Skip to main content
29.08.2016 09:19

Ontwerp Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk bekend

Bouwcombinatie Dijkstra Draisma/ GEAR Architectencombinatie gaat het Beleefcentrum De Nieuwe...


Cat: Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie
26.08.2016 12:19

Rijkswaterstaat zet in op natuurherstel Griend

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich de komende weken in voor het natuurherstel van het...


25.08.2016 12:19

Haaienei met levend embryo gevonden bij Schiermonnikoog

Een bijzondere vondst op Schiermonnikoog. Sieger Rozendal en Cor Visser zagen een haaienei in het...


Cat: Natuur en Landschap
25.08.2016 08:50

Herstelwerkzaamheden voor vogeleiland Griend van start

De herstelwerkzaamheden voor het vogeleiland Griend zijn begonnen. Het eiland wordt bedreigd in...


Cat: Beheren, Natuur en Landschap, Overig
24.08.2016 10:19

Herstel van zeegras bedreigd door schimmel

Al decennia lang proberen biologen zeegras terug te krijgen in de Waddenzee en de Grevelingen....


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
24.08.2016 08:40

Hand aan de kraan bij zoutwinning Wad

LEEUWARDEN - Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak ondertussen de invloeden...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
23.08.2016 09:19

Waddenacademie brengt position paper Zoutwinning onder de Waddenzee uit

Over de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in Harlingen, een...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch
19.08.2016 08:19

Mossels versnellen kwelderherstel na langdurige droogte

Mossels zijn belangrijke bewoners van de diepere getijdenplaten en geulen langs de Nederlandse...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

DelfSail 2016

29 juni t/m 3 juli

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail, het andere...

Lees meer

The Wadden Sea – Still a reliable hub for migratory birds? The Wadden Sea World Heritage’s global responsibility.

Lees meer

15 t/m 18 september 2016 vindt er weer een nieuwe editie van het Wad & Design festival plaats. Schiermonnikoog zal tijdens het festival in het teken...

Lees meer

Actueel

Luchtfoto van de NIOZ fuik. Foto: Lodewijk van Walraven.

WadWeten: Jaren aan visgegevens!

Al decennia lang staat er op het zuidpuntje van Texel een fuik waarmee in voor- en najaar gevist wordt. Vanaf de jaren zestig hebben onderzoekers van het NIOZ dagelijks de vangsten genoteerd en zo zijn er een hoop gegevens verzameld. In de tijd zijn een aantal veranderingen waargenomen, zo zijn de vissen in het voorjaar kleiner geworden.

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. De papieren versie is op 24 maart aangeboden aan de Tweede kamer, de digitale versie met links naar onder meer het bronnendocument is beschikbaar op deze website.

Vergunningenregister Waddenzee

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels is de vergunningenlijst gestructureerd naar de van toepassing zijnde wetten.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Sinds kort is via Tresoar op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee. Op 15 oktober j.l werd via het symposium Wadden op de kaart het officiële startschot gegeven.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Kunst, wetenschap en de wadden

Tijdens het Oerol festival was er dit jaar naast theater en muziek ook veel aandacht voor wetenschap. Marelie van Rongen, algemeen directeur bij Oerol Festival schreef er een opinieartikel over.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website