Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

10.12.2015 

Haven Schier wordt uitgediept

Na drie jaar van niet of nauwelijks baggeren ligt er een voorstel om de jachthaven van Schiermonnikoog weer op diepte te brengen.[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer, Overig

09.12.2015 

Arriva wint concessie met e-bussen op de Wadden

Vervoerder Arriva heeft de concessie Zuidoost-Friesland gewonnen, die op 11 december 2016 ingaat. Dan zet de vervoerder ook elektrische bussen in op Ameland, Terschelling en Vlieland.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Milieu, Sociaal-economisch

08.12.2015 

Wadheli vliegt eind 2016

DRACHTEN - De nieuwe Waddenheli vliegt per 1 november 2016, dag én nacht. Dit is zestien maanden later dan gepland. De Kustwacht blijft deze ambulancetaak waarnemen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Veiligheid

07.12.2015 

Invloed installaties invang mosselzaad op plankton

Om de natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee beter te beschermen wordt de oogst van jonge mosselen vanaf banken vervangen door mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). [meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

07.12.2015 

Veel belangstelling voor dijkverbetering en koppelprojecten

De dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl en de koppelprojecten leven in Delfzijl en omgeving. Dat bleek tijdens een informatiemarkt in de Brede School Noord in Delfzijl.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Veiligheid

04.12.2015 

Schip ramt spoorbrug bij Weener

Een groot vrachtschip heeft donderdagavond de spoorbrug bij het Duitse Weener geramd. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bad Nieuweschans en Leer plat. Ook kunnen er op dit moment geen schepen langs.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Veiligheid

03.12.2015 

Tevredenheid over nieuwe vaarroute langs Blauwe Balg

De Waddenunit, de Wadvaarders en Rijkswaterstaat zijn in het zonnetje gezet door het OBW. Zij werkten als projecttrekkers namelijk goed samen om de tijdelijke zomervaarroute mogelijk te maken tussen Ameland en Terschelling. [meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

03.12.2015 

Animo voor vak traditionele kustvisser flink toegenomen

LAUWERSOOG - ‘Multifunctionele visser is antwoord op uitsterven traditionele kustvisserij’[meer...]

Categorie: Visserij, Natuur en Landschap, Overig

02.12.2015 

Bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee bleef in 2014 binnen grenzen

De NAM concludeert in haar jaarlijkse rapportage dat in 2014 de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de vastgestelde grenzen is gebleven. De Commissie m.e.r vindt deze conclusie aannemelijk. De commissie is...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Energie, Natuur en Landschap, Milieu

01.12.2015 

Kunstmaand op Ameland trekt meer bezoekers

De organisatie van de 19de editie van de kunstmaand op Ameland kijkt tevreden terug op het evenement. De hele maand november stond Ameland in het teken van kunst. Er kwamen deze editie meer bezoekers en er is veel kunst verkocht.[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch, Cultuurhistorie, Overig

01.12.2015 

Snellere bodemdaling Ameland en Schier

UTRECHT - De wadbodem boven gasproductievelden van de NAM daalt rond het Pinkegat en het Zoutkamperlaag sneller dan voorspeld, zo blijkt uit metingen van de exploitant.[meer...]

Categorie: Energie, Natuur en Landschap, Klimaatverandering, Overig

30.11.2015 

Animatie voorontwerp spoorlijn Roodeschool-Eemshaven

De provincie Groningen wil de trein van Groningen naar Roodeschool in de toekomst een aantal keren per dag laten doorrijden naar de Eemshaven. In de Eemshaven moet de nieuwe trein aansluiten op de boot naar Borkum. Om de trein...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Overheid, Overig

29.11.2015 

Coupures Delfzijl dicht vanwege hoge waterstand

De coupures bij Delfzijl zijn zondagavond gesloten in verband met een hoge waterstand. [meer...]

Categorie: Veiligheid, Overig

26.11.2015 

Krijgt de Waddenzee na 3 jaar een eigen bord bij de snelweg?

Er ligt nu een definitief ontwerp voor de borden van Werelderfgoedgebied de Waddenzee. De borden moeten mensen vanaf de snelweg richting het gebied leiden. Er is al drie jaar overlegd over dat onderwerp met Rijkswaterstaat want...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Overig

25.11.2015 

Brussel betaalt niet mee aan sluizen Kornwerderzand

De verbreding van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand krijgt geen geld van Brussel. De subsidiecommissie van Europa kiest voor andere projecten, zei gedeputeerde Kielstra gisteren in provinciale staten. Kielstra noemt...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

25.11.2015 

Gesjoemel met bodembeweging

"Met de kennis van nu zijn bodemdalingsvoorspellingen niet meer dan een slag in de lucht. Onacceptabele schade door delfstofwinning kan met de hand aan de kraan niet worden voorkomen. De voorspellingsmethodiek is aan een grondige...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Energie, Veiligheid, Overig

25.11.2015 

Waddenbelevingscentrum Holwerd opent april 2016

HOLWERD - Eind 2014 is er begonnen met de verbouwing van de voormalige Gereformeerde Kerk, tot een Waddenbelevingscentum. Er is veel werk verzet en de verbouwing is bijna klaar. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting....[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

23.11.2015 

Grote riffen van schelpkokerwormen op het wad

In het middendeel van de Waddenzee, tussen Terschelling en Schiermonnikoog, heeft de Waddenunit grote riffen schelpkokerwormen (lanice conchilega) gevonden. In totaal gaat het om tientallen riffen. Sommige riffen zijn meer dan...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

23.11.2015 

Informatieavonden over Natura 2000-beheerplannen Texel, Waddenzee en Noordzeekustzone

Vanaf eind november organiseert het Rijk informatieavonden over de ontwerpbeheerplannen voor de Natura 2000-gebieden in het Waddengebied. [meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig, Voorlichting en educatie

20.11.2015 

Pilot van start voor behoud archeologisch erfgoed Texelse zeebodem

Op de zeebodem rondom Texel liggen unieke archeologische vindplaatsen. Om beheer van dit waardevolle erfgoed in de toekomst te garanderen starten de gemeente Texel, het Rijk, Kaap Skil museum van jutters & zeelui (Stichting...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Cultuurhistorie

20.11.2015 

Struiken verwijderd uit Oerderduinen op Ameland

BALLUM - De Oerderduinen op Ameland worden door It Fryske Gea teruggebracht in de staat van vijftig jaar geleden. Een gebied van zo'n elf hectare wordt momenteel geplagd.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

19.11.2015 

Geboorteseizoen grijze zeehond van start

De eerste grijze zeehondenpup van het seizoen is gezien. Dirk Bruin spotte de pup tijdens een robbentocht met de Geus op de zandplaat Engelschhoek, gelegen op de Noordzee tussen Vlieland en Terschelling.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

19.11.2015 

Uitspraak toch ongunstig voor garnalenvissers

Diverse media maakten gisteren melding dat de garnalenvissers als gevolg van een uitspraak van de Raad van State een aantal gesloten visgebieden tijdelijk terug krijgen.[meer...]

Categorie: Visserij, Wetgeving, Sociaal-economisch

18.11.2015 

Garnalenvissers krijgen verboden visgebieden voorlopig terug

Garnalenvissers mogen voorlopig blijven vissen in gebieden, die in eerste instantie door het Rijk als verboden gebied werden beschouwd. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.[meer...]

Categorie: Visserij, Wetgeving, Overheid, Overig

18.11.2015 

Waarschuwing: laat witte zeehondenpups met rust

Maak van een witte pup geen huiler. Met die boodschap waarschuwt de zeehondencrèche in Pieterburen om de komende periode vooral uit de buurt te blijven van witte zeehondenpups rondom de Waddeneilanden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

16.11.2015 

Wetterskip Fryslân investeert in dijkverbetering, nieuwe gemalen en slibverwerking

Wetterskip Fryslân wil in 2016 ruim € 62 miljoen investeren in het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Dit staat in de door het dagelijks bestuur gepresenteerde conceptbegroting 2016. Het gaat onder meer om...[meer...]

Categorie: Overheid, Civiele werken, Milieu, Overig

16.11.2015 

Vertroebeling Eems-Dollard wordt aangepakt

De vertroebeling van het water in de Eems-Dollard wordt aangepakt. Het slib zal worden gebruikt voor dijkversterking, een vogeleiland en het wordt over akkers uitgereden. Ook zal de Griesberg bij Delfzijl worden opgeruimd. [meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

16.11.2015 

Wadbeheerders gaan plastic in zee aanpakken

HARLINGEN - Verschillende organisaties gaan de komende periode de strijd aan met het plastic afval in de Waddenzee. Het afval is een groeiend probleem voor het gebied en eenduidig beleid ontbreekt. [meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap

16.11.2015 

Noord-Holland betaalt mee aan onderzoeken in Waddengebied

De provincie Noord-Holland investeert € 83.633 mee in twee onderzoeksprojecten waarvoor het Waddenfonds geld beschikbaar stelt.[meer...]

Categorie: Overheid, Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Overig

13.11.2015 

Bij Harlingen vastgelopen vrachtschip weer los

Het vastgelopen schip MS Con Zelo is donderdagavond 12 november rond 21.00 uur weer losgetrokken. Het schip was rond het middaguur vastgelopen vast komen te zitten buiten de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) tussen de...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Overig

12.11.2015 

Waddenzee spontaan meest genoemd werelderfgoed

Op de website erfgoedmonitor zijn cijfers en diagrammen gepubliceerd over de naamsbekendheid van de Werelderfgoederen in Nederland.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Voorlichting en educatie, Overig

12.11.2015 

Plastic afval groeiend probleem voor Werelderfgoed Waddenzee

Plastic is een groeiend probleem voor de Waddenzee. Vogels en Zeehonden raken bijvoorbeeld verstrikt in visnetten. En flessen, autobumpers en kunststofonderdelen ontsieren het Werelderfgoedgebied. [meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Milieu

12.11.2015 

Schiermonnikoog wil ook status Dark Sky Park

Schiermonnikoog wil net als Terschelling ook de internationale status van Dark Sky Park krijgen. [meer...]

Categorie: Overig, Natuur en Landschap, Recreatie

11.11.2015 

Provincie betaalt mee aan onderzoeken in Waddengebied

De provincie Fryslân investeert € 81.100 mee in twee onderzoeksprojecten waarvoor het Waddenfonds geld beschikbaar stelt. Het fonds draagt € 222.000 bij aan het project Zeegras van Natuurmonumenten. Het moet de teruggang van het...[meer...]

Categorie: Overheid, Onderzoek en Monitoring, Overig

10.11.2015 

Minister Schultz van Haegen laat zich informeren over de Eems-Dollard

In een bestuurlijk overleg in Leeuwarden heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) zich maandag laten informeren over de plannen om vertroebeling van het water in de Eems-Dollard aan te pakken. Door die...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

10.11.2015 

Gemeente Ameland waarschuwt voor hoogwater

Bij de pier van Ameland wordt dinsdagochtend rond 8 uur hoogwater verwacht. De gemeente waarschuwt mensen daarom om hun auto op tijd weg te halen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Veiligheid, Overig

09.11.2015 

Waddenzee.nl vanaf 2016 de toegangspoort naar alle waddenbeheerders

De website waddenzee.nl krijgt een portaalfunctie. Dat wil zeggen dat de site als startpunt en toegangspoort dient voor de informatie van alle waddenbeheerders. Door deze directe verwijzing is informatie minder versnipperd...[meer...]

Categorie: Overig, Overheid

09.11.2015 

Wad-ontdekkingskaart blijkt erg populair

De Wad-ontdekkingskaart blijkt erg populair. Afgelopen zomer is de kaart in een oplage van 100.000 stuks over het Waddengebied verspreid. Toeristen waren erg blij met de kaart, maar de Wad-ontdekkingskaart kende meer liefhebbers....[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

09.11.2015 

“Verbind Werelderfgoedstatus Waddengebied met de Sustainable Development Goals van de VN”

Donderdag 5 november jl. vond een lezing met het thema 'Sociaal-Economische Waarde van het Waddengebied' plaats, georganiseerd door de Waddenacademie en SER Noord-Nederland.[meer...]

Categorie: Recreatie, Internationaal, Natuur en Landschap, Overig

06.11.2015 

Vijfde Waddenfondsdag over de Wadden als Werelderfgoed

Het jaarlijkse congres van het Waddenfonds gaat dit jaar over de Waddenzee als Werelderfgoedgebied. Op donderdag 26 november zullen tijdens de Waddenfondsdag sprekers uit binnen- en buitenland zich buigen over de vraag hoe de...[meer...]

Categorie: Overig, Overheid

06.11.2015 

Natuurorganisaties stellen ministerie van EZ in gebreke om zoutwinning

HARLINGEN - De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben het Ministerie van Economische Zaken in gebreke gesteld in verband met hun WOB-verzoek omtrent de zoutwinning in de Waddenzee van mei dit jaar.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

05.11.2015 

Plannen Vismigratierivier ter inzage

Van maandag 2 november t/m maandag 14 december 2015 ligt de ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ten behoeve van het project Vismigratierivier Afsluitdijk ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder zijn...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Civiele werken, Overig

04.11.2015 

Geslaagde Doe & Kennisdag Terschelling

Afgelopen zondag 1 november organiseerden Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat een publieksdag als aftrap voor het nieuw op te stellen beheerplan voor Terschelling. Zo’n 700 bezoekers wisten Ieders Plak te vinden, de plek waar de...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overheid, Overig

03.11.2015 

Terschellinger zit goed als zeespiegel stijgt

Eiland heeft een natuurlijk uitgebalanceerde zeewering[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Klimaatverandering, Veiligheid, Natuur en Landschap

30.10.2015 

Waddenacademie brengt position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems uit

De Waddenacademie heeft vandaag haar advies over hoe te komen tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het Eems estuarium aangeboden aan het bestuurlijk platform E&E (Economie en Ecologie in balans). [meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

30.10.2015 

Bouw Waddenbelevingspunt Den Oever komt steeds dichterbij

De Waddenzee is Werelderfgoed. In Den Oever is dit echt tastbaar. Om meer informatie over dit Werelderfgoed te geven, en te kunnen genieten van de Waddenzee en de natuur wil het college een Waddenbelevingspunt bouwen in de...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Natuur en Landschap, Overig

30.10.2015 

Vissers kunnen haven van Lauwersoog straks beter bereiken

Gedeputeerde Staghouwer: 'Het is fantastisch dat er goed nieuws aan komt'[meer...]

Categorie: Visserij, Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

29.10.2015 

Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

De Waddenunit heeft in vier uur tijd maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

29.10.2015 

Versterking havendammen Den Oever

Rijkswaterstaat versterkt voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de havendammen bij Den Oever. Rijkswaterstaat en HHNK hebben hiervoor in september 2015 een realisatieovereenkomst gesloten.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Verkeer en Vervoer

28.10.2015 

Wethouder Terschelling verheugd over uitkomst motie gaswinning Tweede Kamer

Wethouder Hendrik van der Wielen is verheugd dat de motie tegen de gaswinning op Terschelling met een meerderheid is aangekomen in de Tweede Kamer.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overig

26.10.2015 

Vogels kijken niet op van een drone

Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

23.10.2015 

Uit de Duurzaamheidsrapportage Rijkswaterstaat: Griend staat model

Een broedgebied voor de grote stern en een rustpunt voor de trekvogels. Dat is van oudsher de belangrijkste functie van het vogeleiland ’Griend’. Het eiland is gelegen in het midden van de westelijke Waddenzee, langs de vaarweg...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overheid, Overig

21.10.2015 

De Wadden in beeld en geluid

Op de website beeldengeluid.nl is een uitgebreide verzameling historische filmpjes te vinden over de Wadden en de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Cultuurhistorie, Overig

21.10.2015 

Doe & Kennisdag Terschelling 2015

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat organiseren op zondag 1 november 2015 een publieksdag voor eilanders en liefhebbers van het eiland: ‘de Doe & Kennisdag Terschelling’. De organisaties doen dit vooral om mensen, te betrekken bij...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overheid, Overig

21.10.2015 

Record aantal doortrekkers en wintergasten op Balgzand

HOLLANDS KROON - De najaarstrek is voor vogelliefhebbers een belevenis. Er trekken miljoenen vogels over Nederland, maar vaak ’s nachts. Op Balgzand kunt u de drukte van de trek wel beleven. Tijdens de telling half oktober werd...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

20.10.2015 

UNESCO World Heritage Wadden Sea visitor centre in Cuxhaven opens

The brand-new UNESCO World Heritage Wadden Sea visitor centre in Cuxhaven opens its doors for the first time on 21 October 2015.[meer...]

Categorie: Internationaal, Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie, Recreatie

19.10.2015 

Natura 2000-Ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ter inzage

Het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ligt van 19 oktober t/m 30 november 2015 ter inzage. U kunt in deze periode uw mening over het plan geven door een zienswijze in te dienen. Dit kan bij voorkeur digitaal, maar ook...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

16.10.2015 

Tweede Kamer maakt zich zorgen over vaargeul Lauwersoog

De VVD in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de economische gevolgen van de problemen met de vaargeul naar Lauwersoog. Door verzanding van de geul is de haven steeds slechter bereikbaar. Op termijn zouden er helemaal geen...[meer...]

Categorie: Visserij, Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch, Overig

16.10.2015 

Nieuwe motie in Tweede Kamer tegen gaswinning Terschelling

De Tweede Kamer probeert opnieuw om de gaswinning bij Terschelling niet door te laten gaan. PvdA, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren kwamen donderdag met een motie waarin ze zich daartegen uitspreken.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Natuur en Landschap, Overig

16.10.2015 

Zout zet rem op wadvogel

Wadvogels die in warmere streken overwinteren, hebben daar vaak ook met een hoger zoutgehalte van water en voedsel te maken. Dat zout zet in combinatie met de warmte een duidelijke rem op het functioneren van een vogel. Dat...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

16.10.2015 

Allert Bijleveld winnaar van de Waddenacademieprijs 2015

Op 15 oktober werd tijdens het symposium ‘Wadden op de Kaart’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2015, ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Allert Bijleveld voor zijn proefschrift over...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

15.10.2015 

Publicatie historische waddenkaarten in Leeuwarder Courant

Tresoar en de Waddenacademie houden vandaag in Leeuwarden het symposium Wadden op de kaart.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Cultuurhistorie, Overig

15.10.2015 

Waddenacademie en Tresoar starten Internationale Waddenbibliotheek

Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, dat is het doel van de Internationale Waddenbibliotheek, die op donderdag 15 oktober...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Onderzoek en Monitoring, Overig

14.10.2015 

Groningse bedrijven krijgen 1,5 miljoen Europese subsidie voor vernieuwende projecten

Geld voor schone schepen en duurzaam bouwmateriaal[meer...]

Categorie: Milieu, Sociaal-economisch, Internationaal, Overheid

13.10.2015 

Spontane vestiging Groot zeegras bij Rottumerplaat

Onderzoekers van Rijkswaterstaat, Radboud Universiteit, the Fieldwork Company, Arcadis en Staatsbosbeheer hebben afgelopen donderdag een nieuw veld Groot zeegras (Zostera marina) onderzocht ten zuiden van Rottumerplaat en...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

12.10.2015 

Verkenning naar versterking vispopulatie in Waddenzee

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de vispopulatie in de Waddenzee te versterken.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Visserij, Overig

12.10.2015 

Businesscase voor netwerk van ontvangers 'getagde' vissen

In de komende maanden wordt er een businesscase uitgewerkt voor een netwerk van ontvangers die 'getagde' vissen kunnen registreren. Zo moet onze kennis over vissen in de Waddenzee worden vergroot.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

12.10.2015 

Asbest in dijk Ameland ligt er al 25 jaar

HOLLUM - Het asbest dat in de dijk tussen Hollum en Ballum is gevonden, ligt waarschijnlijk al een jaar of 25 onder de zode.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid, Civiele werken

12.10.2015 

Schiermonnikoog op het glasvezelnetwerk

Op Schiermonnikoog wordt maandag begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Het gaat om 1300 aansluitingen over het hele eiland.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Overig

12.10.2015 

Vliegbewegingen boven de Marnewaard van 12 tot en met 16 oktober 2015

Van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober 2015 vinden er boven oefengebied de Marnewaard vliegactiviteiten plaats met jachtvliegtuigen. Het betreft hier vluchten ten behoeve van Close Air Support-opleidingen van de...[meer...]

Categorie: Militaire activiteiten

09.10.2015 

Getijdencentrale bij Texel werkt beter dan verwacht

De getijdencentrale die bij Texel sinds april stroom opwekt uit de stroming van eb en vloed, doet het beter dan verwacht. De drijvende energiecentrale levert stroom aan huishoudens op Texel en heeft al twee stormen zonder...[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overig

09.10.2015 

Aanvraag Waddenfonds voor waddendorpen Dongeradeel

HOLWERD - De vier waddendorpen Metslawier, Holwerd, Ee en Paesens-Moddergat bundelen hun krachten. Als onderdeel van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel zijn er binnen deze dorpen...[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Recreatie

08.10.2015 

Afspraken over veiligere doorvaart in Eems-Dollardgebied

GRONINGEN - De Federale Directie Vaarwegen en Scheepvaart en Rijkswaterstaat gaan nauwer samenwerken. Dit moet zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart in het Eems-Dollardgebied.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Overheid, Overig

08.10.2015 

LIFE-subsidie mogelijke nieuwe financieringsbron voor projecten kustverbetering

De provincie Groningen heeft samen met waterschap Hunze en Aa´s, Stichting Het Groninger Landschap en Groningen Seaports een aanvraag ingediend voor een LIFE-subsidie. Het gaat om een bedrag van circa vier miljoen euro voor...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Overig

08.10.2015 

Eemshaven krijgt Wadden Werelderfgoed Centrum

EEMSHAVEN - De Eemshaven krijgt een Wadden Werelderfgoed Centrum. Deze nieuwe aquariumattractie opent begin 2018 de poorten bij de Borkum-veerdienst van AG Ems.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Natuur en Landschap

06.10.2015 

Innovatieprogramma Slib een stap dichterbij

Er zit te veel slib in de Eems-Dollard. Eén van de maatregelen om daar wat aan te doen is het slib uit het systeem halen. Een meerjarig Innovatieprogramma Slib moet daarvoor oplossingsrichtingen gaan bieden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

05.10.2015 

Veel natuurlijk mosselzaad

Er ligt dit jaar veel natuurlijk mosselzaad op de diepere delen van de Westelijke Waddenzee. Dat is goed nieuws voor mosselvissers én de natuur, want de afgelopen twee jaar was natuurlijk mosselzaad schaars.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Visserij

05.10.2015 

Griend op Google Streetview

Het echte 'straatbeeld' van Griend[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig, Voorlichting en educatie

02.10.2015 

‘Wad een workshop’ genomineerd voor Publieksprijs Archeologie 2015

Project Erfgoedpartners, Stichting Verdronken Geschiedenis en het Isotopen Instituut (Rijksuniversiteit Groningen), in samenwerking met Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, project Buitendijks...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Cultuurhistorie, Voorlichting en educatie

01.10.2015 

Hendrikus Venema nieuwe programmamanager Programma Rijke Waddenzee

Hendrikus Venema is de opvolger van Kees van Es bij het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Vanaf half oktober gaat Venema aan de slag als programmamanager van PRW.[meer...]

Categorie: Overig

01.10.2015 

Houting in de Waddenzee

Hoe kun je beter kennismaken met de zee dan door mee te gaan varen op een onderzoeksschip. Als onderdeel van een cursus over mariene systemen voor Master studenten van de Universiteit Wageningen, wordt er gevaren en gevist op de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

30.09.2015 

Seinen op groen voor spoorlijn Roodeschool - Eemshaven

Alle seinen staan op groen voor de verlenging van de spoorlijn tussen Groningen - Roodeschool naar de Eemshaven.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

30.09.2015 

Vaargeul naar Ameland wordt mogelijk korter

AMELAND - Om de vertragingen van de veerdienst van Holwerd naar Ameland te verminderen, overweegt het rijk om een bocht van de vaargeul af te snijden. Dat is een van de mogelijke oplossingen die minister Melanie Schultz van...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Recreatie, Overheid

29.09.2015 

Vlieland krijgt windturbine in centrum van het dorp

Een woning op Vlieland krijgt eind deze week een RidgeBlade windturbine op het dak. Dat is een soort van schoepenrad dat in de lengte over de nok van het huis wordt geplaatst.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Sociaal-economisch

28.09.2015 

Dreigend tekort aan zoet water door Google

GRONINGEN - Het nieuwe datacenter dat Google bouwt in de Eemshaven gebruikt straks zoveel koelwater dat een tekort aan zoet water kan ontstaan. Dat kan in de zomer tot problemen leiden, zegt waterschp Hunze en Aa's.[meer...]

Categorie: Overig, Milieu

25.09.2015 

Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken?. Hoe kunnen we elkaar helpen? En wanneer zijn we tevreden over de samenwerkingsagenda beheer?[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

25.09.2015 

Dorpen waddenkust krijgen verhalenbanken met mozaïek

In tien dorpen in het Groninger waddenkustgebied komen zogeheten verhalenbanken te staan, waarop met mozaïektegeltjes verhalen worden uitgebeeld. De verhalen zijn door dorpsbewoners zelf aangedragen. Gedeputeerde Henk Staghouwer...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Recreatie, Overig

23.09.2015 

Eerste paal Zonnepark Ameland een feit

De bouw van Zonnepark Ameland is op vrijdag 18 september officieel gestart. Jacob Dijkstra van de gemeente Ameland verrichte als initiatiefnemer van het zonnepark samen met de 'groenste groene Amelander' Ab Kiewied van...[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Sociaal-economisch

23.09.2015 

Raapstrategie Japanse oesters in beeld

Het Programma Rijke Waddenzee is een dag met de UQ4 van Jaap Vegter mee op pad geweest om het oesterrapen in de praktijk te ondervinden.[meer...]

Categorie: Visserij, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

23.09.2015 

Werelderfgoed Wad in nieuw centrum

LAUWERSOOG - Het provinciebestuur legt twee miljoen euro opzij voor een Werelderfgoedcentrum Waddenzee op Lauwersoog. De vissershaven kan wel een stevige publiekstrekker gebruiken.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap, Recreatie

23.09.2015 

Rijkswaterstaat test waterkering Vlieland

Jaarlijkse voorbereiding stormseizoen[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Veiligheid

23.09.2015 

Haai aangespoeld op Texel

Een bijzondere vondst op het Waddeneiland Texel: op het strand van De Cocksdorp  lag een gladde haai in het zand. Het vrouwtje was al een tijdje dood toen het aanspoelde. De ogen waren al weg, terwijl de dode vis ook een...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

22.09.2015 

Natuurnetwerk Nederland bijna rond

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) is bijna klaar met het aanwijzen van de 160 natuurgebieden die het Natuurnetwerk Nederland gaan vormen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid

21.09.2015 

Dialoogdag E&E: nieuw licht op vertroebeling Eems

De 18e Dialoogdag van Ecologie & Economie in Balans leverde een aantal boeiende discussies op. Vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties wisselden interessante informatie uit over de nieuwste...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch, Overig

21.09.2015 

Opening tweede zeehaven Texel

TEXEL - De vernieuwde NIOZ Kennishaven op Texel is donderdag geopend. Hiermee beschikt Texel over een tweede zeehaven, die tevens als aanjager moet dienen voor de economische groei van de buurgemeenten Hollands Kroon en Den...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Verkeer en Vervoer, Overig

18.09.2015 

Toegevoegde waarde vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft een positief advies gegeven over de vismigratierivier.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Civiele werken, Overig, Onderzoek en Monitoring

18.09.2015 

Schiermonnikoog vraagt Tweede Kamer gaswinning Wadden tegen te gaan

SCHIERMONNIKOOG - Het gemeentebestuur van Schiermonnikoog heeft de Tweede Kamer gevraagd om gaswinning bij het eiland tegen te gaan. Verschillende Kamerleden hebben een brief van het college gekregen, schrijft Omrop Fryslân.[meer...]

Categorie: Energie, Sociaal-economisch, Overig

17.09.2015 

Natuurfilm over de Razende Bol

Ruben Smit, de maker van de film De Nieuwe Wildernis, heeft de ruige natuur op de zandplaat Razende Bol op spectaculaire wijze gefilmd. De film is gemaakt in het kader van het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

17.09.2015 

Start werkzaamheden reconstructie Veerdam Ameland

Rijkswaterstaat start volgende week met de werkzaamheden voor de reconstructie van de Veerdam op Ameland en verwacht medio 2016 klaar te zijn. Dit is nodig om de veiligheid en bereikbaarheid van de Veerdam te garanderen.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig

17.09.2015 

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Internationaal

Displaying results 401 to 500 out of 7375