Skip to main content
Gebiedsagenda Wadden 2050

Waarom een gebiedsagenda?

Waarom een gebiedsagenda?

In 2019 eindigt de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee (voorheen PKB). Daarom gaan Rijk en regio met elkaar aan de slag voor een duurzame invulling van de verschillende uitdagingen in het Waddengebied als het gaat om ecologie, havens, economie, duurzame energie, visserij, werkgelegenheid, ruimtegebruik, bereikbaarheid en meer. Een unieke kans om gezamenlijk input te leveren voor het toekomstig beleid!

Werkatelier Gebiedsagenda

Eerste Werkatelier Gebiedsagenda Wadden 2050

Op 23 november vond in Groningen het eerste Werkatelier Gebiedsagenda Wadden 2050 voor beleidsmedewerkers van overheden en belangenorganisaties plaats.Een dag die in het teken stond van het verkennen en delen van ambities voor toekomstig Waddenbeleid. Met een grote diversiteit aan deelnemers werd het een dynamisch werkatelier waarbij vertrouwen, eigen belang(en), gedeelde identiteit en samenwerking centraal stonden.

Wie doet wat voor het Wad?

Wie doet wat voor het Wad?

De Gebiedsagenda Wadden 2050 is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio. Betrokken partijen zijn: Provincies (Friesland, Groningen, Noord-Holland), Visserij, Coalitie Wadden Natuurlijk, Waddenkust-gemeenten, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, Raad van Advies Waddenzeehavens, Regiecollege Waddengebied, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.