Bronnen Wadden in Beeld

Dit is de plek waar bronnendocumenten van Wadden in Beeld 2016 kunnen worden geraadpleegd.

Het gaat om de documenten over de volgende onderwerpen:

Garnalen (pagina 24)

Rapport Mosselbanken (pagina 33)

Rapport Waddenhavens (pagina 64)

Rapport Monitoring draagkracht MZI tot en met 2014 (pagina 69)