Achtste Nationaal Deltacongres

Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma is welkom op 2 november in het WTC EXPO Leeuwarden

Het Nationaal Deltacongres 2017 vindt plaats op donderdag 2 november in het WTC EXPO Leeuwarden. Zet de datum alvast in uw agenda, want het wordt weer een gevarieerde en interessante dag! Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

In het plenaire openingsprogramma zal het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie centraal staan. ’s Ochtends en ’s middags zijn er parallelsessies over de opgaven van het Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie en watergovernance. Ook het onderwerp participatie zal gedurende de dag aan de orde komen. De Deltaparade vormt de centrale ontmoetingsplek voor het delen van kennis en ervaringen. 

Klik hier voor meer informatie, het programma en aanmelding.