Opinieartikel: Weg met de Afsluitdijk?

Afsluitdijk. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jorryt Braaksma en Martijn Al, zelfstandig landschapsarchitecten.

Wat zou er gebeuren als het IJsselmeer en het Markermeer opnieuw in open verbinding komen te staan met de zee?
Het door de zee gevormde landschap krijgt zijn ziel terug. Zalmen zwemmen weer vanuit zee via de Rijndelta naar hun oude paaiplaatsen stroomopwaarts en er ontstaat een unieke brakwater-ecotoop van internationale waarde. De naar het achterland gekeerde Zuiderzeesteden richten zich weer naar zee en Almere en Lelystad krijgen een enorme impuls door de spectaculaire ligging aan een dynamische binnenzee. En bovenal biedt de getijdendynamiek de mogelijkheid om een wegzakkend landschap opnieuw te laten groeien.
Dit utopische toekomstbeeld is het resultaat van een ontwerpend onderzoek naar de IJsselmeerregio, waarmee wij een lans willen breken voor een duurzamere omgang met de Nederlandse delta.

Lees het volledige artikel "Weg met de Afsluitdijk" op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen op de website van de waddenacademie.

Video: De Waddeneilanden en het Wad

Nico Ruijter maakte onlangs een mooie verzameling bewegende beelden van de Waddeneilanden en het Wad. Het zijn niet alleen beelden van natuur en landschap, maar ook van mensen die hierin recreëren, wonen en werken.

De video is te vinden op Youtube

Lijsten verleende vergunningen

Foto: Bram Fey

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels zijn de lijsten beschikbaar van de verleende natuurbeschermingswet-vergunningen en vergunningen verleend vanuit Rijkswaterstaat.

Laatste nieuws

22 apr 14:11

Zeehonden begluren van achter wand

De zeehondenkijkwand van Het Groninger Landschap bij de Punt van Reide bij Termunten is weer...


22 apr 09:25

Hotspotviewer Waddengebied

Hoe en op welke wijze kun je op een gestandaardiseerde wijze de aantrekkelijkheid van natuurlijke...


21 apr 14:01

Meer schelpdieren in de Waddenzee

Het gaat opvallend goed met de schelpdieren in de Waddenzee. Dat blijkt uit onderzoek van professor...


18 apr 17:39

Miljoenensubsidie natuurgebied Anna Paulowna blijft overeind

ANNA PAULOWNA - De miljoenensubsidie uit het Waddenfonds aan Landschap Noord-Holland, bedoeld om in...


Partners

  • naar: Waddenacademie opent in een nieuw venster
  • naar: Tresoar opent in een nieuw venster

Wadwijzer

naar:Wadwijzer opent in een nieuw venster

Ontsluiting van waddenarchieven online. Een samenwerkingsproject van de Waddenacademie en Tresoar.

Waddenzee Werelderfgoed

naar: Waddenzee Werelderfgoed opent in een nieuw venster

In juni 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de Werelderfgoedlijst. Waarom is de Waddenzee Werelderfgoed? En wat houdt dit in? Lees er meer over op de Werelderfgoed website!

 

Getij

Link naar www.getij.nl