Opinieartikel: Benut alle kennis die je hebt voor het wad

Cover boekje Handelingspersepctieven Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Judith Floor (Universiteit Wageningen) en Franke van der Molen (Rijksuniversiteit Groningen), die beiden promotieonderzoek doen naar de rol van kennis in besluitvorming in het waddengebied.

De huidige discussie over de zoutwinning onder de Waddenzee laat zien dat het niet eenvoudig is om kennis in beleid te vertalen. Beleidsmakers en politici hebben kennis nodig om besluiten over het waddengebied te kunnen nemen, maar wanneer wordt de juiste kennis gebruikt?

Artikel op de website van het Friesch Dagblad

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Wadden360.nl is een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Op de kaart, ontwikkeld door Stichting ICTU en Merkator, is informatie te vinden over cultuur en ontstaan van het Waddengebied, gekoppeld aan beeld en geluid in één interactieve digitale kaart.

Lijsten verleende vergunningen

Foto: Bram Fey

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels zijn de lijsten beschikbaar van de verleende natuurbeschermingswet-vergunningen en vergunningen verleend vanuit Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Laatste nieuws

30 jan 14:45

Geen normoverschrijding waterkwaliteit haven Harlingen

Rijkswaterstaat heeft extra metingen uit laten voeren naar de waterkwaliteit in de haven van...


30 jan 14:29

Bijna miljoen euro subsidie voor beheer kwelders Waddenkust

30 januari 2015 - Beheerders en eigenaren van kwelders aan de Groninger Waddenkust kunnen aanspraak...


30 jan 11:56

Nieuw broedeiland voor noordse sterns

Sinds enkele maanden ligt er een prachtig broedeilandje voor noordse sterns op de Punt van Reide in...


29 jan 09:20

Jachthaven Schier failliet

De exploitant van het horecapaviljoen bij de jachthaven Schiermonnikoog en tevens havenmeester is...


Partners

  • naar: Waddenacademie opent in een nieuw venster
  • naar: Tresoar opent in een nieuw venster

Wadwijzer

naar:Wadwijzer opent in een nieuw venster

Ontsluiting van waddenarchieven online. Een samenwerkingsproject van de Waddenacademie en Tresoar.

Waddenzee Werelderfgoed

naar: Waddenzee Werelderfgoed opent in een nieuw venster

In juni 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de Werelderfgoedlijst. Waarom is de Waddenzee Werelderfgoed? En wat houdt dit in? Lees er meer over op de Werelderfgoed website!

 

Getij

Link naar www.getij.nl