Opinieartikel: Er is veel energiedomheid

Windmolens oud en nieuw. Foto:TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van van Wouter van Dieren, directeur van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA).

Fryslân moet in 2020 beschikken over 530 megawatt (MW) aan opgesteld windvermogen. Dat betekent zo'n 150 windturbines van 3 of 5 MW, de meeste tot honderd tot 150 meter hoog. In het open Friese landschap is dat geen feest. Groene organisaties zoals it Fryske Gea, de Milieufederatie, de Waddenvereniging en Staatsbosbeheer hebben het er moeilijk mee, want windenergie is toch duurzaam, en daar moeten ze dus vóór zijn. Met desnoods als zoenoffer de horizonvervuiling. Iedereen tuint erin. Ondertussen beginnen de actiegroepen zich te roeren. Bij de Statenverkiezingen wordt dit een breekpunt. Want wie tegen is, is dus tegen duurzaam?

Artikel op de website van het Friesch Dagblad

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Wadden360.nl is een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Op de kaart, ontwikkeld door Stichting ICTU en Merkator, is informatie te vinden over cultuur en ontstaan van het Waddengebied, gekoppeld aan beeld en geluid in één interactieve digitale kaart.

Lijsten verleende vergunningen

Foto: Bram Fey

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels zijn de lijsten beschikbaar van de verleende natuurbeschermingswet-vergunningen en vergunningen verleend vanuit Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Laatste nieuws

18 sep 13:41

Terschelling verkoopt zwembad De Dôbe

TERSCHELLING - Zwembad De Dôbe op West-Terschelling wordt geprivatiseerd. Het college van B en W...


17 sep 14:07

Toekomst Rijke Waddenzee

In de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden staat een bericht (17 september 2014) over...


17 sep 08:41

Friese Front aangewezen voor zeekoet

Afgelopen vrijdag, 12 september, is de eerste stap gezet op weg naar aanwijzing van het Friese...


16 sep 09:37

Waddenfonds investeert in verbeteren vogel- en visstand

Wetterskip Fryslân ontvangt subsidie van het Waddenfonds. De subsidie wordt verleend voor...


Partners

  • naar: Waddenacademie opent in een nieuw venster
  • naar: Tresoar opent in een nieuw venster

Wadwijzer

naar:Wadwijzer opent in een nieuw venster

Ontsluiting van waddenarchieven online. Een samenwerkingsproject van de Waddenacademie en Tresoar.

Waddenzee Werelderfgoed

naar: Waddenzee Werelderfgoed opent in een nieuw venster

In juni 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de Werelderfgoedlijst. Waarom is de Waddenzee Werelderfgoed? En wat houdt dit in? Lees er meer over op de Werelderfgoed website!

 

Getij

Link naar www.getij.nl