RCW Nieuws

16.01.2020 

Mini-symposium ‘Het Waddengebied bij nader inzien’

Cover Het Waddengebied bij nader inzien

Op 12 december 2019 hebben Regiecollege Waddengebied (RCW) en Waddenacademie het Mini-symposium ‘Het Waddengebied bij nader inzien’ georganiseerd. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de presentatie van het boek ‘Het...[meer...]


22.11.2019 

Regiecollege Waddengebied bezoekt Den Helder en Balgzand

Regiecollege Waddengebied bezoekt Den Helder en Balgzand

Op 10 en 11 oktober 2019 heeft het Regiecollege Waddengebied (RCW) de regio Den Helder bezocht. De 24 uursbijeenkomst stond in het teken van natuurontwikkeling in het gebied Balgzand, de economische ontwikkeling van de regio Den...[meer...]


18.09.2019 

Partners vinden elkaar op de Politieke Waddendag

Donderdag 12 september hebben Waddenacademie, Waddenfonds, Waddenprovincies samen met het RCW een Politieke Waddendag georganiseerd.[meer...]


18.06.2019 

Voorzitter RCW aanwezig bij Fietstocht 10 jaar Werelderfgoed

Arno Brok feliciteert Andrée van Es met het 10 jarig jubileum van Unesco Werelderfgoed Waddenzee

De voorzitter van het RCW, Arno Brok, heeft zaterdag 22 juni jl. de deelnemers aan de fietstocht 10 jaar Werelderfgoed Waddenzee verwelkomd in Harlingen. [meer...]


18.06.2019 

Arno Brok feliciteert Werelderfgoed Waddenzee

De voorzitter van het Regiecollege Waddengebied (RCW), Arno Brok, heeft het internationale Waddengebied deze week gefeliciteerd met het 10-jarig jubileum van het Waddenzee Werelderfgoed.[meer...]


17.04.2019 

Adviezen en discussiepapers Gebiedsagenda Wadden 2050

Op verzoek van het Regiecollege Waddengebied (RCW) zijn in 2018 voor verschillende thema’s discussiepapers opgesteld waarover het RCW vervolgens advies heeft gegeven aan de Stuurgroep van de Gebiedsagenda.[meer...]


17.04.2017 

Derde voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

April 2017 Na twee eerdere rapportages is de Derde Voortgangsrapportage over de Samenwerking tussen de verschillende Waddenbeheerders verschenen. Derde Voortgangsrapportage SWA (pdf, 8 Mb)[meer...]


15.02.2017 

Werelderfgoed-logo gezamenlijk beeldmerk van inzet op de Wadden

Bewoners, bedrijven en toeristen in het Waddengebied gaan vanaf 2017 duidelijk merken dat de beheerders van het Waddengebied steeds beter samenwerken. De beheerders gaan actief het Waddenzee Werelderfgoed-logo gebruiken om de...[meer...]


11.02.2017 

Levensechte politietraining op de Waddenzee

De Waddenunit organiseerde in samenwerking met de politieschool in Drachten een training op de Waddenzee. Aan boord van de m.s. Asterias van de Waddenunit (Ministerie Economische Zaken) oefenden de studenten met vier levensechte...[meer...]


23.09.2016 

RCW bezoekt Eems-Dollardgebied

Het RCW heeft op 1 en 2 september het Eems-Dollardgebied bezocht en zich laten informeren over de interessante ontwkkelingen in dit gebied. [meer...]


05.07.2016 

Bestuurlijk Overleg Minister van IenM en het RCW juni 2016

Op 13 juni werd het bestuurlijk overleg gehouden tussen de minister van IenM en het RCW. Punten van gesprek waren de evaluatie van de structuurvisie Waddengebied en hoe daarna verder met de beleidsontwikkeling.[meer...]


22.04.2016 

Tweede Voortgangsrapportage 2015 Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

RCW-voorzitter Bas Eenhoorn biedt het rapport aan in de Tweede Kamer

Het RCW heeft de tweede voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Provincies, Gemeenten,...[meer...]


01.02.2016 

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

Wadden in Beeld

In ‘Wadden in Beeld’ (pdf, 5 Mb) hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. Deze signalen vormen een belangrijke bron voor het bijstellen...[meer...]


20.01.2016 

Regiecollege Waddengebied wil na positieve evaluatie snel verder

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied kwam op 1 februari met een reactie. Bas Eenhoorn, voorzitter van het RCW: “de...[meer...]


15.12.2015 

Evaluatierapport Structuurvisie Waddenzee naar Tweede Kamer

Cover Evaluatie Structuurvisie Derde Nota Waddenzee

Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken stuurde de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz het Evaluatierapport van de Structuurvisie Waddenzee (december 2015) en het Onderzoeksrapport Waddengebied van...[meer...]


18.11.2015 

Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken?. Hoe kunnen we elkaar helpen? En wanneer zijn we tevreden over de samenwerkingsagenda beheer? Het...[meer...]


20.08.2015 

RCW bezoekt NIOZ

RCW bezoekt NIOZ

Op 20 augustus bezocht het RCW het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) op Texel in het kader van een 24 uurs vergadering. De leden van het RCW werden geïnformeerd over de ecologische, economische en...[meer...]


10.04.2015 

Beheerders Waddenzee willen graag aan de slag met samenwerking

Beheerders Waddenzee

LEEUWARDEN - Zo’n zeventig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere beheerders van het Waddengebied bogen zich vorige week in Leeuwarden over de vraag; hoe te werken als één beheerder in 2018 en wat te...[meer...]


05.04.2015 

Voortgangsrapportage Samenwerking Beheer Waddenzee naar minister

Het RCW heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische...[meer...]


04.02.2015 

Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee van RCW en Beheerraad op 4 februari 2015 in de Tweede Kamer

Het Plan van Aanpak voor verbetering van het beheer voor de Waddenzee is klaar. Doel van het plan is om aan te geven hoe het beheer in de Waddenzee beter kan. Het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied stelden...[meer...]


22.01.2015 

Rapport Rekenkamer over Waddengebied

Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De gedachte daarachter was...[meer...]


De vergaderverslagen van 2014 en eerder vindt u in ons archief.

Ook oudere nieuwsberichten vindt u in ons archief.