Goede visser Barbara Rodenburg

Webredacteur Jelle Rijpma maakt een ronde langs de velden in het Waddengebied. Hij interviewt vertegenwoordigers van een bonte verzameling aan waddengerelateerde initiatieven en organisaties. Deze lopen uiteen van adviseurs, wetenschappers en bestuurders tot kunstenaars havenbazen of vissers. Dit resulteert in korte weergaven van uiterst diverse en soms verrassende ontmoetingen.

Als vierde in de reeks: Barbara Rodenburg, Goede visser

Datum: 24 september 2014

Barbara Rodenburg, Goede visser

“Barbara heeft een haastklusje”, zegt een medewerkster van Proeflokaal ’t Ailand aan de haven van Lauwersoog. “Ze is er over vijf minuten. Koffie?” De najaarszon schijnt weldadig over het buitenterras van het visrestaurant als al snel een bestelauto komt aanrijden. Het uitladen van kisten met groenten wordt gecombineerd met een telefoongesprek over de prijs van een partij vis. Al snel schuift ze aan op de terrasbank: Barbara Rodenburg, professioneel visser en restauranthouder.

“Goede vissers is een groep visserlui die vist met respect voor de zee”, antwoordt Rodenburg op de vraag naar nadere uitleg over de term. “Dat heeft vooral te maken met de mentaliteit van de visser. De vismethodes die we gebruiken zijn heel verschillend. Wij vissen zelf met staand want op de Waddenzee en hebben daarvoor het keurmerk Waddengoud. Of dat voordelen met zich meebrengt? Qua handel is dat moeilijk te zeggen, maar het is toch een soort van getuigenis dat we goed werk leveren. Door zo’n stempel kom je gewoon makkelijker binnen, ook richting overheden en natuurbeschermingsorganisaties.”

“Ja, ik meng mij regelmatig in debatten met verschillende partijen. Niet dat dit direct vruchten afwerpt hoor, het kost bijna de helft van de werktijd. Maar ik moet zeggen: toen we in 2002 de barricaden op zijn gegaan om ons beroep te redden heeft dat toch gewerkt. We bestaan nog. Je hebt invloed door jezelf zichtbaar te maken, door allianties aan te gaan en ambassadeurs te vinden.”

Wetenschappers en natuurbeschermers luiden steeds vaker de noodklok over de visstand in de Waddenzee. Wat zegt de ervaringsdeskundige? “De visstand is laag, beaamt Rodenburg. “Een paar jaar geleden was dat beter. Nog eerder, toen er veel meer algengroei in de Waddenzee was, kon je over de Harder lopen. De vraag is, of de visstand nu natuurlijk of onnatuurlijk laag is. Wat in ieder geval niet helpt, is het huidige visserijbeleid. Dat heeft totaal geen oog voor effecten van bepaalde maatregelen. Voorbeeld. Door de ontwikkeling van pulsvisserij om bodemberoering te verminderen raakt het tongquotum eerder op. Er is dan minder quotum te huur, waardoor deels op zeebaars overgeschakeld wordt, die eigenlijk al overbevist wordt. Bizar toch?” 

De toekomst? “Rendabiliteit is goed mogelijk. We hebben de opzet van ons restaurant kunnen bekostigen uit de visserij. Het kan dus wel, maar dan moet het niet doorgaan zoals nu. We vangen nog wel wat Harder, maar niet veel. Zeebaars wordt problematisch. Ik laat het woord zeehond even vallen. Natuurorganisaties hebben te weinig oog voor de visserij. Laatst stond er een stukje in de krant met in de kop ‘Alarm voor de Waddenvis’. Natuurorganisaties vertonen dan direct een standaard reflex door te roepen dat er meer gebieden gesloten moeten worden. Wat ze er niet bij vertellen is, dat de laatste jaren alleen maar meer gebieden gesloten zijn, terwijl er steeds minder vis is. Het werkt dus niet. Het is een soort territoriumdrift, die roep om sluitingen. Hoe meer gebieden er gesloten worden hoe beter, ongeacht het effect.”

De visserijsector staat niet op zichzelf. Talloze kleine bedrijven zijn annex aan de sector. Als slotakkoord neemt Rodenburg het ook voor hen op. “Het is toch te gek voor woorden dat zo weinig rekening wordt gehouden met mensen die hun broodwinning te danken hebben aan de visserij. En dat terwijl hier in de regio al zo weinig werk is. Maatregelen met negatieve effecten voor gezinsinkomens en werkgelegenheid zijn alleen te verantwoorden als het echt nodig is om kwetsbare natuur te beschermen. Daar wordt nu veel te makkelijk mee omgegaan.”

www.goedevissers.nl

U kunt op dit interview reageren. Reacties worden gescreend op taalgebruik voordat ze gepubliceerd worden.