Opinieartikel: Drones en de Waddenzee

Opname van zeegras kartering met een drone. Foto: Jannes Heusinkveld

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jannes Heusinkveld, werkzaam bij The Fieldwork Company, een bedrijf dat is gespecialiseerd in dataverzameling binnen ecologisch onderzoek.

Drones zijn sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met deze groei van markt en techniek komen ook allerlei airborne-toepassingen ineens binnen handbereik, en dat geldt zeker ook voor ecologisch onderzoek.

Lees het volledige artikel Drones en de Waddenzee op de website van de Waddenacademie.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

De Waddenmonitor van WaLTER

Logo Walter

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’  is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. Doel van het project is het ontwikkelen van een blauwdruk voor basismonitoring ten behoeve van belangrijke thema’s in het waddengebied en een dataportaal voor waddendata.

Afstemming vindt plaats met betrokkenen (partners, adviesraad en klankbordgroepen) en andere initiatieven zowel nationaal, trilateraal als internationaal.

De aanpak van WaLTER is om binnen vier jaar een gemeenschappelijk, online platform te lanceren dat naast aanbevelingen voor monitoring (thema’s) toegang biedt tot relevante waddendata (dataportaal) en inzetbare data- en informatieproducten (tools) voor beleids- en besluitvorming en wetenschap.

Inmiddels wordt de walterwaddenmonitor gevuld met steeds meer gegevens over allerhande thema's. De gegevens worden ontsloten via een kaartmodule.

Lijsten verleende vergunningen

Foto: Bram Fey

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels zijn de lijsten beschikbaar van de verleende vergunningen op basis van de natuurbeschermingswet, de waterwet, de wet ontgrondingen, de visserijwet en de omgevingswet.

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Wadden360.nl is een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Op de kaart, ontwikkeld door Stichting ICTU en Merkator, is informatie te vinden over cultuur en ontstaan van het Waddengebied, gekoppeld aan beeld en geluid in één interactieve digitale kaart.

Laatste nieuws

28 apr 11:16

Waddenzee Werelderfgoed nu ook zichtbaar vanaf de snelweg

Werelderfgoed Waddenzee onopgemerkt voorbij rijden op de snelweg? Dat zit er niet meer in. Op de...


26 apr 08:55

Schuitengat beter bevaarbaar

Rijkswaterstaat markeert Schuitengat als normaal vaarwater


22 apr 16:32

Rijkswaterstaat ruimt olie op strand Terschelling

Aan de westkant van Terschelling is over een lengte van tien kilometer een dun spoor stookolie op...


21 apr 09:20

Eigenaar eeuwenoude japon uit Texelse Waddenzee bekend

TEXEL - Het is bekend wie de eigenaar was van de eeuwenoude en uitzonderlijk goed bewaard gebleven...


Partners

  • naar: Tresoar opent in een nieuw venster
  • naar: Rijkswaterstaat opent in een nieuw venster
  • naar: Waddenacademie opent in een nieuw venster

Waddenzee.nl is een website van alle Waddenoverheden in samenwerking met Tresoar, Rijkswaterstaat en Waddenacademie. Waddenzee.nl wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat.

Wadwijzer

naar:Wadwijzer opent in een nieuw venster

Ontsluiting van waddenarchieven online. Een samenwerkingsproject van de Waddenacademie en Tresoar.

Waddenzee Werelderfgoed

naar: Waddenzee Werelderfgoed opent in een nieuw venster

In juni 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de Werelderfgoedlijst. Waarom is de Waddenzee Werelderfgoed? En wat houdt dit in? Lees er meer over op de Werelderfgoed website!

 

Getij

Link naar www.getij.nl
 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord