Opinieartikel: Groot alarm over visstand in de Waddenzee

Visser op het Wad voor de sluizen van Kornwerderzand. foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jaap van der Meer, bioloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Milieu- en natuurorganisaties hebben groot alarm geslagen over de visstand in de Waddenzee. De visstand moet zich binnen tien jaar herstellen, want anders zou de Werelderfgoedstatus van het gebied wel eens ingetrokken kunnen worden, zo waarschuwen deze clubs. Het liefst zien ze dat grote delen van de Waddenzee gesloten worden voor de visserij. Maar ligt de oplossing wel in de Waddenzee?

Artikel op de website van het Friesch Dagblad

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Wadden360.nl is een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Op de kaart, ontwikkeld door Stichting ICTU en Merkator, is informatie te vinden over cultuur en ontstaan van het Waddengebied, gekoppeld aan beeld en geluid in één interactieve digitale kaart.

Lijsten verleende vergunningen

Foto: Bram Fey

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels zijn de lijsten beschikbaar van de verleende natuurbeschermingswet-vergunningen en vergunningen verleend vanuit Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Laatste nieuws

21 nov 09:12

Slibmotor start: kwelderontwikkeling Koehoal

Afgelopen week is door het Waddenfonds bekend gemaakt dat het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal...


20 nov 09:31

Belangrijke stap richting realisatie zonnepark Ameland

Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie toegekend tot een maximum van €...


20 nov 09:23

Miljoenen voor Nederlands-Duitse regio

Ondernemers uit Fryslan en de grensregio met Duitsland kunnen weer aan de slag met nieuwe...


20 nov 09:09

Eerste jonge grijze zeehond in Waddenzee gezien

Het eerst jong van de grijze zeehond is vorige week donderdag in de Waddenzee gespot door de...


Partners

  • naar: Waddenacademie opent in een nieuw venster
  • naar: Tresoar opent in een nieuw venster

Wadwijzer

naar:Wadwijzer opent in een nieuw venster

Ontsluiting van waddenarchieven online. Een samenwerkingsproject van de Waddenacademie en Tresoar.

Waddenzee Werelderfgoed

naar: Waddenzee Werelderfgoed opent in een nieuw venster

In juni 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de Werelderfgoedlijst. Waarom is de Waddenzee Werelderfgoed? En wat houdt dit in? Lees er meer over op de Werelderfgoed website!

 

Getij

Link naar www.getij.nl