Skip to main content
.
21.10.2016 09:34

Veel steun voor plastic-vrije Waddenzee

In het Waddengebied is er veel draagkracht, bereidheid en enthousiasme om te streven naar een...


Cat: Milieu, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
19.10.2016 09:01

Tijdelijke uitkijktoren op Rottumerplaat doet nog een broedseizoen dienst

De uitkijktoren op Rottumerplaat is deze week afgebroken. Het kenmerkende bouwwerk met zijn spitse...


Cat: Beheren, Overig
18.10.2016 09:10

Den Oever krijgt Waddenbelevingspunt

Een Waddenbelevingspunt. Zo heet het bijzondere bouwwerk dat volgend jaar verrijst op een van de...


Cat: Recreatie, Voorlichting en educatie
10.10.2016 19:34

Wadden genomineerd voor Mooiste Natuurgebied

Het Nederlandse Waddengebied is genomineerd voor de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van...


Cat: Overig, Voorlichting en educatie
06.10.2016 14:19

Terugbrengen platte oester in Waddenzee is gewenst en kansrijk

LEEUWARDEN – Het terugbrengen van de platte oester in de Waddenzee is zowel ecologisch als...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring
04.10.2016 14:19

Pleidooi voor koepel Waddenpromotie

MARRUM - Maandagavond kwamen 120 belangstellenden naar de netwerkbijeenkomst bij recreatiebedrijf...


Cat: Overig, Recreatie, Voorlichting en educatie
28.09.2016 08:19

Werelderfgoed Waddenzee En Nacht Centraal Tijdens Bijeenkomst Op 3 Oktober

Marrum – Op maandagavond 3 oktober organiseert Stichting Regiomarketing Toerisme in samenwerking...


Cat: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie
27.09.2016 14:19

Lucht- en Landmacht oefenen boven Marnewaard

Eenheden van de Lucht- en Landmacht oefenen van dinsdag tot en met vrijdag in en boven de...


Cat: Militaire activiteiten

DelfSail 2016

29 juni t/m 3 juli

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail, het andere...

Lees meer

The Wadden Sea – Still a reliable hub for migratory birds? The Wadden Sea World Heritage’s global responsibility.

Lees meer

17th Symposium Waddenacademie

Lees meer

Actueel

Tegeltableau ‘Jezus op het meer van Galilea’ door Dirk Danser, ca. 1758. Bron: Princessehof.

WadWeten: Zeeklei aan de wand

Dankzij de overvloedige beschikbaarheid van de grondstof klei kent aardewerk in het Noord-Nederlandse kustgebied een lange historie.

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. De papieren versie is op 24 maart aangeboden aan de Tweede kamer, de digitale versie met links naar onder meer het bronnendocument is beschikbaar op deze website.

Vergunningenregister Waddenzee

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels is de vergunningenlijst gestructureerd naar de van toepassing zijnde wetten.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Sinds kort is via Tresoar op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee. Op 15 oktober j.l werd via het symposium Wadden op de kaart het officiële startschot gegeven.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Waddengebied kan niet zonder visserij

Visserij en Waddenzee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Visserij heeft er altijd bij gehoord, past prima in het menselijk medegebruik van een natuurgebied en kan en zal er dus altijd blijven vindt Pim Visser, directeur van visserijorganisatie VisNed, die er op verzoek van de Waddenacademie een opinieartikel over schreef.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website