Kanoën

Mens in kano op zee
Kanovaarder

Een interessante link is die van de commissie zeekayakvaren van de Nederlandse Kano Bond. Op deze site staat informatie over kayak-evenementen op zee, welke ervaring u nodig heeft om te mogen zeekayaken en wat voor uitrusting minimaal benodigd is voor deze tak van sport.

Ook op de site van de Stichting Peddelpraat is informatie te vinden over kanoën op het Wad.

Ga naar de website van de Commissie Zeekayakvaren
Ga naar Peddelpraat

Op de website www.wadkanovaren.nl is veel informatie te vinden over bijvoorbeeld gesloten gebieden.