Skip to main content
.
28.09.2016 08:19

Werelderfgoed Waddenzee En Nacht Centraal Tijdens Bijeenkomst Op 3 Oktober

Marrum – Op maandagavond 3 oktober organiseert Stichting Regiomarketing Toerisme in samenwerking...


Cat: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie
27.09.2016 14:19

Lucht- en Landmacht oefenen boven Marnewaard

Eenheden van de Lucht- en Landmacht oefenen van dinsdag tot en met vrijdag in en boven de...


Cat: Militaire activiteiten
27.09.2016 11:01

Onderzoekproject ontwikkeling onbeviste mosselbanken: Gesloten gebieden Waddenzee

De natuurlijke ontwikkeling van onbeviste mosselbanken in de Waddenzee wordt in kaart gebracht....


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
27.09.2016 09:19

Contouren nieuwe dijk Delfzijl worden zichtbaar

De afgelopen maanden hebben vrachtwagens van Heuvelman Ibis en De Waard vele duizenden kubieke...


Cat: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch
22.09.2016 14:19

Waddenacademie positief over Investeringskader Waddengebied

De Waddenacademie heeft de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, Friesland en Groningen...


Cat: Onderzoek en Monitoring, Overheid, Overig
22.09.2016 13:19

Burgers en landbouwers uiten zorgen over verhoging waterpeil Lauwersmeer

Op de bestuursvergadering van waterschap Noorderzijlvest verschenen woensdagavond enkele tientallen...


Cat: Landbouw, Veiligheid
22.09.2016 11:19

Drie landen, één Waddenzee: hoe beheer je dat?

Al meer dan 30 jaar wordt de Waddenzee gezamenlijk beheerd door Denemarken, Duitsland en Nederland....


Cat: Beheren, Internationaal
21.09.2016 10:19

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Waddentoerisme

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de...


Cat: Overig, Recreatie, Sociaal-economisch

DelfSail 2016

29 juni t/m 3 juli

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail, het andere...

Lees meer

The Wadden Sea – Still a reliable hub for migratory birds? The Wadden Sea World Heritage’s global responsibility.

Lees meer

17th Symposium Waddenacademie

Lees meer

Wat weten we van het wad uit vroegere tijden?

Lees meer

Actueel

Gestrande potvis Terschelling. Foto: Henk Postma

WadWeten: Vuilnis in potvissen

In januari en februari 2016 strandden dertig potvissen op de kusten van de zuidelijke Noordzee. Uit onderzoek naar de maaginhoud bleek dat een aantal van hen aanzienlijke hoeveelheden afval had ingeslikt.

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. De papieren versie is op 24 maart aangeboden aan de Tweede kamer, de digitale versie met links naar onder meer het bronnendocument is beschikbaar op deze website.

Vergunningenregister Waddenzee

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels is de vergunningenlijst gestructureerd naar de van toepassing zijnde wetten.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Sinds kort is via Tresoar op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee. Op 15 oktober j.l werd via het symposium Wadden op de kaart het officiële startschot gegeven.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht

De Waddenzeehavens zorgen voor veel economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in het waddengebied. Arjen Bosch, secretaris bij de Raad van Advies Waddenzeehavens schreef er op verzoek van de Waddenacademie een opinieartikel over.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website