Skip to main content
25.07.2016 10:02

Monitoringsadvies gemaal Vijfhuizen

Monitor de aanwezigheid van vissen bij het gemaal in het Friese Vijfhuizen zowel binnen- als...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig
25.07.2016 09:15

Gemeente Vlieland: "Kom niet op oefenterrein De Vliehors"

De gemeente Vlieland waarschuwt op haar website voor de gevaren en wijst mensen op de regels van...


Cat: Militaire activiteiten, Recreatie, Veiligheid
21.07.2016 08:50

Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde...


Cat: Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring, Overig, Sociaal-economisch
20.07.2016 09:02

Zee krijgt meer macht in kwelders Holwerd

In Holwerd moet de zee meer invloed krijgen op de kwelders. Daarom wordt de simmerdyk verlaagd....


Cat: Natuur en Landschap
19.07.2016 09:02

Bezoekerscentra Waddenzee benieuwd naar intensievere samenwerking

De eerste bijeenkomst van de verschillende bezoekerscentra in het Waddengebied zorgde voor...


Cat: Recreatie, Sociaal-economisch, Voorlichting en educatie
18.07.2016 11:10

Sector blij met hoeveelheid mosselzaad

De natuur is de mosselkwekers positief gezind dit seizoen. Er zijn hele grote hoeveelheden...


Cat: Onderzoek en Monitoring, Visserij
18.07.2016 09:15

Onderhoud aan rijksmonument in Waddenzee

Archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verrichten van 11 t/m 22 juli...


Cat: Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring, Voorlichting en educatie
15.07.2016 10:02

Waddennatuur op de (ansicht)kaart

Kaartenactie vraagt aandacht voor bescherming en behoud Waddennatuur


Cat: Natuur en Landschap, Recreatie, Voorlichting en educatie

DelfSail 2016

29 juni t/m 3 juli

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail, het andere...

Lees meer

15 t/m 18 september 2016 vindt er weer een nieuwe editie van het Wad & Design festival plaats. Schiermonnikoog zal tijdens het festival in het teken...

Lees meer

Actueel

Strandgaper. Foto: Henk Postma.

WadWeten: Importeerden Vikingen strandgapers?

Twee miljoen jaar geleden stierf in de Europese kustgebieden de strandgaper uit. Pas in de Middeleeuwen keerde het opvallend grote schelpdier terug in onze streken. Uit onderzoek aan fossiele schelpen in Noord-Nederland blijkt dat het schelpdier dankzij de Vikingen de Atlantische Oceaan kon oversteken.

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. De papieren versie is op 24 maart aangeboden aan de Tweede kamer, de digitale versie met links naar onder meer het bronnendocument is beschikbaar op deze website.

Vergunningenregister Waddenzee

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels is de vergunningenlijst gestructureerd naar de van toepassing zijnde wetten.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Sinds kort is via Tresoar op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee. Op 15 oktober j.l werd via het symposium Wadden op de kaart het officiële startschot gegeven.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Kunst, wetenschap en de wadden

Tijdens het Oerol festival was er dit jaar naast theater en muziek ook veel aandacht voor wetenschap. Marelie van Rongen, algemeen directeur bij Oerol Festival schreef er een opinieartikel over.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website