18e symposium Waddenacademie

‘Hoe rijk is de Waddenzee?’ op 23 en 24 mei 2017

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei aanstaande een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee?

Deze vraag is niet alleen van belang voor natuur en natuurbeschermingsorganisaties, maar voor alle bewoners en gebruikers in en om de Waddenzee. Vandaar dat we op de eerste dag van het symposium deze vraag vanuit verschillende invalshoeken zullen proberen te beantwoorden. Bij diverse onderdelen van het voedselweb zal worden stilgestaan, waarbij zowel wetenschappers als  praktijkmensen zullen vertellen wat ze om zich heen zien en waar ze kansen zien voor verbetering en benutting.

De tweede dag zal geheel gewijd zijn aan een excursie op de Waddenzee, om de rijkdom in de praktijk te ervaren. De deelnemers aan de excursie zullen worden uitgenodigd om ook zelf een actieve bijdrage te leveren aan een rijke Waddenzee.

23 mei: kerkgebouw De Hoekstien, Nes (gemeente Dongeradeel) dus NIET op Ameland.

24 mei: excursie op de Waddenzee

Inschrijven voor het symposium kan vanaf 3 april tot uiterlijk 1 mei via de website van de Waddenacademie, www.waddenacademie.nl waarbij geldt: ‘Schrijf je op tijd in, want vol is vol’.

Met vriendelijke groet, mede namens Programma naar een Rijke Waddenzee,

Klaas Deen, secretaris Waddenacademie