal haaien in de Waddenzee. Alle haaien die de vissers per ongeluk in hun netten vangen, krijgen een merkje in de rugvin.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Visserij

28.08.2015 

Waddengemeenten kiezen steeds meer positie

Vanaf september beschikken dertien gemeenten rond de Waddenzee over een gezamenlijke beheersverordening Waddenzee en Noordzee. Bijzonder, omdat ze hiermee het initiatief nemen meer sturing over het eigen grondgebied te krijgen en...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

27.08.2015 

Schoonmaakactie Noordzeestrand Schier donderdag ten einde

Op Schiermonnikoog wordt donderdag de derde editie van de schoonmaakactie van de stichting De Noordzee afgesloten. Die begon op 1 augustus in Cadzand. Ongeveer 1200 vrijwilligers maakten deze hele maand augustus delen van het...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig

27.08.2015 

De Marnewaard mag zich opmaken voor laagvliegende jachtvliegtuigen

De Koninklijke Luchtmacht houdt volgende week oefeningen boven de Marnewaard. Het gaat om vluchten voor de Close Air Support-opleidingen, die van maandag tot en met vrijdag plaatsvinden tussen 9.00 uur en 17.00 uur.[meer...]

Categorie: Militaire activiteiten

26.08.2015 

Het grote uitvliegen van Grote Sterns is begonnen

Twee maanden na het kleurringen van Grote Sterns op Texel, geeft onderzoeker Mardik Leopold een tussenstand: de kuikens worden in binnen- en buitenland teruggezien. Soms zelfs met 130 kilometer verschil op één dag![meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

26.08.2015 

Project Waddenglas mislukt: verlies van ruim 1,2 miljoen

Een verlies van dik 1,2 miljoen euro en hectares niet ontwikkelde bedrijventerreinen. Het Waddenglas project is mislukt.[meer...]

Categorie: Landbouw, Sociaal-economisch, Overig

25.08.2015 

Kustwacht vervoert patiënten van wadden

Twee helikopters van de Kustwacht verzorgen sinds maandag in opdracht van Defensie voorlopig het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Verkeer en Vervoer

24.08.2015 

„Weg naar volledig duurzame Wadden nog lang”

Uitgestrekte zandstranden, fascinerende natuurgebieden en volop cultuur. De Waddeneilanden die bij veel toeristen erg gewild zijn, zetten zich nu in voor meer duurzaamheid. De vijf eilanden willen in 2020 alle stroom en water die...[meer...]

Categorie: Energie, Overig

21.08.2015 

Algehele ontheffing op het verbod van het plukken van cranberry’s op Vlieland

Namens het college van B&W is op 19 augustus 2015 besloten Algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4:20 derde lid van de APV Vlieland 2011 van het verbod tot het plukken of bij zich hebben van cranberry’s zoals...[meer...]

Categorie: Wetgeving, Overig

21.08.2015 

Zwembad Schiermonnikoog wordt opgeknapt

Op Schiermonnikoog is begonnen met de renovatie van zwembad De Dúnatter. Het bad is twee weken eerder dichtgegaan om op tijd te kunnen beginnen met de werkzaamheden.[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch, Overig

20.08.2015 

Nieuwe vogelkaarten voor Waddeneilanden

Voor Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland zijn drie nieuwe vogelkaarten ontwikkeld door Vogelbescherming Nederland.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

20.08.2015 

Bijzonder scheepswrak in Waddenzee verder onderzocht

TEXEL- Honderden jaren geleden gingen veel schepen voor anker bij Texel en nog steeds zijn er veel wrakken van vergane schepen te vinden. Het gebied, één grote 'snoepwinkel' voor archeologen, wordt nu verder onderzocht.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring

19.08.2015 

Projectplan Waterwet Reconstructie van de Veerdam Ameland

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Overheid

19.08.2015 

Waddenburgemeesters: 'minister, doe iets aan patiëntenvervoer'

De burgemeesters van de Waddeneilanden willen dat Hennis van Defensie met een oplossing komt voor de aanbesteding van het patiëntenvervoer per helikopter.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Overig

18.08.2015 

Trekvogelfeest van start in het waddengebied

De zomervakantie is bijna voorbij, maar in het waddengebied komt de stroom reizigers nu pas echt op gang. In het najaar zakken miljoenen vogels af vanuit het Hoge Noorden; ze gebruiken de Wadden om bij te tanken. Van half...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Voorlichting en educatie

17.08.2015 

Storm zorgt voor 'schatkamer' op strand

Amerikaanse zwaardschedes, nonnetjes, witte dunschalen, fluwelen zeemuizen, zaagjes, muiltjes, slangsterren, zwemkrabben en platvissen. Mensen die graag het strand afschuimen op zoek naar iets bijzonders, konden na de zomerstorm...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

13.08.2015 

Expositie over kustvissers tijdens SAIL Amsterdam 2015

Slow Food Nederland en Goede Vissers presenteren tijdens SAIL Amsterdam 2015 gezamenlijk de foto-expositie "Kustvissers", over visserij op de Waddenzee en langs de Noordzeekust. Het vissersschip TS31 komt speciaal een week van...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Visserij

13.08.2015 

Brandweer op Terschelling druk met duinbrand

De brandweer op Terschelling had het woensdagavond druk met het bestrijden van een duinbrand bij West.[meer...]

Categorie: Recreatie, Veiligheid

Displaying results 401 to 500 out of 7337