Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee

Het Opdrachtgeverscollectief Beheerraad Waddenzee (OBW) ziet toe op de voortgang van de uitvoering van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee en is de raad van toezicht voor het Programma naar een Rijke Waddenzee (link naar PRW).

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door diverse beheerders. Hun gezamenlijke doelstelling is de natuur en het duurzaam (economisch) medegebruik in de Waddenzee te verbeteren. Deze doelstelling kan onder meer worden behaald door steeds beter samen te werken. Het OBW ziet toe op de voortgang van deze samenwerking. Zij geven advies en bij problemen kunnen zij ingrijpen; door bestuurders aan te spreken op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en door capaciteit en financiën beschikbaar te maken.

Het OBW wordt voorgezeten door Erica Slump van Rijkswaterstaat (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat). De secretaris is Hendrikus Venema van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Daarnaast nemen er vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Waddenprovincies, Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), Waddeneiland- en kustgemeenten in deel. Bas eenhoorn is, als adviseur namens het RCW, ook aan het OBW verbonden.

Het OBW verschilt van de Beheerraad. Het belangrijkste verschil is dat het OBW alleen toeziet op de zaken zoals deze zijn beschreven in de Samenwerkinsagenda Beheer Waddenzee. Bij de beheerraad komen veel meer praktische beheerzaken aan bod.

Zie ook: Beheerraad