Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Zeesla (Ulva lactuca). Foto Sowerby's English Botany

Zeesla

Door: Cora de Leeuw
Datum: 18 oktober 2018

Zeesla (Ulva lactuca) is een groenwier dat veel voorkomt op de wereld en ook in de Waddenzee veelvuldig aangetroffen wordt. Vooral in de zomer is het een bekend verschijnsel, omdat de groei sterk wordt gestimuleerd door hoge lichtconcentraties. Het kan dikke plakkaten vormen op het strand en blijkt ook eetbaar te zijn. Lees meer.

Kraanvogels. Foto: Saxifraga_Jan Nijendijk

Kraanvogels op de kwelders

Door: Hans Revier
Datum: 4 oktober 2018

Het gaat goed met de kraanvogel (Grus grus) in Nederland. Deze zomer steeg het aantal broedparen naar 32. De meeste paren broeden in Friesland en Drenthe, maar ook in Brabant en Limburg zijn nesten waargenomen. In vroeger tijden kwam deze sierlijke vogelsoort in Nederland veel algemener voor. Uit de kraanvogelbotten die regelmatig zijn regelmatig aangetroffen in terpopgravingen valt af te leiden dat deze soort ook het noordelijk kustgebied aandeed. Lees meer.

Zuiderduin nabij Rottumeroog. Foto Joop van Houdt, Beeldbank RWS

Waddeneilandjes

Door: Tim van Oijen
Datum: 20 september 2018

Naast de grote barrière-eilanden zoals Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zijn er in het internationale waddengebied meer dan zestig kleinere eilandjes. Ze variëren van kale zandplaten tot grotere bewoonde eilandjes zoals een aantal Halligen in Duitsland. Wetenschappers pleiten voor een geïntegreerd beheer van deze pareltjes. Lees meer.

Zeesla. Bron: Wikimedia

Wieren als voedsel

Door: Cora de Leeuw
Datum: 30 augustus 2018

Mede met duurzame teelt van zeewieren zou de wereldbevolking, die in 2050 uit ongeveer 9 miljard mensen zal bestaan, van voldoende voedsel kunnen worden voorzien. En dat op maar 2 procent van het totale zeeoppervlak. Daarnaast heeft zeewier nog tal van andere zeer nuttige toepassingen. Lees meer.

Kreek in kwelder in Schleswig-Holstein. Foto: Foto-fitis Sytske Dijksen, via Saxifraga

Kwelderbegrazing is slecht voor stekelbaars

Door: Tim van Oijen
Datum: 9 augustus 2018

Op de vastelandskwelders van de Duitse waddenkust grazen op veel plekken schapen. Uit onderzoek blijkt dat opmerkelijk genoeg vissen nadeel ondervinden van het gegraas. De driedoornige stekelbaars, die zich graag tussen kwelderplanten ophoudt, ziet er een belangrijke voedselbron door verloren gaan. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.