Hengelsport

Er trekken veel sportvissers naar de Waddenzee. Zowel aan de wadkant, vanaf het strand van de noordzeekust of vanaf een boot worden met name platvis, makreel en in de zomerse periode geep belaagd. Daarnaast kan er gevist worden vanaf een aantal locaties aan de kust zoals bij de Afsluitdijk.
Ook zeebaars behoort tegenwoordig tot de mogelijkheden, alhoewel de kansen aan de Noordzee-kant beduidend groter zijn. Klik op één van de onderstaande links voor:

Sportvissen

Hengelen in de kustwateren is een populaire sport. Veel visliefhebbers gaan een dagje mee op een kotter of vissen aan de dijk, op een strekdam of op het strand. In het waddengebied bestaat de vangst vooral uit bot, schar en puitaal; in de kustwateren worden ook andere soorten zeevis gevangen. Vroeger werd ook veel op geep gevist, maar sinds de opening van de sluizen bij Kornwerderzand loopt de vangst van geep in de Waddenzee achteruit.Hoewel de hengelsport een bezigheid is voor amateurs, wordt er toch veel geld aan verdiend. Als aas wordt vaak wadpieren gebruikt. De omzet van verkopers van dit aas is jaarlijks meer dan 10 miljoen Euro. Overigens wordt het voortbestaan van de wadpier hier niet door bedreigd. Slechts 1 à 2 procent van het bestand wordt op deze manier aan de haak geslagen. Ook zagers zijn geliefd als aas. Omdat zagers moeilijker te steken zijn en omdat ze duurder zijn, worden zagers ook wel gekweekt om als aas te dienen.

Naast de verkoop van aas verdient een aantal voormalige vissers hun brood aan hengelsporters doordat ze hun boot ter beschikking stellen voor een dagje vissen op de Waddenzee of de Noordzee. Behalve de vangst is de sfeer ook belangrijk voor de groep. In totaal zijn zo'n 120 organisaties actief in deze sector op de Waddenzee, die gemiddeld 250 tot 300 vaarten per jaar maken. De geschatte jaaromzet van deze branche ligt rond de 6,8 tot 18 miljoen Euro. Vanuit Den Oever en Harlingen vertrekken de meeste waddenvissers. De Noordzee wordt bevaren vanuit Den Helder en Lauwersoog.

De eisen die de hengelsport aan viswater stelt zijn vooral voldoende vissen van verschillende soorten. Eutrofiëring van het zeewater kan zuurstoftekorten veroorzaken, waardoor vissen stikken. De voedingsstoffen kunnen ook groei van giftige algen veroorzaken waardoor vissen vergiftigd kunnen worden. Daarnaast kunnen verschuivingen in het ecosysteem optreden waardoor populaire soorten minder voorkomen.

Levend aas of niet?

Sommige soorten vis laten zich het best vangen met behulp van levende aasvisjes. Dierenbeschermers protesteren al jaren tegen dit gebruik omdat inmiddels vast staat dat vissen wel degelijk gevoel hebben. In 1998 werd na lang touwtrekken door het Ministerie van Visserij besloten dat het vissen met levend aas verboden is.