Eindsymposium Ruim Baan voor Vissen

Op 12 oktober vindt het eindsymposium Ruim baan voor Vissen plaats, een project van de Noordelijke waterschappen, waarbij dankzij het Waddenfonds vissen ruim baan kon worden geven.

Gezonde visstand

Een gezonde visstand en een betere en ruimere leefomgeving voor vissen in binnenwateren en Waddenzee. Dat wilden de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Hollands Noorderkwartier en Wetterskip Fryslân bereiken. Vijf jaar geleden is dit project gestart en er is ruim 11 miljoen ingezet. Verschillende fysieke barrières en obstakels werden aangepakt mede dankzij een bijdrage uit het Waddenfonds, waarmee Ruim Baan voor Vissen werd gemaakt.

Eindsymposium

Tijdens dit symposium richten we ons op het eindrapport de vragen die worden behandeld zijn: ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat zou er nog moeten gebeuren?’  Eind september wordt het definitieve programma bekend.

Locatie: Café Restaurant De Zwarte Haan, Nieuwebildtdijk 428 9079 PG St. Jacobiparochi

Datum en tijd: 12-10-2017 van 10.00 tot 16.00 uur

Meer informatie over aanmelden op de website van het waterschap Hunze en Aa's