Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

08.05.2017 

Uitvoeringsprogramma Dark Sky Waddengebied

Een groot congres in 2018, nachtelijke wandelingen, sterrenschuren, duisternistuinen en pelgrimsroutes. Het is een greep uit het nieuwe uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

08.05.2017 

Meer rust voor vogels en zeehonden op ‘t Wad

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee tijdelijk beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie

02.05.2017 

Zeldzame witoogeend in Lauwersmeer

In het Lauwersmeergebied en Lauwersoog zien vogelaars al een paar dagen een witoogeend rondzwemmen. De witoogeend is de zeldzaamste duikeend van Europa. De aantallen zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen. De vogel heeft...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

01.05.2017 

Nieuw waterbehandelingssysteem in noordelijke havens

Groningen Seaports introduceerde vorige week voor de haven van Delfzijl en de Eemshaven een nieuw waterzuiveringssysteem. In twee jaar hebben Damen Shipyards en Mariflex op initiatief van Groningen Seaports een nieuw mobiel...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Sociaal-economisch

25.04.2017 

Wat te doen met Waddenplastic?

Afvalverwerkingsbedrijf Suez onderzoekt het recyclen van plastic uit de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Milieu, Onderzoek en Monitoring

21.04.2017 

Bunkers op Vlieland letterlijk aan het licht gebracht

De bunkers van stelling 12H op Vlieland waren jarenlang een goed bewaard geheim. Het is het enige bunkercomplex dat nog intact is. Het wordt nu teruggebracht in oude staat, met als doel om er uiteindelijk een bunkermuseum van te...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

18.04.2017 

Pilotstudie inzicht in toerisme Waddengebied

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Sociaal-economisch

12.04.2017 

Monitoring relatie waterrecreatie en natuur Waddenzee

Eerste onderzoekjaar bijna afgerond[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Recreatie

12.04.2017 

Bouw nieuw gemaal in Waddenzeedijk bij Marrum gestart

Maandag 3 april zijn de werkzaamheden voor project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ bij Marrum officieel gestart.[meer...]

Categorie: Klimaatverandering, Natuur en Landschap, Overheid, Veiligheid

11.04.2017 

Jaarverslag Waddenfonds beschikbaar

In het afgelopen jaar heeft het Waddenfonds 22 miljoen euro kunnen investeren in 19 projecten. Deze projecten zijn in dit jaarverslag opgenomen in een totaaloverzicht van alle gehonoreerde subsidieaanvragen uit het afgelopen...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

11.04.2017 

Chemport Europe gaat vergroening chemie aanjagen

De chemiesector in Groningen en Drenthe wil wereldwijd een leidende rol gaan spelen in de groene chemie, waarbij chemische bedrijven gebruik maken van duurzame grondstoffen. Daarin is nu een volgende stap gezet. In het nieuwe...[meer...]

Categorie: Milieu, Sociaal-economisch

07.04.2017 

Sterren kijken in een starbarn aan het Wad

De echte duisternis ervaren, sterren kijken in een starbarn en de activiteiten van nachtdieren en planten observeren. Naar het zich laat aanzien, kan dat volgend jaar in Zwarte Haan. Het was de plek waar architecte Nynke-Rixt...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig

06.04.2017 

Inspirerende ideeën voor nieuwe toekomst Tonnenloods op Terschelling

Woensdagavond 5 april presenteerden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling een denkrichting met visualisaties voor een mogelijke toekomstige invulling van de Tonnenloods in West-Terschelling.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Overig, Voorlichting en educatie

03.04.2017 

'Natuurorganisaties en toerisme moeten meer samenwerken'

Natuurorganisaties en toerismeondernemers in het Waddengebied moeten meer oog hebben voor elkaars belangen. Ze moeten niet de strijd met elkaar aangaan. Dat zegt Jasper Heslinga van de Rijksuniversiteit Groningen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Sociaal-economisch

28.03.2017 

Provincie trekt 21.000 uit voor zilte groenten Terschelling

De provincie steunt de teelt van zoute groente op Terschelling met 21.000 euro subsidie. Het geld komt ui het Iepen Mienskipsfonds. Door het telkens hoger wordende water wordt ook de landbouwgrond almaar zouter. Stichting De...[meer...]

Categorie: Landbouw, Milieu, Overig

28.03.2017 

Inval bij Harlinger schelpenbedrijf vanwege fraude

De Inspectie Leefomgeving en Transport van Rijkswaterstaat hebben maandag een inval gedaan bij twee locaties van een schelpenbedrijf in Harlingen.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Wetgeving

23.03.2017 

Start onderzoek rol mosselbanken en zeegrasvelden op voortbestaan Griend

Onderzoekers starten een experiment om inzicht te krijgen in de samenhang tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het Waddeneiland Griend. Aan twee kanten van het vogeleiland komen stroken met mosselkratjes en zeegras. Het gaat in...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

22.03.2017 

Ameland krijgt LED-verlichting

Ameland laat alle openbare verlichting op het eiland vervangen door duurzame LED-verlichting. Buiten de bebouwde kom en bij de wegen naar het strand komt blauwgroene verlichting, dat minder schadelijk is voor de natuur.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Natuur en Landschap

22.03.2017 

Werkzaamheden Afsluitdijk van maart 2017 tot en met september 2017

Rijkswaterstaat werkt van maart 2017 tot en met september 2017 op diverse plaatsen op de Afsluitdijk. Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan de Stevinsluizen, één van de draaibruggen van het Lorentzsluizencomplex en de heftorens...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Verkeer en Vervoer

18.03.2017 

Deense Nationalpark Vadehavet op werkbezoek

Op 17 en 18 maart waren twintig vertegenwoordigers van het Deense Nationalpark Vadehavet ( Deens voor Waddenzee) op werkbezoek in Nederland. Op 17 maart kregen ze in het Huis voor de Wadden nadere uitleg over de Nederlandse...[meer...]

Categorie: Internationaal, Natuur en Landschap, Sociaal-economisch

15.03.2017 

Proefschrift over zeegraszaden

Zeegrasvelden vormen belangrijke kraamkamers voor verschillende vissoorten, ze dragen bij aan een hoge biodiversiteit en aan kustbescherming door de golfslag te dempen. Bescherming en herstel van de kustecosystemen is dus erg...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

14.03.2017 

Vogelsterfte door windturbines omlaag met weinig rendementsverlies

In het Eemshavengebied vallen veel vogels ten prooi aan de 88 daar geplaatste windturbines. Veel meer dan in de rest van Nederland. En dat zullen er alleen maar meer worden wanneer de plannen voor nog eens 64 windturbines worden...[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

10.03.2017 

Strandval op westkust Ameland

Afgelopen dagen is er een strook van ongeveer 40 m van het strand van de westkust van Ameland weggezakt in zee, een zogeheten strandval. Dit gebeurde ten zuidoosten van de Cat Club Ameland naast een strekdam.[meer...]

Categorie: Overheid, Overig, Veiligheid

09.03.2017 

Innovatie en internationale samenwerking op het Wad

Rijkswaterstaat is beheerder van de Waddenzee. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het water, de zeebodem en het grootste deel van de kust in het Waddengebied.[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

06.03.2017 

Werelderfgoedstatus beter zichtbaar in Waddenhavens

De bestuursleden van de Jachthavens op de Waddeneilanden kwamen afgelopen weekeinde bijeen op Schiermonnikoog. Daarbij krijgen ze een aantal pr-attributen om de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee ook beter zichtbaar te maken. [meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Voorlichting en educatie

03.03.2017 

Plan energieopwekking Afsluitdijk

Bij het versterken van de Afsluitdijk worden onder meer grote pompen ingebouwd bij Den Oever, die ervoor zorgen dat er meer water kan worden afgevoerd van het IJsselmeer naar de Waddenzee. De pompen zorgen voor een forse toename...[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overig

28.02.2017 

'Lauwersmeer bij mooiste meren van Europa'

Volgens de grote Europse boekingssite Skyscanner behoort het Lauwersmeer tot de dertien mooiste meren van Europa. 'Van de aardrijkskundeles ken je natuurlijk het IJsselmeer, het Sneekermeer, het Markermeer of het Veluwemeer. Met...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie

24.02.2017 

Zeesluis Farmsum vanaf zaterdag weer continue in bedrijf

Als de weersomstandigheden het toelaten, plaatst Rijkswaterstaat zaterdagochtend de deur van zeesluis Farmsum in Delfzijl terug. Hierdoor kan de scheepvaart 's avonds de sluis weer 24 uur per dag passeren. Tot die tijd kan nog...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Verkeer en Vervoer

23.02.2017 

Vier ton EZ voor Texels kenniscentrum zilte landbouw

Het ministerie van Economische Zaken stelt 400.000 beschikbaar voor ontwikkeling van een kenniscentrum voor zilte landbouw.[meer...]

Categorie: Landbouw, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch

23.02.2017 

Voorproefje film over Eems-Dollard

In 2018 moet er een uitgebreide tv-reportage komen over de ecologische problemen in de Eems-Dollard.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

23.02.2017 

Door storm minder afvaarten naar de eilanden

Rederij Doeksen heeft vanwege de storm die donderdag wordt verwacht de veerdiensten aangepast.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

22.02.2017 

Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? En wat is de beste manier; moet dat actief of kan dat passief? Deze vragen worden steeds actueler nu de visserij in...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

21.02.2017 

Provincie wil stenen maken van baggerslib

Slib uit de Eems-Dollard wordt steeds vaker hergebruikt. Het ophogen van dijken, het verbeteren van landbouwgrond en nu is er weer een nieuwe bestemming voor: er worden stenen van gemaakt.[meer...]

Categorie: Beheren, Milieu, Overig

20.02.2017 

Rijkswaterstaat met herstel sluisdeur Farmsum gestart

Rijkswaterstaat is vanmorgen gestart met het vervangen van de kapotte scharnier van één van de deuren van zeesluis Farmsum in Delfzijl. De werkzaamheden gaan minimaal een week duren.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Veiligheid, Verkeer en Vervoer

20.02.2017 

Museum Universiteit: Toerisme in het waddengebied

Op zondag 2 april organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van de Museum Universiteit.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Sociaal-economisch

15.02.2017 

Werelderfgoed-logo gezamenlijk beeldmerk van inzet op de Wadden

Bewoners, bedrijven en toeristen in het Waddengebied gaan vanaf 2017 duidelijk merken dat de beheerders van het Waddengebied steeds beter samenwerken. De beheerders gaan actief het Waddenzee Werelderfgoed-logo gebruiken om de...[meer...]

Categorie: Beheren, Natuur en Landschap, Overig

15.02.2017 

Engie ziet zelf af van gasboringen bij Schiermonnikoog

Engie ziet af van gasboringen bij Schiermonnikoog, ondanks dat het mag van de Raad van State. Met dat nieuws komt het energiebedrijf vandaag.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Sociaal-economisch

15.02.2017 

Proefboringen bij Schiermonnikoog mogen doorgaan

ENGIE E&P Nederland B.V. kan beginnen met proefboringen naar aardgas in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard tegen de...[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Natuur en Landschap, Wetgeving

14.02.2017 

Onderzoek mosselbanken met drones

Wageningen Marine Research onderzoekt samen met Wageningen Environmental Research (Alterra) hoe drones ingezet kunnen worden bij onderzoek aan mosselbanken. In 2016 worden opnames gemaakt van verschillende droogvallende mossel-...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

14.02.2017 

Mosselen in kratjes moeten eilandje Griend behouden

Bij Griend wordt in maart een proef uitgevoerd met mossels. Aan de noord- en zuidkant van het Waddeneilandje komen twee stroken van 800 bij 200 meter. Daar komen kratjes met mosselen te staan. De schulpdieren moeten zich hechten...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

10.02.2017 

Nuon bouwt mega-zonnepark in Eemshaven

In de Eemshaven komt een mega-zonnepark van Nuon. Het energiebedrijf wil de exploitatie windparken en zonneparken combineren. Dat meldt de NOS.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Sociaal-economisch

10.02.2017 

Sandbox succes op Ameland

Rijkswaterstaat en Deltares presenteerden op de jaarlijkse informatieavond van terreinbeheerders de Sandbox. Dit is een innovatief interactief model waarmee de beweging van water langs de kust visueel gemaakt wordt.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

09.02.2017 

Virtuele boeien in het Waddengebied?

Vanuit het Actieplan Vaarrecreatie Waddengebied wordt op dit moment hard gewerkt aan een proef met virtuele markering. Op de testlocatie hoeven dan geen fysieke boeien in het water. Wadvaarders zien de boeien door middel van...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Verkeer en Vervoer

08.02.2017 

Levensechte politietraining op de Waddenzee

De Waddenunit organiseerde in samenwerking met de politieschool in Drachten een training op de Waddenzee. Aan boord van de m.s. Asterias van de Waddenunit (Ministerie Economische Zaken) oefenden de studenten met vier levensechte...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig, Veiligheid

08.02.2017 

Minister geeft groen licht voor baggeren Westgat

Het baggeren van het Westgat bij Lauwersoog kan beginnen. Minister Melanie Schultz van Haegen is akkoord gegaan met het voorstel van de provincie Groningen en de gemeente De Marne, dat heeft aangegeven de baggerkosten te willen...[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer, Visserij

07.02.2017 

Algen in de Eemshaven groeien als kool

Grootschalige proef met algenteelt[meer...]

Categorie: Landbouw, Milieu, Onderzoek en Monitoring

03.02.2017 

Geen Rabo-geld voor bedrijven die gas winnen in Waddengebied

De Rabobank zal geen geld beschikbaar stellen voor het winnen van gas onder het Waddengebied.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Natuur en Landschap, Sociaal-economisch

01.02.2017 

Minister neemt nog voor verkiezingen besluit over baggeren Westgat

Minister Melanie Schultz van Haegen neemt nog voor de verkiezingen op 15 maart een besluit over het wel of niet uitbaggeren van het Westgat. Dit is de vaargeul van Lauwersoog naar de Noordzee. De minister heeft dat aan het...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Visserij

30.01.2017 

Nieuwe functie voormalige 'Garnalefabryk' Peasens-Moddergat

MODDERGAT – Gelegen aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee gaat de historisch oude Garnalefabryk bij Paesens-Moddergat een pleisterplaats zijn voor culturele, informatieve en inspirerende ontmoetingen. Daarvoor is er nu het...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Recreatie, Sociaal-economisch, Voorlichting en educatie

26.01.2017 

'Schiere monniken' presenteren markant kloosterontwerp

Het nieuwe klooster op Schiermonnikoog moet een modern en markant baken op het eiland worden. De cisterciënzer monniken die een jaar geleden naar Schiermonnikoog verhuisden presenteren deze week hun plan aan de bewoners.[meer...]

Categorie: Overig

26.01.2017 

Trilaterale workshop over Swimway

Op 26 en 27 januari wordt er aan het Thünen Instituut in Hamburg een workshop georganiseerd over de SwimWay. Doel is om in 2018 te komen tot een trilateraal Swimway-programma voor de gehele Waddenzee.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Visserij

25.01.2017 

Onderzoek naar loslatende stenen op Waddenzeedijk

WADDENGEBIED - Het innovatieve materiaal Elastocoast, dat is gebruikt voor de verbetering van de Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum, voldoet op dit traject niet aan de verwachtingen.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Onderzoek en Monitoring, Veiligheid

25.01.2017 

Provincie laat NIOZ kansen zeewier voor Noord-Holland onderzoeken

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en biobrandstof. De provincie Noord-Holland wil deze kansen benutten door het...[meer...]

Categorie: Milieu, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch

24.01.2017 

Herinrichting veerdam Ameland begint volgende week

De herinrichting van de veerdam bij Nes op Ameland begint volgende week. Er komen busperrons en een taxistandplaats. Verder wordt de toegangsweg geasfalteerd, het parkeerterrein wordt opnieuw ingericht en er komt een fiets- en...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Verkeer en Vervoer

23.01.2017 

Positieve jaarcijfers Harlinger haven

HARLINGEN - De Harlinger haven heeft een goed jaar achter de rug. De totale goederenoverslag met zee- en binnenschepen steeg in 2016 met 12% van 3.307.952 naar 3.720.964 ton.[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer, Visserij

20.01.2017 

Gezamenlijke kennis helpt conflicten in Waddengebied beheersen

De Nederlandse Waddenkust is een uniek natuurgebied, dat sinds de zestiger jaren steeds sterker beschermd wordt. Het beheer van natuur botst soms met benutting van het gebied voor bijvoorbeeld visserij, recreatie en...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

19.01.2017 

Vuurtoren Texel dicht voor onderhoud

In en rond de vuurtoren van Texel worden tussen 23 januari en 3 februari onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze twee weken is de toren daarom gesloten. Er wordt gewerkt aan het toegangspad en in de toren. Na 3 februari is de...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie

17.01.2017 

Kunststofsteiger voor strandgasten Harlingen

Via een kunststofsteiger moeten strandgasten vanaf komend zomerseizoen schoon en prettig het water van de Waddenzee bereiken. Vandaag heeft het College van B&W besloten in totaal 200 m2 aan modulaire kunststofblokken aan te...[meer...]

Categorie: Overheid, Recreatie

17.01.2017 

Eerste van twaalf sterrenhutten komt bij zeedijk Het Bildt

Bij Zwarte Haan, bij Sint-Anne op het Bildt, komt de eerste van twaalf sterren-uitkijk-punten van het Waddengebied. Vier jonge architecten maken er een ontwerp voor. De bedenkers, waaronder architect Nynke Rixt Jukema, noemen het...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

16.01.2017 

Bijzondere vogeltelling van Waddenzee tot Zuid-Afrika

LEEUWARDEN – Is de Waddenzee nog steeds een zwakke schakel voor wadvogels? Dat is één van de vragen die afgelopen weekend centraal stond bij de tweede grote simultaantelling van Wadvogels.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

11.01.2017 

Rijkswaterstaat treft maatregelen voor hoogwater

Rijkswaterstaat geeft waarschuwingen uit voor verhoogde waterstanden vanwege de storm die vanaf vanmiddag over de Waddenzee trekt. Rijkswaterstaat treft een aantal maatregelen en informeert belanghebbenden zoals de rederijen,...[meer...]


10.01.2017 

Kansenkaart Randen van het Wad gelanceerd

Het Programma Rijke Waddenzee heeft een nieuwe kansenkaart uitgebracht voor de Randen van het Wad. De kaart geeft een overzicht van projecten die het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030 dichterbij moet brengen. Deze...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig, Recreatie, Sociaal-economisch

09.01.2017 

Gevonden ei hondshaai komt uit

Het ei met een levend embryo van een hondshaai dat in augustus op het strand van Schiermonnikoog werd gevonden, is zaterdag uitgekomen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

06.01.2017 

Rapport Verkenning Slibhuishouding Waddenzee

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland en heeft sinds 2008 de status van UNESCO werelderfgoed. Nederland heeft daarmee de taak om er voor zorg te dragen dat de ecologische kwaliteit van het...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

23.12.2016 

Kerstvakantie: Beperkte nieuwsvoorziening

Het team van Waddenzee.nl is met kerstvakantie.[meer...]

Categorie: InterWad

23.12.2016 

Garnalenvissers krijgen tijd voor duurzame investeringen

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde vergunning heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en daarmee krijgen de garnalenvissers...[meer...]


21.12.2016 

Waddenfonds steunt twee lokale leefbaarheidsinitiatieven

Het Waddenfonds draagt ruim € 55.000,-- bij aan twee projecten in de Waddenregio die de leefbaarheid versterken. Uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) wordt een subsidie verstrekt voor een nieuwe dorpstuin op Schiermonnikoog en...[meer...]

Categorie: Overig

21.12.2016 

Advies veerverbinding Holwerd-Ameland

De veerverbinding Holwerd-Ameland staat al jaren in de publiciteit vanwege de regelmatig optredende vertragingen en de sterke toename van het baggerbezwaar in de vaargeul. De minister van I&M heeft medio 2015 in een kamerbrief...[meer...]

Categorie: Beheren, Overheid, Verkeer en Vervoer

16.12.2016 

Facts en figures over onbewoonde Waddeneilanden

Nieuwe brochure ‘Op een onbewoond eiland in de Waddenzee’ van alle beheerders van eilanden en platen[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

14.12.2016 

Veel mosselbankjes in Waddenzee

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt Visserijnieuws.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

12.12.2016 

Planperiode Structuurvisie Waddenzee verlengd

De planperiode van de huidige Structuurvisie Waddenzee is verlengd tot en met 31 december 2018. Deze planperiode zou normaal gesproken begin 2017 aflopen, maar de nieuwe Structuurvisie Waddenzee is pas januari 2019 gereed.[meer...]

Categorie: Overheid

12.12.2016 

Natura 2000-beheerplannen Waddengebied definitief vastgesteld

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland telt veel van deze gebieden, waaronder de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de vijf Waddeneilanden. Voor deze gebieden zijn...[meer...]

Categorie: Beheren, Overig, Wetgeving

07.12.2016 

Plan Holwerd aan Zee doorontwikkeld

HOLWERD - Afgelopen jaar is de slagingskans van het project Holwerd aan Zee onderzocht. Zo is er gekeken naar de kansen voor recreatie en natuur. Maar ook naar de effecten van een spoelmeer op de vaargeul Holwerd-Ameland. Deze...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch

29.11.2016 

VVD en PvdA willen rijksbijdrage voor baggeren Westgat

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD hebben een motie ingediend waarin ze pleiten voor een bijdrage van het rijk aan de plannen om het Westgat bij Lauwersoog te baggeren. Voor de beroepsvaart, warronder de visserij,...[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer, Visserij

28.11.2016 

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten 'verbeterdoelstelling'. Dat heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten. De samenwerkende partijen in het gebied zijn blij met de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Wetgeving

24.11.2016 

3,1 miljoen euro provinciale en gemeentelijke subsidie voor leefbaarheidsprojecten in de regio Eemsdelta

De provincie Groningen en de gemeenten in de regio Eemsdelta financieren vanuit het Fonds van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta drie projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de...[meer...]

Categorie: Overheid, Sociaal-economisch

24.11.2016 

Aanbesteding voor sterkere en energieneutrale Afsluitdijk van start

Rijkswaterstaat start donderdag 24 november met de aanbesteding voor een sterkere en energieneutrale Afsluitdijk. De relevante documenten worden geplaatst op TenderNed. Geïnteresseerde partijen kunnen zich dan aanmelden.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Energie, Overheid, Overig

24.11.2016 

Ecotopenkaart geeft inzicht in natuur Waddenzee

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke eenheden van groot belang. Eén van de manieren om veranderingen in ecosystemen en...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

23.11.2016 

Kan vaarrecreatie meer ruimte krijgen op de Waddenzee?

Kan er op meer plekken in de Waddenzee worden gevaren dan nu het geval is? Of wordt de natuur dan te veel verstoord? Daarover spraken vertegenwoordigers van de Bruine Vloot, de Wadvaarders, kanoërs, (jacht)havens en overheden in...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Wetgeving

23.11.2016 

Zoutwinning Waddenzee met beperking toegestaan

De zoutwinning onder de Waddenzee bij Harlingen mag van de Raad van State doorgaan. Maar de rechter heeft de vergunning wel ingeperkt. [meer...]


22.11.2016 

Lucht- en Landmacht oefenen samen bij De Marnewaard

De Koninklijke Lucht- en Landmacht oefenen dinsdag en vrijdag samen in en boven de Marnewaard.[meer...]

Categorie: Militaire activiteiten

21.11.2016 

Nieuwe website kennisuitwisseling Visserij

De nieuwe website Vistikhetmaar.nl moet het platform voor kennisuitwisseling in de visserij worden. Op deze website staat het lesmateriaal van het vak visserijkunde, en worden kennisdossiers bijgehouden over actuele thema’s in de...[meer...]

Categorie: Visserij, Voorlichting en educatie

16.11.2016 

Groot onderzoek naar luchtkwaliteit rondom afvaloven Harlingen

Na jaren van voorbereiding is dinsdag begonnen met het meten van de lucht rondom de afvalverbrandingsoven in Harlingen, het zogenoemde luchtkwaliteitsonderzoek.[meer...]

Categorie: Milieu, Onderzoek en Monitoring, Veiligheid

10.11.2016 

Vogels verwarren plastic met eten door geur algengroei

Vogels met een goede reukzin, zoals albatrossen en stormvogels, verwarren afval met eten omdat het een 'eetgeur' verspreidt.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

10.11.2016 

Oplossing uitbaggeren Westgat nabij

Wij betalen het baggeren, u betaalt onderzoek en de controle. Daar komt in kort het voorstel op neer om de toegang tot de haven van de Lauwersoog toch snel uit te baggeren.[meer...]

Categorie: Overheid, Sociaal-economisch, Verkeer en Vervoer, Visserij

09.11.2016 

VN pakt nu ook plastic probleem aan

Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) heeft tijdens de World Ocean Summit op Bali de Clean Seas-campagne gelanceerd tegen plastic in de oceanen. Dit meldt de Plastic Soup Foundation.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap

04.11.2016 

Congres over kansen pakken in de Waddenregio

Hoe kunnen kansen in de Waddenregio verzilverd worden en wat is daar voor nodig? De afgelopen jaren is er door overheden en het Waddenfonds veel geïnvesteerd in het Waddengebied om de veerkracht en vitaliteit van de streek te...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

04.11.2016 

Project overstromingsrisico's Waddeneilanden

Wonen, werken en leven op een van de Waddeneilanden is soms net even anders dan aan de vaste wal. Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voerde samen met de Veiligheidsregio Fryslân en Antea group een scenario-onderzoek uit...[meer...]

Categorie: Klimaatverandering, Onderzoek en Monitoring, Veiligheid

04.11.2016 

Meer onderzoek naar invloed zandsuppleties op natuur langs de kust

Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties doen de komende 6 jaar gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen voor de natuur van het opspuiten van zand ter bescherming van de Nederlandse kust.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Veiligheid

31.10.2016 

Waddengebied verkozen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland

Het Nederlandse Waddengebied heeft de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland gewonnen. Het natuurgebied kreeg de meeste stemmen van het publiek en eindigde voor de nummers twee en drie: de Veluwe en Hollands Duin....[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

28.10.2016 

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

LEEUWARDEN – Door nachtelijke verlichting staat de duisternis onder druk in het Waddengebied. Daarom trekken meer dan veertig partijen nu aan de noodrem. Zij willen een Darksky Werelderfgoed Waddengebied. Duisternis moet een...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig

27.10.2016 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee van start met aanleg vogelbroedeiland en kwelderlandschap Marconi

Met de symbolische overdracht van stortsteen is de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en aanleg van twee natuurprojecten gestart. Met de verruiming wordt de vaarweg geschikt gemaakt voor grotere schepen met een diepgang...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig, Sociaal-economisch

26.10.2016 

NAM-onderzoek bodemdaling oogst kritiek

Lauwersoog - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet meer onderzoek doen naar een mogelijk forse bodemdaling van zandplaten ten zuidoosten van Ameland. Dat adviseert de landelijke Commissie mer in een beoordeling van de...[meer...]

Categorie: Energie, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

24.10.2016 

'Bodemdaling door gaswinning Waddenzee binnen de grenzen'

De bodemdaling door gaswinning in de Waddenzee is binnen de grenzen gebleven. Dat concludeert de NAM. De commissie MER, die controle op de gaswinning uitvoert, vindt dit aannemelijk. [meer...]

Categorie: Energie, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

21.10.2016 

Veel steun voor plastic-vrije Waddenzee

In het Waddengebied is er veel draagkracht, bereidheid en enthousiasme om te streven naar een plastic-vrije Waddenzee. Tegelijkertijd is het voor betrokken partijen lastig om het probleem goed aan te pakken.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

19.10.2016 

Tijdelijke uitkijktoren op Rottumerplaat doet nog een broedseizoen dienst

De uitkijktoren op Rottumerplaat is deze week afgebroken. Het kenmerkende bouwwerk met zijn spitse groene punt is door de weersinvloeden en zwam zo erg aangetast dat hij de veiligheidstoets dit voorjaar niet meer doorstond.[meer...]

Categorie: Beheren, Overig

18.10.2016 

Den Oever krijgt Waddenbelevingspunt

Een Waddenbelevingspunt. Zo heet het bijzondere bouwwerk dat volgend jaar verrijst op een van de meest winderige plekken van Den Oever, het Noord-Hollandse dorp dat aan het begin van de Afsluitdijk ligt. Knevel Architecten uit...[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie

10.10.2016 

Wadden genomineerd voor Mooiste Natuurgebied

Het Nederlandse Waddengebied is genomineerd voor de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland, die vandaag van start is gegaan. ‘Terecht,’ concludeert Han Lindeboom namens de organisaties die het gebied voor hebben...[meer...]

Categorie: Overig, Voorlichting en educatie

06.10.2016 

Terugbrengen platte oester in Waddenzee is gewenst en kansrijk

LEEUWARDEN – Het terugbrengen van de platte oester in de Waddenzee is zowel ecologisch als sociaal-maatschappelijk gewenst en kansrijk. Het opstarten van een kleinschalig herstelproject van de platte oester in de Waddenzee zou...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

04.10.2016 

Pleidooi voor koepel Waddenpromotie

MARRUM - Maandagavond kwamen 120 belangstellenden naar de netwerkbijeenkomst bij recreatiebedrijf SeedyksterToer. Tijdens deze avond sprak Waddenboegbeeld Gerard Kremer over de kansen voor waddenkusttoerisme, werd het predicaat...[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie

Displaying results 101 to 200 out of 7360