Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

13.04.2016 

Den Haag overlegt met Wadden over het nachtelijk varen

Het Rijk zal met de Waddengemeenten en de watertaxibedrijven praten over het 's nachts varen. Nu mogen snelle watertaxi's niet varen als het donker is. Aukje de Vries van de VVD vroeg de Tweede Kamer dinsdag om daar wat aan te...[meer...]

Categorie: Milieu, Overig, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer

12.04.2016 

Website Investeringskader Waddengebied online

Het Waddengebied van Fryslân, Groningen en Noord-Holland is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de ecologische waarden en een duurzame economische...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

07.04.2016 

Noord-Holland dient bezwaar in tegen helihaven Eemshaven

De provincie Noord-Holland heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de komst van een helihaven in de Eemshaven. Volgens Noord-Holland zorgt een nieuwe helihaven 'alleen voor ongewenste concurrentie' voor Den Helder Airport.[meer...]

Categorie: Overig, Verkeer en Vervoer

06.04.2016 

Olieruiming havens Oudeschild komende dagen naar verwachting afgerond

Rijkswaterstaat verwacht nog enkele dagen nodig te hebben om in de haven van Oudeschild de laatste resten olie op te ruimen.[meer...]

Categorie: Milieu, Overheid, Overig

06.04.2016 

Geen olie meer aangetroffen in water voor oostkust Texel

Vanmorgen is uit een gecoördineerde actie tussen de Kustwacht en Rijkswaterstaat gebleken dat er in het water voor de oostkust van Texel geen olie meer is aangetroffen.[meer...]

Categorie: Milieu, Overheid

06.04.2016 

Overblijfselen ‘Atlantikwall ' in het Waddengebied bij Punt van Reide bewaard

Het Waddenfonds heeft de aanvraag voor een bijdrage aan de Fiemel Batterie op Punt van Reide toegekend. Dit betekent dat er een bedrag van ruim negenhonderdduizend euro beschikbaar is om de verhalen tot leven te gaan brengen die...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Overheid, Overig, Recreatie

06.04.2016 

Verrassend: voedseldichtheid op het wad geen goede voorspeller voor aantallen vogels

Het leek zo logisch: dieren concentreren zich op plekken waar voor hen veel voedsel te vinden is. Toch ligt het niet zo simpel, ontdekten wetenschappers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

05.04.2016 

Maatregelen oliebestrijding kwetsbaar gebied oostkust Texel

Op verzoek van Rijkswaterstaat worden maatregelen ingezet om de oliefilm aan de oostkust van Texel te ruimen. Hiervoor worden ten noorden van de haven van Oudeschild absorberende materialen neergelegd.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig, Veiligheid

05.04.2016 

Opruimen gasolie in haven Oudeschild Texel nog in volle gang

Volgens de meest recente inschatting is er op donderdag 31 maart ca 72 m³ gasolie in de haven van Oudeschild gelekt. Daarvan is inmiddels ca 50 m³ opgeruimd. Daarmee is de laag resterende olie in de haven dunner en vluchtiger...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overheid, Veiligheid

05.04.2016 

Waddenfonds investeert € 8 miljoen in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig, Recreatie

04.04.2016 

Drones en de Waddenzee

Drones zijn sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van de Intertoys-variant voor de kleinkinderen tot de stealth-variant voor gewapende activiteiten; je komt de term overal tegen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

29.03.2016 

Weer rechtszaak over patiëntenvervoer Waddeneilanden

Er komt weer een rechtszaak over het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden. De regionale ambulancevoorziening, de RAV, moet weer de strijd aan met het Belgische Heliventure. Zij hebben een kort geding aangespannen. Inzet...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Wetgeving

23.03.2016 

Glasaal dit jaar vroeg door vishevel bij Roptazijl

De glasaal die Friesland via de vishevel bij Roptazijl binnenkomt is dit jaar eerder dan anders. De kleine aal die in zoet water groot wordt kan door een speciale installatie in het gemaal bij Zwarte Haan en Roptazijl de polder...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

23.03.2016 

Algemeen Overleg Wadden in de Tweede Kamer

Op donderdag 24 maart 2016 van 13.00 tot 15.00 uur vergadert de commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wadden.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overheid, Overig, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer

23.03.2016 

Boot duwt ponton met stacaravans naar Ameland

Vakantiepark Klein Vaarwater op Ameland laat tien stacaravan op een wel heel bijzondere manier naar het eiland komen.[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer

23.03.2016 

Waddenfonds investeert in verbetering lokale leefbaarheid

Het Waddenfonds investeert in 2016 in totaal € 500.000,-- euro in lokale innovaties in het Waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds, moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van...[meer...]

Categorie: Overig, Sociaal-economisch

22.03.2016 

Eerste positieve resultaten pilot ‘Waddenslib voor zandgrond’

Het opbrengen van waddenslib op zandgrond is niet schadelijk voor gewassen en bodem. Dat is de eerste bemoedigende conclusie van de pilot ‘Waddenslib op zandgrond’ waarvan deze week het eindrapport is gepubliceerd door Groningen...[meer...]

Categorie: Landbouw, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

18.03.2016 

Mosselbanken in de Waddenzee blijven liggen

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de Waddenzee. Deze banken bestaan inmiddels zeker 20 jaar op dezelfde locatie. De oude...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

17.03.2016 

Noordelijke waterschappen ontvangen € 6,9 miljoen voor pilots verbetering Waddenzeedijk

De Noordelijke waterschappen kunnen starten met de uitvoering van verschillende pilots om te komen tot snellere, goedkopere en toch gedegen dijkversterking. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft het plan van...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Veiligheid

15.03.2016 

Vlieland en Terschelling herdenken Engelse aanval van 1666

Vlieland en Terschelling bereiden zich voor op de herdenking van 1666, een rampjaar voor beide Waddeneilanden. In dat jaar hebben de Engelsen, tijdens de verschillende zee-oorlogen tussen de Republiek en Engeland, flink...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Overig, Voorlichting en educatie

14.03.2016 

Start pilot registratie Vaste Vistuigvisserij

Op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone gaat een selectie vaste vistuigvissers vanaf deze maand visserijactiviteiten meer specifiek registreren. Deze gegevens leveren interessante informatie op over de ontwikkeling van de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig, Visserij

14.03.2016 

Werelderfgoed Waddenzee wint prijs op internationale beurs

Op de internationale toerismebeurs in Berlijn is het Werelderfgoed Waddenzee in de prijzen gevallen. De organisatie kreeg een derde prijs in de categorie 'reisondersteuning en media'.[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie

10.03.2016 

Garnalendoppen als gewasbescherming in akkerbouw

Waddenfonds investeert € 450.000,--[meer...]

Categorie: Landbouw, Overig, Sociaal-economisch

09.03.2016 

Nieuwe plannen voor Havendijk Den Oever

De Havendijk in Den Oever is toe aan versterking. De Havendijk is niet hoog genoeg waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Veiligheid

09.03.2016 

Waddenacademie brengt audit over trekvissen uit

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Op 8 maart heeft dr....[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

09.03.2016 

Werelderfgoed Waddenzee op Internationale Toerisme Beurs in Berlijn

Onder het motto “Natuurbeheer en Welvaart" nemen het Werelderfgoed Waddenzee en het UNESCO-Programma voor Werelderfgoed en Duurzaam Toerisme deel aan de ITB-Berlijn.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal, Overig, Recreatie

09.03.2016 

Inloopbijeenkomsten verbetering Waddenzeedijk

Informatie over werkzaamheden in Zwarte Haan, Holwerd en Wierum[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Voorlichting en educatie

08.03.2016 

Hoe reageert zeegras op bedreigingen in z'n omgeving?

Promotie-onderzoek op Radboud Universiteit[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

07.03.2016 

Rijkswaterstaat helpt bij herstel vogeleiland Griend

Het vogelparadijs Griend dreigt weg te spoelen doordat de beschermende zandhaak uit de jaren tachtig door de dynamiek van de zee is verdwenen. Rijkswaterstaat helpt Natuurmonumenten, beheerder van dit eiland, met het treffen van...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

07.03.2016 

Drone ingezet voor monitoring zeegrasherstel

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - Bij Schiermonnikoog is voor het eerst een drone ingezet bij de monitoring van groot zeegras. Dat melden Natuurmonumenten en de Radboud Universiteit...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

07.03.2016 

Nieuw Deens Waddencentrum medio 2016 open

Het nieuwe Deense Waddenzeecentrum (Vadehavscentret) in Vester Vedsted bij Ribe in het zuidwesten van Jutland, dat momenteel in aanbouw is, gaat half 2016 open. Het nieuwe centrum is ontworpen door het gerenommeerde Deense...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Natuur en Landschap, Overig, Voorlichting en educatie

04.03.2016 

Podiumdag Toerisme in het waddengebied

Op woensdag 11 mei 2016 organiseert het lectoraat Mariene Wetlands Studies (School Leisure & Tourism Management Stenden Hogeschool/ETFI) in samenwerking met de Waddenacademie een podiumdag over het toerisme in het waddengebied.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Overig

03.03.2016 

Texel bouwt drijvende zonnecentrale op rioolwaterzuivering

De Texelse installateur Texel4Trading plaatst op de bezinkbak van de Texelse rioolwaterzuivering een groot drijvend zonnepark.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Klimaatverandering

02.03.2016 

Klein zeegras bij Griend

Tijdens een veldbezoek aan Griend op 18 februari jl. is op het wad rondom Griend een patch klein zeegras (Zostera noltii) ontdekt.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

01.03.2016 

Ameland in de race voor titel 'Wandelgemeente 2016'

Ameland is genomineerd als 'Wandelgemeente 2016', samen met de gemeenten Castricum en Valkenswaard. De verkiezing is georganiseerd door de wandelkrant 'Te Voet'. Journalisten van die krant hebben op het eiland gewandeld en...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

29.02.2016 

Staatsbosbeheer begint met excursies naar Rottumeroog

Staatsbosbeheer organiseert deze zomer en herfst publieksexcursies naar Rottumeroog.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

24.02.2016 

Platte oester biedt ook kansen voor duurzaam medegebruik in Waddenzee

Bij de mogelijke herintroductie van de platte oester in de Waddenzee liggen er niet alleen kansen voor natuurherstel, maar ook voor duurzaam medegebruik. Die conclusie valt te trekken na een bijeenkomst in de Visserijloods op...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch, Overig

24.02.2016 

De Waddenzee als een archief van landschapsontwikkeling, klimaatverandering en geschiedenis

Een Noordwest Duits consortium van onderzoeksinstituten krijgt 1,8 miljoen euro subsidie in de komende vier jaar om de zeespiegelstijging en landschapsontwikkeling in de laatste 10.000 jaar langs de Oost-Friese kust te...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Klimaatverandering, Natuur en Landschap, Overig

23.02.2016 

Bagger wordt kleidijk langs Eems en Dollard

De dijken langs de Eems en de Dollard gaan op de schop. Ze worden verstevigd om bestand te zijn tegen de verwachte zeespiegelstijging.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Milieu, Civiele werken

22.02.2016 

Wadvaarderstrofee naar Waddenvereniging

De Waddenvereniging heeft dit jaar de Wadvaardersbokaal ontvangen. De natuurorganisatie ontving de prijs ondermeer vanwege haar jarenlange inzet voor het gebied.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Overig

19.02.2016 

Schelpenstrandjes Texel klaar voor grote sterns

Vrijwilligers hebben de schelpenstrandjes hersteld in Utopia, een vogelrijk natuurgebied aan de oostzijde van Texel. Na intensief gebruik door duizenden grote sterns, kluten, kokmeeuwen en vele andere vogels was het tijd voor...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

18.02.2016 

Koninklijke Marine Den Helder verwelkomt eerste hybride sleepboot

De Koninklijke Marine verwelkomt zaterdag 20 februari haar nieuwste sleepboot in de haven van Den Helder. Het schip, genaamd Noordzee, is de eerste van drie hybride sleepboten die door Damen in Roemenië zijn gebouwd. De drie...[meer...]

Categorie: Overheid, Militaire activiteiten, Milieu

17.02.2016 

Fryslân schaft beddenboekhouding Waddeneilanden af

Om de regeldruk voor ondernemers te verkleinen is de beddenboekhouding afgeschaft. Sinds 1995 moesten recreatieondernemers op de Waddeneilanden het aantal overnachtingsmogelijkheden bijhouden. Doel hiervan was het aantal...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overheid, Wetgeving

17.02.2016 

Projectplan Waterwet Griend, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid

16.02.2016 

Wadvaardersdag in Harlingen

HARLINGEN - Op zaterdag 20 februari 2016 vindt de jaarlijkse Wadvaardersdag plaats in het gebouw van de Maritieme Academie Harlingen, tegenover het NS hoofdstation.[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

12.02.2016 

Kamervragen over afvaloven Harlingen

PvdA-Tweede-Kamerlid Lutz Jacobi heeft samen met haar fractiegenoot Yasemin Çegerek Kamervragen gesteld over de uitstoot van de afvaloven in Harlingen.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

12.02.2016 

Overzicht potvisstrandingen Noordzee

De afgelopen weken spoelden en stranden er geregeld levende en dode potvissen op de stranden van menig aan de Noordzee grenzend land aan.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

11.02.2016 

Werkzaamheden sluiscomplexen Afsluitdijk in 2016

Rijkswaterstaat gaat eind maart het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand vervangen. Vervanging van het systeem is nodig om de bediening van het complex in de toekomst veilig en betrouwbaar...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

11.02.2016 

Eemshaven krijgt uitkijktoren

Speciaal voor de liefhebbers van grote hoogtes en vergezichten komt er een uitkijktoren in de Eemshaven. De toren wordt ruim 9 meter hoog en wordt gebouwd op de zeedijk.[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie

10.02.2016 

Vlieland geeft groen licht voor zonneweide

De gemeente Vlieland heeft dinsdag een vergunning afgegeven voor het bouwen van een zonneweide op het voormalige terrein van Defensie.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overheid, Overig

10.02.2016 

Huisartsen: doe iets tegen afvaloven Harlingen

HARLINGEN - Huisartsen en andere vertegenwoordigers van de medische beroepsgroep uit Harlingen en directe omgeving willen dat de politiek actie onderneemt tegen de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. Daarbij willen...[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

09.02.2016 

Groen licht voor herstel vogeleiland Griend

Vrijdag 5 februari kreeg Natuurmonumenten groen licht van de provincie Friesland om aan de slag te gaan met het herstel van Waddeneiland Griend. Het onbewoonde Waddeneiland is onmisbaar voor honderdduizenden trek- en broedvogels,...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

05.02.2016 

Woudagemaal en Waddenzee in tv-serie over werelderfgoed

Er komt een speciale televisieserie over het Nederlandse werelderfgoed. Het Klokhuis begint in maart met tien afleveringen van 'Werelderfgoed'. Het Woudagemaal in Lemmer en de Waddenzee zijn de twee Friese monumenten op de UNESCO...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

04.02.2016 

Duits-Nederlands opleidingsproject van start

'Bildungsnetzwerk' goedgekeurd door Eems-Dollard Regio.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Internationaal

04.02.2016 

Harlingen pakt probleem van plastic afval in Waddenzee aan

Plastic soep is ook een probleem in de Waddenzee. Dit jaar wordt begonnen met het opruimen van plastic afval in het Werelderfgoedgebied.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig

03.02.2016 

Regiecollege Waddengebied wil na positieve evaluatie snel verder

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied kwam op 1 februari met een reactie.[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

03.02.2016 

Platte oester terug in Waddenzee?

De platte oester moet weer terug naar de Waddenzee. Om te zien of dit mogelijk is, wordt er dit jaar nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dat meldt 'Naar een rijke Waddenzee'. Dat is een zogenaamde netwerkorganisatie voor en...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

03.02.2016 

Provincie pakt afvaloven in Harlingen aan

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân legt aan de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen een last onder dwangsom op van maximaal 615.000 euro vanwege foutief handelen in oktober vorig jaar. Toen werd niet gemeld dat bij de...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Wetgeving, Milieu

03.02.2016 

TenneT opent opslag voor Mega Kabels in Eemshaven

Vandaag neemt TenneT een speciale kabelopslagruimte in gebruik in Eemshaven. In het pand van 2.309 m2 vloeroppervlakte kan in totaal 4.600 ton aan hoogspanningskabels worden opgeborgen. Het gaat om kabels met een diameter tussen...[meer...]

Categorie: Energie, Sociaal-economisch, Overig

02.02.2016 

Langjarige metingen zeewatertemperatuur Marsdiep

Sinds 1860 wordt de zeewatertemperatuur in het Marsdiep dagelijks om 8.00 uur met de hand gemeten vanaf de dijk bij de steiger van het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

01.02.2016 

Waddenhelikopter krijgt standplaats op vliegbasis Leeuwarden

De Waddenhelikopter van RAV Fryslân krijgt een standplaats op de vliegbasis van Leeuwarden. Dat schrijft de provincie naar aanleiding van vragen van de FNP-fractie. Lange tijd was het niet duidelijk of Leeuwarden of Eelde de...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Overig

01.02.2016 

Informatiemarkt verruimen waterkering op Terschelling

Op woensdag 17 februari organiseert Rijkswaterstaat voor omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden een informatiemarkt over de verruiming van de waterkering.[meer...]

Categorie: Overheid, Civiele werken, Overig

01.02.2016 

Siemens en Prysmian aan de slag met aanleg Deens-Nederlandse zeekabel

De onderzeese stroomkabel van de Eemshaven naar Denemarken wordt aangelegd door de bedrijven Siemens en Prysmian. De partijen zijn door netbeheerders TenneT en Energinet.dk aangewezen de aanleg van de kabel voor hun rekening te...[meer...]

Categorie: Energie, Sociaal-economisch, Overig

01.02.2016 

Zeegras keerde als enige plant terug naar zee

Het genoom van de bloeiende plant die naar zee ging[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

29.01.2016 

Petitie tegen voornemen auto's bezoekers te weren op Texel

TEXEL - Het voornemen van de gemeente Texel om toeristen te verleiden zonder auto naar het eiland te komen, valt niet in de smaak bij een aantal Texelgangers. Daarom is er een petitie gestart tegen het plan met de duidelijke...[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer

29.01.2016 

DNA van zeegras kan landbouw van pas komen

De komende jaren krijgt de landbouw steeds vaker te maken met brak water dat over de dijken op de akker komt. En daarom is het nuttig meer te weten over het zeegras-plantje, dat de sprong van zoet naar zout al gemaakt heeft.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Landbouw, Natuur en Landschap, Overig

28.01.2016 

Andere aanpak voor dijkverbetering Ameland

LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân kiest een andere aanpak voor de dijkverbetering op Ameland. Door onvoorziene omstandigheden is het nodig om de werkzaamheden anders te organiseren.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid, Natuur en Landschap, Overig

28.01.2016 

Website Investeringskader Waddengebied online

Het Waddengebied van Fryslân, Groningen en Noord-Holland is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de ecologische waarden en een duurzame economische...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

28.01.2016 

Culinaire tocht met schipper Jan Rotgans op NPO2

Culinair expert Janny van der Heijden van het NPO-programma Landinwaarts maakt met schipper Jan Rotgans uit Den oever een Fruits de Mer-tour op de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overig

27.01.2016 

Monniken maken kennis met schoolkinderen van Schier

Twee van de monniken die eind december naar Schiermonnikoog zijn verhuisd, hebben op school kennisgemaakt met de kinderen van het eiland. De 'schiere' monniken waren op bezoek bij de Inspecteur Boelensschool om te vertellen over...[meer...]

Categorie: Overig, Voorlichting en educatie, Cultuurhistorie

27.01.2016 

Schiermonnikoog probeert jachthaven weer dieper te krijgen

Voor het tweede jaar op rij probeert Schiermonnikoog de jachthaven uit te diepen door de bodem om te ploegen en de ebstroom zijn werk te laten doen. Afgelopen jaar werd deze methode voor het eerst zonder succes uitgeprobeerd.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Recreatie, Overig

22.01.2016 

Tien illegaal gehouden zeehonden zijn in beslag genomen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben donderdag bij een bewoner van Terschelling tien illegaal opgevangen zeehonden in beslag genomen. [meer...]

Categorie: Wetgeving, Natuur en Landschap, Overig

20.01.2016 

Stranding potvissen: Wat zit er in hun maag?

Vorige week strandden 6 potvissen op het strand van Texel en nog 6 op diverse plaatsen langs de Duitse kust. De dieren zijn alle overleden; de onderzoekers van IMARES, NIOZ en Universiteit Utrecht gaan op zoek naar de oorzaak van...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

18.01.2016 

Verhouding fosfaat en stikstof volledig uit balans in de Noordzee

Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op terugdringing van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof....[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

18.01.2016 

Geen Japanse Oesterboorders in de Waddenzee

In de Waddenzee zijn géén Japanse Oesterboorders gesignaleerd. Om dit zo te houden heeft de PO Mosselcultuur besloten voorlopig geen mosseltransporten van de Oosterschelde naar de Waddenzee toe te staan.[meer...]

Categorie: Visserij, Natuur en Landschap, Overig

17.01.2016 

„Dode potvissen op Duits eiland uitgehongerd”

De twee dode potvissen die ruim een week geleden aanspoelden op het Duitse Waddeneiland Wangerooge, konden nauwelijks aan eten komen. In hun maag zijn enkel delen van een inktvis gevonden. Dat zei de Nederlandse paleontoloog Aart...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

15.01.2016 

Werelderfgoed in geuren en kleuren op Vakantiebeurs 2016

Ook dit jaar staan alle Nederlandse UNESCO Werelderfgoederen weer gezamenlijk op de Vakantiebeurs in Utrecht, die nog t/m komende zondag 17 januari zal duren.[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie, Overig

15.01.2016 

Record overslag voor Groningen Seaports

Havenbedrijf Groningen Seaports maakte in 2015 een winst van 2,5 miljoen euro. Dit kwam met name door een record aan overslag in de Groninger havens.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

13.01.2016 

Waddenzee als natuurgebied gepromoot op Vakantiebeurs

De Waddenzee wordt op de Vakantiebeurs in Utrecht gepromoot als aantrekkelijke vakantiebestemming vanwege haar natuurwaarden. Zo wordt duurzaam toerisme gestimuleerd.[meer...]

Categorie: Recreatie, Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

13.01.2016 

Staatsbosbeheer mag konijnen op Terschelling niet laten afschieten

De Raad van State heeft Staatbosbeheer woensdag op de vingers getikt voor de konijnenjacht op Terschelling. Volgens de Raad is schade aan fietspaden en tuinen bij de vakantiehuisjes door graafwerk van konijnen niet genoeg reden...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Wetgeving, Overig

13.01.2016 

Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplannen Waddengebied gestart

De ontwerpbeheerplannen van 7 Natura 2000-gebieden in het Waddengebied liggen van 14 januari tot 26 februari 2016 ter inzage. U kunt in deze periode uw mening over de plannen geven door een zienswijze in te dienen.[meer...]

Categorie: Overheid, Natuur en Landschap, Overig, Wetgeving

13.01.2016 

Nieuwe kwelders Terschelling gebaseerd op schilderij Mondriaan

Vogels en planten op Terschelling hebben vanaf 2018 meer plek om uit te rusten en te groeien. De Stuurgroep Kweldersherstel op Terschelling heeft dinsdag plannen gepresenteerd over hoe ze aan de zuidkant van Terschelling...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

13.01.2016 

Gestrande potvissen op Texel overleden

Na de stranding van 2 potvissen op het Duitse Waddeneiland Wangeroog en de melding over 2 dode potvissen voor de kust van Helgoland zijn er dinsdag aan het eind van de middag ook op Texel 5 dieren aangespoeld. Omdat de dieren op...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

12.01.2016 

Miljoen euro voor herstel open landschap in het Oldambt

De openheid moet terug in het ooit weidse landschap in de Groningse gemeenten Delfzijl en Oldambt. Voor een project om de weidsheid te herstellen wordt 1 miljoen euro uitgetrokken.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Cultuurhistorie, Overig

11.01.2016 

Twee dode potvissen op Duitse Waddeneiland Wangeroog

Afgelopen vrijdag zijn twee jonge potvissen dood aangespoeld op het Duitse Waddeneiland Wangeroog.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Voorlichting en educatie

11.01.2016 

Monumenten van de Wadden - boek over de 75 mooiste gebouwen

In het boek Monumenten van de Wadden - de 75 mooiste rijksmonumenten van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, staan rijksmonumenten die op de Waddeneilanden van Nederland te vinden zijn.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Voorlichting en educatie

09.01.2016 

Waarom neemt aantal scholeksters af? Onderzoek op Vlieland

Het Nederlands Instituut voor Ecologie doet in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland onderzoek naar de overwinterende scholeksters in natuurgebied de Vliehors op Vlieland.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

08.01.2016 

Verklaar de liefde aan je favoriete natuur

Kunnen mensen die van hetzelfde natuurgebied houden krachtige online gemeenschappen vormen? En kunnen zij op die manier bijdragen aan het beheer van de Wadden, de Veluwe of de Biesbosch? Ja natuurlijk, zegt onderzoeker Frans...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie, Overig

08.01.2016 

Ondernemers Noordoost-Fryslân ontdekken eigen regio

DOKKUM - Maandag 18 januari organiseert Stichting RegioMarketing en Toerisme een busreis voor toeristische ondernemers in Noordoost Fryslân.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Recreatie, Overig

07.01.2016 

Bundeling van kennis als aanjager voor ontwikkelingen Eems

Het Kennis- en Koersdocument Eems-Dollard en bijbehorende Inspiratiekaart hebben een sleutelrol gespeeld in de huidige positieve ontwikkelingen rondom het Eems-estuarium. Vóór het verschijnen in 2012 was de kennis versnipperd en...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Overig

07.01.2016 

KNRM zoekt nog lifeguards voor Waddeneilanden

LEEUWARDEN - De KNRM is op zoek naar uitstekende zwemmers die in de zomer aan de slag willen als lifeguard op de stranden van de Friese eilanden. [meer...]

Categorie: Recreatie, Veiligheid

06.01.2016 

Verbetering Waddenzeedijk langs Friese kust

In opdracht van Wetterskip Fryslân gaat Heijmans de Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum verbeteren. De zeedijk voldoet op deze locaties niet meer aan de veiligheidseisen van het...[meer...]

Categorie: Overheid, Civiele werken, Veiligheid

05.01.2016 

Ontwikkeling vrijetijdseconomie in de Wadden wordt geremd door strakke ruimtelijke planning

De vrijetijdseconomie in het Waddengebied is vooral ontstaan ondanks, en niet dankzij, een sterk planologisch regime. Stefan Hartman concludeert dat de verandering in de Waddenregio van een overwegend landbouwgebied naar een...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overheid, Wetgeving, Onderzoek en Monitoring

30.12.2015 

Scholieren betrokken bij nieuwe Waddenfilm

HARLINGEN - De Waddenvereniging, de Waddencentra en andere partners gaan samen met filmmaker Ruben Smit scholieren meer bij het Werelderfgoed Waddenzee betrekken. Een toekenning van het Waddenfonds maakt het mogelijk dat dit...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overig

24.12.2015 

Meer inzicht in succesfactoren herstel groot zeegras Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft, in samenwerking met de Waddenvereniging, onderzoek gedaan met als doel het herstel van groot zeegras in de Waddenzee. Zeegrasvelden zijn een belangrijk leefgebied voor veel zeedieren en kunnen bijdragen aan...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

18.12.2015 

Opkoopregeling garnalenvissers in de maak

Waddenfonds investeert in natuurherstel[meer...]

Categorie: Visserij, Overig, Overheid

17.12.2015 

Walviskaak op Schiermonnikoog krijgt opknapbeurt

De walviskaak in het centrum van het dorp Schiermonnikoog wordt gerestaureerd. Het is de onderkaak van een blauwe vinvis die op 6 maart 1950 in de Zuidelijke IJszee is geschoten.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

16.12.2015 

Nieuw beheerplan voor de rijkswateren

Op 16 december publiceert Rijkswaterstaat het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Dit plan beschrijft hoe en wat Rijkswaterstaat doet als het gaat om het waterbeheer van de grote rivieren en meren.[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

16.12.2015 

Tijdelijke proef hoger waterpeil Lauwersmeer jaar later

De pilot om zes weken lang het water in het Lauwersmeer op een hoger peil vast te houden, wordt van komend voorjaar verplaatst naar begin 2017. De tijd wordt deels gebruikt voor extra zorgvuldigheid rondom de nulmetingen in het...[meer...]

Categorie: Overheid, Natuur en Landschap, Landbouw, Overig, Wetgeving

16.12.2015 

Impuls voor recreatie en toerisme op de wadden

Een wandelpromenade op Ameland, een gastenonderzoek en aandacht voor kleine jachthavens: enkele projecten waar het college van Gedeputeerde Staten mee ingestemd heeft. De projecten zijn onderdeel van het Toeristisch Programma...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overheid, Overig

Displaying results 301 to 400 out of 7381