Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

30.01.2017 

Nieuwe functie voormalige 'Garnalefabryk' Peasens-Moddergat

MODDERGAT – Gelegen aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee gaat de historisch oude Garnalefabryk bij Paesens-Moddergat een pleisterplaats zijn voor culturele, informatieve en inspirerende ontmoetingen. Daarvoor is er nu het...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Recreatie, Sociaal-economisch, Voorlichting en educatie

26.01.2017 

'Schiere monniken' presenteren markant kloosterontwerp

Het nieuwe klooster op Schiermonnikoog moet een modern en markant baken op het eiland worden. De cisterciënzer monniken die een jaar geleden naar Schiermonnikoog verhuisden presenteren deze week hun plan aan de bewoners.[meer...]

Categorie: Overig

26.01.2017 

Trilaterale workshop over Swimway

Op 26 en 27 januari wordt er aan het Thünen Instituut in Hamburg een workshop georganiseerd over de SwimWay. Doel is om in 2018 te komen tot een trilateraal Swimway-programma voor de gehele Waddenzee.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Visserij

25.01.2017 

Onderzoek naar loslatende stenen op Waddenzeedijk

WADDENGEBIED - Het innovatieve materiaal Elastocoast, dat is gebruikt voor de verbetering van de Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum, voldoet op dit traject niet aan de verwachtingen.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Onderzoek en Monitoring, Veiligheid

25.01.2017 

Provincie laat NIOZ kansen zeewier voor Noord-Holland onderzoeken

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en biobrandstof. De provincie Noord-Holland wil deze kansen benutten door het...[meer...]

Categorie: Milieu, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch

24.01.2017 

Herinrichting veerdam Ameland begint volgende week

De herinrichting van de veerdam bij Nes op Ameland begint volgende week. Er komen busperrons en een taxistandplaats. Verder wordt de toegangsweg geasfalteerd, het parkeerterrein wordt opnieuw ingericht en er komt een fiets- en...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Verkeer en Vervoer

23.01.2017 

Positieve jaarcijfers Harlinger haven

HARLINGEN - De Harlinger haven heeft een goed jaar achter de rug. De totale goederenoverslag met zee- en binnenschepen steeg in 2016 met 12% van 3.307.952 naar 3.720.964 ton.[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer, Visserij

20.01.2017 

Gezamenlijke kennis helpt conflicten in Waddengebied beheersen

De Nederlandse Waddenkust is een uniek natuurgebied, dat sinds de zestiger jaren steeds sterker beschermd wordt. Het beheer van natuur botst soms met benutting van het gebied voor bijvoorbeeld visserij, recreatie en...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

19.01.2017 

Vuurtoren Texel dicht voor onderhoud

In en rond de vuurtoren van Texel worden tussen 23 januari en 3 februari onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze twee weken is de toren daarom gesloten. Er wordt gewerkt aan het toegangspad en in de toren. Na 3 februari is de...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie

17.01.2017 

Kunststofsteiger voor strandgasten Harlingen

Via een kunststofsteiger moeten strandgasten vanaf komend zomerseizoen schoon en prettig het water van de Waddenzee bereiken. Vandaag heeft het College van B&W besloten in totaal 200 m2 aan modulaire kunststofblokken aan te...[meer...]

Categorie: Overheid, Recreatie

17.01.2017 

Eerste van twaalf sterrenhutten komt bij zeedijk Het Bildt

Bij Zwarte Haan, bij Sint-Anne op het Bildt, komt de eerste van twaalf sterren-uitkijk-punten van het Waddengebied. Vier jonge architecten maken er een ontwerp voor. De bedenkers, waaronder architect Nynke Rixt Jukema, noemen het...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

16.01.2017 

Bijzondere vogeltelling van Waddenzee tot Zuid-Afrika

LEEUWARDEN – Is de Waddenzee nog steeds een zwakke schakel voor wadvogels? Dat is één van de vragen die afgelopen weekend centraal stond bij de tweede grote simultaantelling van Wadvogels.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

11.01.2017 

Rijkswaterstaat treft maatregelen voor hoogwater

Rijkswaterstaat geeft waarschuwingen uit voor verhoogde waterstanden vanwege de storm die vanaf vanmiddag over de Waddenzee trekt. Rijkswaterstaat treft een aantal maatregelen en informeert belanghebbenden zoals de rederijen,...[meer...]


10.01.2017 

Kansenkaart Randen van het Wad gelanceerd

Het Programma Rijke Waddenzee heeft een nieuwe kansenkaart uitgebracht voor de Randen van het Wad. De kaart geeft een overzicht van projecten die het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030 dichterbij moet brengen. Deze...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig, Recreatie, Sociaal-economisch

09.01.2017 

Gevonden ei hondshaai komt uit

Het ei met een levend embryo van een hondshaai dat in augustus op het strand van Schiermonnikoog werd gevonden, is zaterdag uitgekomen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

06.01.2017 

Rapport Verkenning Slibhuishouding Waddenzee

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland en heeft sinds 2008 de status van UNESCO werelderfgoed. Nederland heeft daarmee de taak om er voor zorg te dragen dat de ecologische kwaliteit van het...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

23.12.2016 

Kerstvakantie: Beperkte nieuwsvoorziening

Het team van Waddenzee.nl is met kerstvakantie.[meer...]

Categorie: InterWad

23.12.2016 

Garnalenvissers krijgen tijd voor duurzame investeringen

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde vergunning heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en daarmee krijgen de garnalenvissers...[meer...]


21.12.2016 

Waddenfonds steunt twee lokale leefbaarheidsinitiatieven

Het Waddenfonds draagt ruim € 55.000,-- bij aan twee projecten in de Waddenregio die de leefbaarheid versterken. Uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) wordt een subsidie verstrekt voor een nieuwe dorpstuin op Schiermonnikoog en...[meer...]

Categorie: Overig

21.12.2016 

Advies veerverbinding Holwerd-Ameland

De veerverbinding Holwerd-Ameland staat al jaren in de publiciteit vanwege de regelmatig optredende vertragingen en de sterke toename van het baggerbezwaar in de vaargeul. De minister van I&M heeft medio 2015 in een kamerbrief...[meer...]

Categorie: Beheren, Overheid, Verkeer en Vervoer

16.12.2016 

Facts en figures over onbewoonde Waddeneilanden

Nieuwe brochure ‘Op een onbewoond eiland in de Waddenzee’ van alle beheerders van eilanden en platen[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

14.12.2016 

Veel mosselbankjes in Waddenzee

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt Visserijnieuws.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

12.12.2016 

Planperiode Structuurvisie Waddenzee verlengd

De planperiode van de huidige Structuurvisie Waddenzee is verlengd tot en met 31 december 2018. Deze planperiode zou normaal gesproken begin 2017 aflopen, maar de nieuwe Structuurvisie Waddenzee is pas januari 2019 gereed.[meer...]

Categorie: Overheid

12.12.2016 

Natura 2000-beheerplannen Waddengebied definitief vastgesteld

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland telt veel van deze gebieden, waaronder de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de vijf Waddeneilanden. Voor deze gebieden zijn...[meer...]

Categorie: Beheren, Overig, Wetgeving

07.12.2016 

Plan Holwerd aan Zee doorontwikkeld

HOLWERD - Afgelopen jaar is de slagingskans van het project Holwerd aan Zee onderzocht. Zo is er gekeken naar de kansen voor recreatie en natuur. Maar ook naar de effecten van een spoelmeer op de vaargeul Holwerd-Ameland. Deze...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch

29.11.2016 

VVD en PvdA willen rijksbijdrage voor baggeren Westgat

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD hebben een motie ingediend waarin ze pleiten voor een bijdrage van het rijk aan de plannen om het Westgat bij Lauwersoog te baggeren. Voor de beroepsvaart, warronder de visserij,...[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer, Visserij

28.11.2016 

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten 'verbeterdoelstelling'. Dat heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten. De samenwerkende partijen in het gebied zijn blij met de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Wetgeving

24.11.2016 

3,1 miljoen euro provinciale en gemeentelijke subsidie voor leefbaarheidsprojecten in de regio Eemsdelta

De provincie Groningen en de gemeenten in de regio Eemsdelta financieren vanuit het Fonds van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta drie projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de...[meer...]

Categorie: Overheid, Sociaal-economisch

24.11.2016 

Aanbesteding voor sterkere en energieneutrale Afsluitdijk van start

Rijkswaterstaat start donderdag 24 november met de aanbesteding voor een sterkere en energieneutrale Afsluitdijk. De relevante documenten worden geplaatst op TenderNed. Geïnteresseerde partijen kunnen zich dan aanmelden.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Energie, Overheid, Overig

24.11.2016 

Ecotopenkaart geeft inzicht in natuur Waddenzee

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke eenheden van groot belang. Eén van de manieren om veranderingen in ecosystemen en...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

23.11.2016 

Kan vaarrecreatie meer ruimte krijgen op de Waddenzee?

Kan er op meer plekken in de Waddenzee worden gevaren dan nu het geval is? Of wordt de natuur dan te veel verstoord? Daarover spraken vertegenwoordigers van de Bruine Vloot, de Wadvaarders, kanoërs, (jacht)havens en overheden in...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Wetgeving

23.11.2016 

Zoutwinning Waddenzee met beperking toegestaan

De zoutwinning onder de Waddenzee bij Harlingen mag van de Raad van State doorgaan. Maar de rechter heeft de vergunning wel ingeperkt. [meer...]


22.11.2016 

Lucht- en Landmacht oefenen samen bij De Marnewaard

De Koninklijke Lucht- en Landmacht oefenen dinsdag en vrijdag samen in en boven de Marnewaard.[meer...]

Categorie: Militaire activiteiten

21.11.2016 

Nieuwe website kennisuitwisseling Visserij

De nieuwe website Vistikhetmaar.nl moet het platform voor kennisuitwisseling in de visserij worden. Op deze website staat het lesmateriaal van het vak visserijkunde, en worden kennisdossiers bijgehouden over actuele thema’s in de...[meer...]

Categorie: Visserij, Voorlichting en educatie

16.11.2016 

Groot onderzoek naar luchtkwaliteit rondom afvaloven Harlingen

Na jaren van voorbereiding is dinsdag begonnen met het meten van de lucht rondom de afvalverbrandingsoven in Harlingen, het zogenoemde luchtkwaliteitsonderzoek.[meer...]

Categorie: Milieu, Onderzoek en Monitoring, Veiligheid

10.11.2016 

Vogels verwarren plastic met eten door geur algengroei

Vogels met een goede reukzin, zoals albatrossen en stormvogels, verwarren afval met eten omdat het een 'eetgeur' verspreidt.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

10.11.2016 

Oplossing uitbaggeren Westgat nabij

Wij betalen het baggeren, u betaalt onderzoek en de controle. Daar komt in kort het voorstel op neer om de toegang tot de haven van de Lauwersoog toch snel uit te baggeren.[meer...]

Categorie: Overheid, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer, Visserij

09.11.2016 

VN pakt nu ook plastic probleem aan

Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) heeft tijdens de World Ocean Summit op Bali de Clean Seas-campagne gelanceerd tegen plastic in de oceanen. Dit meldt de Plastic Soup Foundation.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap

04.11.2016 

Congres over kansen pakken in de Waddenregio

Hoe kunnen kansen in de Waddenregio verzilverd worden en wat is daar voor nodig? De afgelopen jaren is er door overheden en het Waddenfonds veel geïnvesteerd in het Waddengebied om de veerkracht en vitaliteit van de streek te...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

04.11.2016 

Project overstromingsrisico's Waddeneilanden

Wonen, werken en leven op een van de Waddeneilanden is soms net even anders dan aan de vaste wal. Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voerde samen met de Veiligheidsregio Fryslân en Antea group een scenario-onderzoek uit...[meer...]

Categorie: Klimaatverandering, Onderzoek en Monitoring, Veiligheid

04.11.2016 

Meer onderzoek naar invloed zandsuppleties op natuur langs de kust

Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties doen de komende 6 jaar gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen voor de natuur van het opspuiten van zand ter bescherming van de Nederlandse kust.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Veiligheid

31.10.2016 

Waddengebied verkozen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland

Het Nederlandse Waddengebied heeft de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland gewonnen. Het natuurgebied kreeg de meeste stemmen van het publiek en eindigde voor de nummers twee en drie: de Veluwe en Hollands Duin....[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

28.10.2016 

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

LEEUWARDEN – Door nachtelijke verlichting staat de duisternis onder druk in het Waddengebied. Daarom trekken meer dan veertig partijen nu aan de noodrem. Zij willen een Darksky Werelderfgoed Waddengebied. Duisternis moet een...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig

27.10.2016 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee van start met aanleg vogelbroedeiland en kwelderlandschap Marconi

Met de symbolische overdracht van stortsteen is de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en aanleg van twee natuurprojecten gestart. Met de verruiming wordt de vaarweg geschikt gemaakt voor grotere schepen met een diepgang...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig, Sociaal-economisch

26.10.2016 

NAM-onderzoek bodemdaling oogst kritiek

Lauwersoog - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet meer onderzoek doen naar een mogelijk forse bodemdaling van zandplaten ten zuidoosten van Ameland. Dat adviseert de landelijke Commissie mer in een beoordeling van de...[meer...]

Categorie: Energie, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

24.10.2016 

'Bodemdaling door gaswinning Waddenzee binnen de grenzen'

De bodemdaling door gaswinning in de Waddenzee is binnen de grenzen gebleven. Dat concludeert de NAM. De commissie MER, die controle op de gaswinning uitvoert, vindt dit aannemelijk. [meer...]

Categorie: Energie, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

21.10.2016 

Veel steun voor plastic-vrije Waddenzee

In het Waddengebied is er veel draagkracht, bereidheid en enthousiasme om te streven naar een plastic-vrije Waddenzee. Tegelijkertijd is het voor betrokken partijen lastig om het probleem goed aan te pakken.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

19.10.2016 

Tijdelijke uitkijktoren op Rottumerplaat doet nog een broedseizoen dienst

De uitkijktoren op Rottumerplaat is deze week afgebroken. Het kenmerkende bouwwerk met zijn spitse groene punt is door de weersinvloeden en zwam zo erg aangetast dat hij de veiligheidstoets dit voorjaar niet meer doorstond.[meer...]

Categorie: Beheren, Overig

18.10.2016 

Den Oever krijgt Waddenbelevingspunt

Een Waddenbelevingspunt. Zo heet het bijzondere bouwwerk dat volgend jaar verrijst op een van de meest winderige plekken van Den Oever, het Noord-Hollandse dorp dat aan het begin van de Afsluitdijk ligt. Knevel Architecten uit...[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie

10.10.2016 

Wadden genomineerd voor Mooiste Natuurgebied

Het Nederlandse Waddengebied is genomineerd voor de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland, die vandaag van start is gegaan. ‘Terecht,’ concludeert Han Lindeboom namens de organisaties die het gebied voor hebben...[meer...]

Categorie: Overig, Voorlichting en educatie

06.10.2016 

Terugbrengen platte oester in Waddenzee is gewenst en kansrijk

LEEUWARDEN – Het terugbrengen van de platte oester in de Waddenzee is zowel ecologisch als sociaal-maatschappelijk gewenst en kansrijk. Het opstarten van een kleinschalig herstelproject van de platte oester in de Waddenzee zou...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

04.10.2016 

Pleidooi voor koepel Waddenpromotie

MARRUM - Maandagavond kwamen 120 belangstellenden naar de netwerkbijeenkomst bij recreatiebedrijf SeedyksterToer. Tijdens deze avond sprak Waddenboegbeeld Gerard Kremer over de kansen voor waddenkusttoerisme, werd het predicaat...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie

28.09.2016 

Werelderfgoed Waddenzee En Nacht Centraal Tijdens Bijeenkomst Op 3 Oktober

Marrum – Op maandagavond 3 oktober organiseert Stichting Regiomarketing Toerisme in samenwerking met Waddengoud en de SeedyksterToer een netwerkbijeenkomst in Marrum met als hoofdthema’s Werelderfgoed Waddenzee en nachtbeleving.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

27.09.2016 

Lucht- en Landmacht oefenen boven Marnewaard

Eenheden van de Lucht- en Landmacht oefenen van dinsdag tot en met vrijdag in en boven de Marnewaard.[meer...]

Categorie: Militaire activiteiten

27.09.2016 

Onderzoekproject ontwikkeling onbeviste mosselbanken: Gesloten gebieden Waddenzee

De natuurlijke ontwikkeling van onbeviste mosselbanken in de Waddenzee wordt in kaart gebracht. Kennis die hieruit naar voren komt kan direct gebruikt worden bij de beleidsvorming omtrent het beheer van de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

27.09.2016 

Contouren nieuwe dijk Delfzijl worden zichtbaar

De afgelopen maanden hebben vrachtwagens van Heuvelman Ibis en De Waard vele duizenden kubieke meters zand aangebracht op het voormalig Maringterrein, vlakbij het stadscentrum van Delfzijl. Hier komt, een stukje verder...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch

22.09.2016 

Waddenacademie positief over Investeringskader Waddengebied

De Waddenacademie heeft de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, Friesland en Groningen schriftelijk haar reactie op het Investeringskader gegeven.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overheid, Overig

22.09.2016 

Burgers en landbouwers uiten zorgen over verhoging waterpeil Lauwersmeer

Op de bestuursvergadering van waterschap Noorderzijlvest verschenen woensdagavond enkele tientallen landbouwers en omwonenden van de oevers van het Lauwersmeer. Zij maken zich grote zorgen over de mogelijke proef om de waterstand...[meer...]

Categorie: Landbouw, Veiligheid

22.09.2016 

Drie landen, één Waddenzee: hoe beheer je dat?

Al meer dan 30 jaar wordt de Waddenzee gezamenlijk beheerd door Denemarken, Duitsland en Nederland. Tijd voor een evaluatie over hoe deze trilaterale samenwerking eigenlijk functioneert, vonden onderzoekers van het Europese...[meer...]

Categorie: Beheren, Internationaal

21.09.2016 

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Waddentoerisme

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het duurzame toeristische en recreatieve aanbod in het waddengebied. Per project kan maximaal € 500.000,-- subsidie worden...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch

21.09.2016 

Bijzonder veel mosselzaad in westelijke Waddenzee

Er is dit najaar een ongekende hoeveelheid mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale mosselbanken is in totaal 95 miljoen kilogram mosselzaad in kaart gebracht.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

16.09.2016 

Harlinger bagger voor kust Westhoek

Schoon slib uit de haven stimuleert kwelderaangroei - Vanaf september starten de gemeente Harlingen, It Fryske Gea en EcoShape een bijzonder experiment: 300.000 kuub slib uit de haven van Harlingen wordt gebruikt voor de aangroei...[meer...]

Categorie: Beheren, Natuur en Landschap, Overig

14.09.2016 

Provincie legt afvaloven boete op na storing

Leeuwarden - Afvalverwerkingsbedrijf Omrin, eigenaar van de Reststoffen Energiecentrale (REC) in Harlingen, moet 45.000 euro boete betalen aan de provincie Fryslân. De boete is een gevolg van de storing die het afgelopen...[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid, Wetgeving

14.09.2016 

Waddenzeedijk bij Zwarte Haan, Holwerd en Wierum weer veilig

De Waddenzeedijk bij Zwarte Haan, Holwerd en Wierum is weer veilig. Dat meldt Wetterskip Fryslân.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid

12.09.2016 

Engelsmanplaat heeft nieuwe wadwachtpost

Staatsbosbeheer heeft deze zomer de 35-jaar oude iconische vogelwachtershut op de Engelsmanplaat vervangen door een nieuwe wadwachtpost. ‘De Kalkman’, zoals de nieuwe post heet, staat op een onbewoonde zandplaat tussen Ameland en...[meer...]

Categorie: Beheren, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

08.09.2016 

Activisten blokkeren kolencentrale in Eemshaven

Activisten van Greenpeace voeren momenteel actie bij de Eemshaven in Groningen. Ze blokkeren daar de toegang tot een kolencentrale.[meer...]

Categorie: Energie, Klimaatverandering, Overig

08.09.2016 

Onrust Terschelling over bescherming huizen tegen het water

Er is politieke onrust ontstaan op Terschelling over de bescherming van Terschelling-West tegen vooral de Waddenzee. Ooit is afgesproken dat de gemeente Terschelling hiervoor niet verantwoordelijk is en wordt, maar zo als het nu...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Overig, Veiligheid

08.09.2016 

Onbemand vliegtuig van RWS inspecteert boven Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft afgelopen dinsdag voor het eerst een test gedaan boven de Waddenzee met een onbemand vliegtuig.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overheid

07.09.2016 

Financieel plan voor brede sluis naar Schultz gestuurd

Kornwerderzand - De lobby voor een bredere sluis bij Kornwerderzand is gisteren een nieuwe fase ingegaan. Een financieel plan van de regio om de sluis te bekostigen is naar minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig, Sociaal-economisch

31.08.2016 

Geld Waddenfonds voortaan meer naar grote projecten

De drie waddenprovincies willen af van de grote hoeveelheid kleine projecten die het geld uit het Waddenfonds opslokken.[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

30.08.2016 

Bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de Afsluitdijk is gering

In opdracht van de Waddenacademie heeft Altenburg & Wymenga in samenwerking met Goede Vissers een monitoringsprogramma uitgevoerd naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Visserij

29.08.2016 

Ontwerp Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk bekend

Bouwcombinatie Dijkstra Draisma/ GEAR Architectencombinatie gaat het Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk realiseren. Klaas Kielstra, gedeputeerde Provincie Fryslân en Gea Akkerman, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân hebben...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie

26.08.2016 

Rijkswaterstaat zet in op natuurherstel Griend

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich de komende weken in voor het natuurherstel van het onbewoonde Waddeneiland Griend.[meer...]


25.08.2016 

Haaienei met levend embryo gevonden bij Schiermonnikoog

Een bijzondere vondst op Schiermonnikoog. Sieger Rozendal en Cor Visser zagen een haaienei in het water vlak bij het strand. Het embryo dat erin zit, leeft nog.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

25.08.2016 

Herstelwerkzaamheden voor vogeleiland Griend van start

De herstelwerkzaamheden voor het vogeleiland Griend zijn begonnen. Het eiland wordt bedreigd in zijn voortbestaan.[meer...]

Categorie: Beheren, Natuur en Landschap, Overig

24.08.2016 

Herstel van zeegras bedreigd door schimmel

Al decennia lang proberen biologen zeegras terug te krijgen in de Waddenzee en de Grevelingen. Nederlandse onderzoekers – onder wie Laura Govers van de Radboud Universiteit – hebben nu ontdekt waarom dat steeds niet lukt: het...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

24.08.2016 

Hand aan de kraan bij zoutwinning Wad

LEEUWARDEN - Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak ondertussen de invloeden op de natuur in de gaten te houden. Daarbij is het essentieel de ‘hand op de kraan’ te houden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

23.08.2016 

Waddenacademie brengt position paper Zoutwinning onder de Waddenzee uit

Over de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van European Salt Company, is in de loop van het afgelopen jaar een stevige maatschappelijke discussie ontstaan,...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch

19.08.2016 

Mossels versnellen kwelderherstel na langdurige droogte

Mossels zijn belangrijke bewoners van de diepere getijdenplaten en geulen langs de Nederlandse kust. In de Verenigde Staten zoeken mossels het graag hogerop en groeien ze tussen de planten. Daar blijken ze een belangrijke rol te...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

18.08.2016 

Proefboringen Schiermonnikoog voorlopig uitgesteld

Energieconcern Engie stelt de proefboringen op Schiermonnikoog voorlopig uit. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog woensdag had met het energiebedrijf.[meer...]

Categorie: Energie, Overig, Sociaal-economisch

17.08.2016 

Nieuwe vaarroute Blauwe Balg geopend

De nieuwe vaarroute de Waardgronden tussen de eilanden Ameland en Terschelling is geopend. De route is speciaal voor de recreatievaart en gaat ten zuiden langs de Blauwe Balg.[meer...]

Categorie: Beheren, Recreatie, Wetgeving

28.07.2016 

Het Groninger Landschap eigenaar Bunkercomplex Termunten

Het bunkercomplex Fiemel in Termunten is door de Stichting Museum 1939-1945 overgedragen aan Het Groninger Landschap. In overleg met deskundigen gaat Het Groninger Landschap het complex daar waar nodig restaureren, beheren en...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Recreatie, Voorlichting en educatie

26.07.2016 

Bijzondere vondst Waddenzee: Honderden eitjes van de zeekat

De Waddenunit heeft tijdens het uitvoeren van een mosselbemonsteringsprogramma in de Waddenzee een bijzondere ontdekking gedaan. De bemanning van inspectieboot Asterias van het Ministerie van Economische Zaken vond namelijk in...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

25.07.2016 

Monitoringsadvies gemaal Vijfhuizen

Monitor de aanwezigheid van vissen bij het gemaal in het Friese Vijfhuizen zowel binnen- als buitendijks. En beperk je in de monitoring niet alleen tot vissen, maar kijk ook naar het bodemleven, naar de planten, vogels en de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

25.07.2016 

Gemeente Vlieland: "Kom niet op oefenterrein De Vliehors"

De gemeente Vlieland waarschuwt op haar website voor de gevaren en wijst mensen op de regels van militair oefenterrein De Vliehors. Volgens de gemeente komt het de laatste tijd geregeld voor dat mensen de waarschuwingsborden met...[meer...]

Categorie: Militaire activiteiten, Recreatie, Veiligheid

21.07.2016 

Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde (‘ranking’) hebben deze activiteiten in twee domeinen, het Waddenzee-ecosysteem enerzijds en de economische en sociaal-culturele...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring, Overig, Sociaal-economisch

20.07.2016 

Zee krijgt meer macht in kwelders Holwerd

In Holwerd moet de zee meer invloed krijgen op de kwelders. Daarom wordt de simmerdyk verlaagd. Greppels worden wat minder diep gemaakt zodat het vee er geen last van heeft. Volgende week gaan de werkzaamheden van start.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

19.07.2016 

Bezoekerscentra Waddenzee benieuwd naar intensievere samenwerking

De eerste bijeenkomst van de verschillende bezoekerscentra in het Waddengebied zorgde voor positieve reacties. De ontmoeting werkte inspirerend en er werden gezamenlijke kansen gezien.[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch, Voorlichting en educatie

18.07.2016 

Sector blij met hoeveelheid mosselzaad

De natuur is de mosselkwekers positief gezind dit seizoen. Er zijn hele grote hoeveelheden mosselzaad gevallen op de Waddenzee (en in Zeeland).[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Visserij

18.07.2016 

Onderhoud aan rijksmonument in Waddenzee

Archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verrichten van 11 t/m 22 juli onderwater-werkzaamheden aan de scheepswrakken van rijksmonument Burgzand Noord bij Texel.Het wrak waar recentelijk een unieke 17de-eeuwse...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring, Voorlichting en educatie

15.07.2016 

Waddennatuur op de (ansicht)kaart

Kaartenactie vraagt aandacht voor bescherming en behoud Waddennatuur[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Voorlichting en educatie

13.07.2016 

Industrie Convenant Eemsdelta: nieuwe stap naar duurzaam chemiecluster Eemsdelta

De provincie Groningen, Industriepartners, NOM, Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) hebben gisteravond het Industrie Convenant Eemsdelta 2016-2020 ondertekend. Hiermee conformeren de ondertekenende...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig, Sociaal-economisch

12.07.2016 

Proef met stiltefestival op Schiermonnikoog

Doesburg - De Waddeneilanden krijgen er weer een nieuw festival bij. Van 16 tot en met 18 september beleeft het festival ´Stil op Schier´ zijn eerste editie. Initiatiefnemer is André Bikker uit Doesburg: ,,We willen op dit...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie

06.07.2016 

Meerjarig programma om ecologie in Eems-Dollard op te knappen

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard werken, om zeldzame natuurwaarden veilig te stellen en de balans met economische activiteiten te verbeteren. In het meerjarige...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

04.07.2016 

Gerard Kremer aangesteld als boegbeeld voor Toerisme Werelderfgoed Waddenzee

DELFZIJL – Gerard Kremer gaat vanaf 1 juli aan de slag als boegbeeld voor toerisme Werelderfgoed Waddenzee. Zijn belangrijkste opdracht is om er voor te zorgen dat er meer toeristische kansen worden gegrepen die de...[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch, Voorlichting en educatie

01.07.2016 

Waddenfonds maakt investering mogelijk van € 90 miljoen in vijf grote projecten

Het Waddenfonds reserveert € 47,5 miljoen voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Voor drie projecten op de...[meer...]


28.06.2016 

Boskalis en KWS mogen zeedijk opknappen

Het waterschap Noorderzijlvest gunt het dijkverbeteringsproject Eemshaven-Delfzijl aan Boskalis Nederland en KWS infra.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Veiligheid

28.06.2016 

Groningen Seaports krijgt 1e mobiele ballastwatersysteem

Groningen Seaports heeft de primeur met het mobiele behandelsysteem voor ballastwater ‘InvaSave’ van van Damen Shipyards. De havenbeheerder gaat de installatie inzetten voor zeeschepen in Delfzijl en Eemshaven. Tijdens het...[meer...]

Categorie: Milieu, Sociaal-economisch

27.06.2016 

Zeer geslaagde Dag van het Wad

Honderden mensen genoten gisteren van de ‘Dag van het Wad’. Toeristen en bewoners hebben door tal van verschillende activiteiten het Werelderfgoed Waddenzee gevoeld, geproefd en beleefd.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig, Voorlichting en educatie

25.06.2016 

Gif in deel mosselen Oosterschelde

Mosselen en oesters uit een deel van de Oosterschelde mogen voorlopig niet worden verkocht omdat er mogelijk een giftige stof in zit. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dat bepaald. Oesters en mosselen in de...[meer...]

Categorie: Overig, Veiligheid, Visserij

Displaying results 101 to 200 out of 7313