Erecode voor Wadliefhebbers

Wat je lief hebt, daar ga je vanzelf voorzichtig mee om. Juist wanneer je je vrij voelt. Wij weten dat u van het Wad geniet als een unieke wildernis, die eisen stelt aan uw kennis en kunde en die u graag wilt beschermen. Dat gevoel willen we niet onnodig inperken. We vertrouwen op uw eigen inzicht. Vandaar deze Erecode.

De Erecode geldt voor iedereen op het Wad, zoals opvarenden van schepen, kanovaarders, Wadlopers, vogelaars en deelnemers aan waddenzwerftochten.

Vogels

 • Ga pas van boord als foeragerende vogels zijn verdwenen. Zorg  dat u bij opkomend water weer op tijd terug bent, zonder de vogels te verstoren. 
 • Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit.
 • Als de eerste vogels opvliegen, komt u te dichtbij. 
 • Houd extra afstand tot grotere vogels, zoals wulp en lepelaar. 
 • Houd afstand tot broedende vogels en vogels met jongen. 
 • Vaar niet dicht langs hoogwatervluchtplaatsen. 
 • Ga er niet ankeren.
 • Loop rond hoogwater niet naar groepen vogels toe.  

Zeehonden 

 • Blijf uit de buurt van rustende zeehonden.
 • Loop er zeker nooit naar toe. 
 • Zodra een zeehond zijn kop opsteekt, komt u te dicht  bij de groep. 
 • Vaar niet dicht langs steile oevers waar zeehonden rusten.
 • Ga hier niet in de buurt ankeren of droogvallen.  

Wat vanzelf spreekt

 • Houd uw hond aangelijnd. 
 • Niet aan het schip werken met verf, olie, diesel, oplosmiddelen
 • Geen harde muziek, luide radio of marifoon.
 • Niet met onnodig motorgeweld proberen los te komen.
 • Vaar zonder hoge hekgolven. 
 • Gebruik geen onnodige felle verlichting. 
 • Gooi geen afval overboord. 
 • Niet vliegeren.   

Tot slot 

 • Goed zeemanschap gaat boven alles.
 • Vaar met een actuele hydrografische kaart. 
 • Mijd de gebieden die gesloten zijn op grond van artikel 20 (Natuurbeschermingswet) en andere regelgeving. 
 • De schipper is en blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn opvarenden. 
 • Bij een wandeling op het Wad geldt de Provinciale Wadloopverordening (1996). Passeer dus geen geulen dieper dan kniehoogte, dat is gevaarlijk. Groepen groter dan 7 personen mogen niet verder van hun boot gaan dan 500 meter (artikel 5e).
 • Val niet te lang achter elkaar op dezelfde plaats droog: maximaal twee tot drie tijen. 

Deze Erecode geldt voor iedereen op het Wad, dus opvarenden van schepen, kanovaarders, Wadlopers, vogelaars, deelnemers aan Waddenzwerftochten enzovoort. Wie zich niet aan deze Erecode houdt, heeft vanaf juni 2003 kans op een bekeuring.

Voor meer informatie en toelichting kunt u kijken op de site: www.ikpasophetwad.nl

Beleidsgerelateerde informatie over de Erecode: zie thema toerisme op deze website