Werkcongres Sense of Place

In 2018 start Sense of Place. Dit is onderdeel van het Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 programma. Langs de gehele Nederlandse Waddenkust worden innoverende kunstwerken, ruimtelijke concepten en fantastische ontwerpen gerealiseerd.

Door deze projecten in routes, zogenaamde Expedities, te verbinden ontstaat er een meerwaarde voor het gebied.
Dit trekt meer cultuurtoeristen, geeft de regio een economische en maatschappelijke impuls en stimuleert de komst van nieuwe bewoners en bedrijvigheid.

Sense of Place, NDC Mediagroep, De Waddenacademie en Programma voor een Rijke Waddenzee omarmen dit initiatief en zien in hoe belangrijk dit soort projecten zijn voor het noorden van Nederland.
Daarom organiseren zij op 12 oktober 2017 een werkcongres om meer dan 80 beslissers uit het noorden kennis te laten maken met Sense of Place.

Samen met de lokale gemeenschappen, bedrijven, kunstenaars, architecten, ontwerpers én u willen de organisatoren de kracht van kunst, cultuur en creativiteit inzetten om de gehele Waddenkust te ontwikkelen en te laten groeien.

Voor meer informatie zie de website van Sense of Place