Interviewreeks

Webredacteur Jelle Rijpma maakt een ronde langs de velden in het Waddengebied. Hij interviewt vertegenwoordigers van een bonte verzameling aan waddengerelateerde initiatieven en organisaties. Deze lopen uiteen van adviseurs, wetenschappers en bestuurders tot kunstenaars, havenbazen of vissers. Dit resulteert in korte weergaven van uiterst diverse en soms verrassende ontmoetingen.

Deze keer: Emme Groot, burgemeester Delfzijl en voorzitter stuurgroep project Marconi

Emme Groot, burgemeester Delfzijl en voorzitter stuurgroep project Marconi

 

“De stad en het water met elkaar verbinden”, zegt Groot. “Dat is de essentie van het project Marconi. De plannen waren er al eerder, maar het is echt begonnen in 2008. De gemeente heeft het initiatief genomen en al snel waren vele partijen verbonden aan het project. Ook zijn bijvoorbeeld de belangen van de waterschappen in beeld gebracht. Heel belangrijk. Uiteindelijk leidde dit tot veel bestuurlijk draagvlak. De besluitvormingsprocedures verliepen uiterst soepel.”

 

“Wat er concreet gaat gebeuren de komende jaren? Er komt een kwelderlandschap van 57 ha. langs de Handelskade Oost en de Schermdijk. Daar lagen vroeger ook kwelders en is bedoeld voor zowel natuurontwikkeling als toerisme. Landinwaarts wordt het strand met 2,3 hectare uitgebreid en wordt een voet- en fietsverbinding met het stadscentrum aangelegd. Ook de dijken worden versterkt. Alles met oog voor veiligheid, maar ook voor de natuur en om ruimte te maken voor zilte teelten, zonder keiharde afscheiding. En dan is er nog de verwijdering van de griesberg. Dat is een berg gips- en kalkafval afkomstig van de sodaproductie die al decennia direct voor de kust in zee ligt.”

“Het bijzondere aan dit project is vooral de positieve, landelijke uitstraling”, gaat Groot verder. “Het vormt een uitstekende tegenbeweging voor doemverhalen over krimp en crisis, het geeft de mensen zelfvertrouwen.  Het project wordt gezien als een schoolvoorbeeld voor goed kustbeheer. Ook de natuurorganisaties zijn erg te spreken over het project, vooral met het oog op de ambities om de natuurkwaliteit van de Eems-Dollard beter te krijgen. Dat is de kracht. De verwevenheid van natuur, toerisme, beleving en de verbinding tussen stad en water. Alles komt bij elkaar.”

“De rol van het Waddenfonds was cruciaal. Zonder die bijdrage van 10 miljoen had dit niet gekund. Wij hebben als projectgroep erg ons best gedaan om een goed project op poten te zetten, maar ook de mensen van het Waddenfonds hebben goede inspanningen geleverd. Je ziet dat het Fonds stuurt op projecten met toegevoegde waarde. Dat doen ze heel goed. Projecten moeten een grote kwaliteit hebben, het geld moet niet te veel versnipperd worden besteed. Verder is een bijdrage van het Waddenfonds een sterk signaal naar andere partijen die je nodig hebt. Het geeft een enorme boost aan vertrouwen bij marktpartijen. Een niet te onderschatten effect.”

 

 

De burgemeester ziet de toekomst met groot vertrouwen tegemoet. “Ik zie Delfzijl een soort van Groningen aan Zee worden. Het wordt één van die parels langs de Waddenkust. Ik zie zeker grote kansen voor toerisme, met de beleving van het gebied als Werelderfgoed, de nieuwe mogelijkheden van strandbeleving en de natuur in de kwelders. En alles wat daarbij hoort aan winkelen, het eten en drinken en de terrassen. Je ziet nu al nieuwe initiatieven ontstaan in het toeristische circuit. Het project brengt dingen op gang, werkt als katalysator.”

 

''Iets dat ik nog kwijt wil als afsluiter? Misschien nog even over die parels van daarnet. Die parelketting aan de waddenkust moet gemaakt zijn in een sfeer van een bepaalde kleinschaligheid, iets dat bij het gebied past. Diezelfde kleinschaligheid moet je juist vermijden als het om besturen gaat. Bestuurlijke kleinschaligheid is funest. Er is best wat moed voor nodig, en je moet over je eigen schaduw heen kijken. Het is iets anders dan ‘eigen project eerst.’ De eerste collega’s die ons van ganser harte feliciteerden waren die van de gemeente Den Helder. Trots waren ze. Die groothartigheid, daar zoek je naar.”

http://www.delfzijl.nl/waterfront-delfzijl-marconi/

U kunt op dit interview reageren. Reacties worden gescreend op taalgebruik voordat ze gepubliceerd worden.