Harm Post, Groningen Seaports

Webredacteur Jelle Rijpma maakt een ronde langs de velden in het Waddengebied. Hij interviewt vertegenwoordigers van een bonte verzameling aan waddengerelateerde initiatieven en organisaties. Deze lopen uiteen van adviseurs, wetenschappers en bestuurders tot kunstenaars havenbazen of vissers. Dit resulteert in korte weergaven van uiterst diverse en soms verrassende ontmoetingen.

Als zesde in de reeks: Harm Post, directeur van Groningen Seaports

Datum: 8 oktober 2014

Harm Post, directeur Groningen Seaports

Foto: Groningen Seaports

 

De ontvangst is zwierig en hartelijk. De directeur van Groningen Seaports, in de volksmond De Eemshaven, schenkt joyeus een kop koffie in en leest met passie een gedicht voor. ‘Daar waar het schip opduikt is de liefde niet ver weg’. Hij wijst op twee zeilbootjes, die pal onder het kantoorraam in de najaarszon rustig door het water van de Waddenzee snijden. “Dat is beter dan op kantoor zitten. Wij doen iets verkeerd hoor.”

 

Een echte ondernemer ziet overal lichtpunten, zelfs in een economische crisis. “Kijk, in de chemie zijn het moeilijke tijden geweest”, zegt Post. Nog steeds wel, eigenlijk, want de energieprijzen zijn enorm hoog, en daar is de sector een grootgebruiker van. De rest, bijvoorbeeld de logistiek en de recycling, heeft het heel goed gedaan. Ja, er is een dip in de overslag geweest, maar die zijn we op dit moment al ruim te boven. Verder heeft de crisis één groot voordeel geboden. Wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in infrastructuur. Denk dan aan de aanleg van nieuwe havenbekkens en kademuren. De bedragen die uit dergelijke grote aanbestedingen rollen liggen in een crisis vele malen lager dan normaal. Dat heeft ons zeker 20 tot 30 % bespaard.”

 

Concurrentie met andere havens? Bij havens aan de waddenzeekust is hiervan eigenlijk geen sprake, omdat de markt  voor een natuurlijke taakverdeling zorgt. Lauwersoog is de haven voor de garnalensector, om maar een voorbeeld te noemen. Voor Harlingen is dat vis en scheepsbouw. Wij doen meer aan logistiek, recycling en energie. Als je kijkt naar Nederland in zijn geheel, dan zijn Rotterdam en Amsterdam de grote jongens. Die zijn 60 keer zo groot dan wij, maar in toegevoegde waarde maar 12 keer. Dan bedoel ik de verwerking, overslag en verrijking van producten of diensten. In dat opzicht concurreren we, maar niet op het gebied van aantallen containers.”

 

Onlangs is er een samenwerkingsverband van waddenzeehavens opgericht. Levert dit resultaten op? “Nogal. Dat is ook de verdienste van Tineke Netelenbos, die het initiatief leidt. Ze speelt een goede rol als mediator. Door zo’n samenwerking kun je gezamenlijk veel meer aan beleidsbeïnvloeding doen. Ook de kennisuitwisseling tussen havens werkt positief, en we dienen gezamenlijk aanvragen in bij het Waddenfonds.”

 

Hoe zit het met de werknemers? Kunnen die nog een goede plek vinden om te wonen? Last van de krimp? “Nee, daar hebben we geen last van en dat komt voornamelijk door de stad Groningen. Dat is een sexy stad, hoor. Alles is er, en bovendien is Groningen een voorname stad op het gebied van kunst en cultuur. Daar kun je wat mij betreft een streep onder zetten, want dat is ontstellend belangrijk voor veel mensen. Je ziet trouwens al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat jongeren naar stedelijke agglomeraten trekken, dat is gewoon een demografisch gegeven. Dit even afgezien van mensen die wel de rust zoeken. Ik denk sowieso sterk in woonmilieus. Er is hier in de omgeving van alles aan leefklimaat te vinden, je zit aan de boorden van een werelderfgoed.”

 

Het woord werelderfgoed is gevallen. Wordt er voldoende gedaan aan promotie van het gebied? “Het besef van de uniciteit van het gebied moet nog groeien. Ik krijg het idee dat heel veel mensen het nog gewoon vinden, die Waddenzee. Maar ik geloof er zeker in dat het toerisme op gang gaat komen. Mensen gaan de lijst met werelderfgoederen afstrepen, ze moeten er op een gegeven moment naar toe. Het is een kwestie van de lange adem. Als ik bij Noordpolderzijl op het terras zit denk ik: nu is werkelijk iedereen jaloers op me. Wat een prachtplek. En soms hoor je vijf talen om je heen. No worries.”

www.groningen-seaports.com

U kunt op dit interview reageren. Reacties worden gescreend op taalgebruik voordat ze gepubliceerd worden.

Post Scriptum
Dit interview vond plaats vlak voorafgaand aan de bekendmaking dat Google een datacenter in de Eemshaven gaat bouwen. Groningen Seaports geeft de volgende reactie.

De recente bekendmaking van het internationaal concern Google om een datacenter in de Eemshaven te bouwen betekent voor Groningen Seaports een geweldige uitbreiding en versterking van haar activteiten in de Eemshaven. “Een historische dag”, benadrukt Post.  "Hiermee gaan we nu ook daadwerkelijk de Eemshaven uitbreiden .Wie had dat gedacht! En nu zijn we naast de officiële positie van Energyport van Nederland ook dataport geworden."